Beques i subvencions

Beca 8 de març - Convocatòria 2017-2018

Convocatòria 2017-2018

Aprovades les bases, ja es poden preparar projectes de recerca per presentar a la imminent convocatòria. Han de ser projectes de recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que hi han contribuït.
Les bases estan publicades al BOP del 2 de maig. Seran definitives si en els 20 dies d’exposició pública (fins al 30 de maig) no són impugnades.
Hi poden participar totes les persones interessades en els estudis d’història de les dones a Girona, tant expertes com profanes, de manera individual o en grup, soles o amb una tutoria experta en recerca amb perspectiva de gènere.

  • Dotació: 6.000 €
  • Presentació de projectes: 2 de juliol de 2017, a la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona
  • En un mes el jurat atorgarà la beca a un projecte.
  • Termini de lliurament de la recerca: 31 de desembre de 2018.
     

La recerca es podrà publicar.