Beques i subvencions

Beca 8 de març, de recerca de la memòria històrica de les dones a Girona

Convocatòria novembre de 2014
Termini de presentació: 10 de novembre de 2014

Objectius:

La Beca 8 de març, d’estudis històrics de les dones a Girona, és una iniciativa de l’Ajuntament de Girona per a promoure la recuperació del llegat històric gironí a través de l’estudi de la història de les dones que han contribuït a formar-la al llarg dels segles.

La nostra societat assisteix a una cada vegada major inclusió de les dones en la gènesi de la història, l’economia, la política i l’evolució social. Davant l’establiment de noves maneres de fer en el camp de la interpretació històrica, es fa necessari substituir la lògica tradicional aplicada a les ciències socials per un nou sistema que inclogui la perspectiva femenina d’abordar el pensament crític i històric.

La Beca vol potenciar l’ús de la perspectiva de gènere en l’estudi de la història per tal d’afavorir una lectura crítica i qüestionadora de la realitat i per tal de contribuir al desenvolupament intel·lectual i a l’esforç col·lectiu de canvi que s’està instaurant en la societat.

Poden participar-hi totes les persones interessades en els estudis d’història de les dones a Girona, individualment o en grup. En aquest cas, caldrà una persona que es presenti com a responsable i representant del projecte i del grup. Per completar l’expertesa necessària en història i/o perspectiva de gènere, el projecte pot comptar amb la tutorització d’una persona experta titulada.

Dotació econòmica:

Aquesta beca té una dotació econòmica de 6.000 euros. Aquest import està subjecte a les retencions legals establertes. Es pagarà el 50% inicial un cop concedida la beca i el 50% restant quan es lliuri el treball finalitzat. Si la persona seleccionada no lliura el treball dins el termini establert, haurà de retornar el pagament inicial rebut en el termini i forma que li requereixi la Intervenció de Fons municipal.

Calendari:

• Fins al 10 de novembre de 2014: presentació de projectes al Registre general de l’Ajuntament de Girona.
• Fins al 15 de desembre de 2014: selecció del projecte guanyador.
• Entorn el 8 de març de 2015: presentació pública del projecte guanyador.
• Fins al 30 de desembre de 2016: lliurament del treball finalitzat.
• Entorn el 8 de març de 2017: presentació pública del resultat de la recerca.

Comissió Ciutat i Igualtat
 • Àrea de què depèn:

  Serveis a les Persones

 • Adreça:

  Secretaria de la Comissió Ciutat i Igualtat:

  SIAD. Servei d'Informació i
  Atenció a les Dones

  C. Joan Reglà, 16 
  17003 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 222 478

 • A/e:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 9 a 15 h
  Tardes amb cita prèvia

Veure en el plànol:

Imatge de les convocatòries

Convocatòria 2012 beca 8 de març Convocatòria 2010 de la beca 8 de març Convocatòria 2008 de la beca 8 de març Convocatòria 2006 de la beca 8 de març Convocatòria 2005 de la beca 8 de març