Beques i subvencions

Beca Joaquim Franch

Termini de presentació de sol·licituds: el 30 d'abril de 2014.

Objectius:

El Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació de Girona (CEM) presenta la catorzena convocatòria de la Beca Joaquim Franch, que té com a finalitat promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives que fomentin la cohesió social i el compromís educatiu amb la ciutat de Girona.

Es valoraran especialment aquells projectes que tinguin en compte i integrin:

El treball en xarxa i la transversalitat de l’acció educativa: per exemple experiències d’aprenentatge i servei, de treball cooperatiu, etc.

L’adequació al Projecte Educatiu de Ciutat de Girona.

La capacitat innovadora, tant pel que fa a continguts com a metodologia de treball.

Dotació econòmica:

Aquesta beca té una dotació econòmica de 6.000 euros.

Calendari:

Aquesta beca es convoca cada dos anys.

Termini de presentació de sol·licituds: 30 d'abril de 2014 a les 18 h.

La presentació de la memòria de treball i de les despeses es pot efectuar per correu certificat o directament al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona (plaça del Vi, 1, 17004 Girona), a l’atenció del president/a del Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d’Educació de Girona.

El termini de lliurament de la memòria de treball i la justificació de les despeses finalitza el 30 de juny de 2015.

Destinataris:

La Beca Joaquim Franch s'adreça a aquells centres, col·lectius i entitats que treballen dins l’àmbit territorial de la ciutat de Girona i compleixen els requisits següents:
1. Centres educatius no universitaris.
2. Entitats o associacions amb finalitat educativa, esportiva, social o cultural que estiguin legalmentconstituïdes com a associacions sense afany de lucre.
3. Col·lectius o grups, especialment de joves, que es constitueixin a aquest efecte.

Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d'Educació (CEM)
 • Àrea de què depèn:

  Serveis a les Persones 
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Secretaria Tècnica del CEM
  Educació
  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h