Beques i subvencions

Beca de la Fundació Joan Bruguera

Convocatòria oberta.
Termini de presentació: 31 de maig de 2014

La Fundació Joan Bruguera de Girona, per avançar en l'excel·lència en el camp de la recerca i la innovació mèdiques, convoca dues beques d’estudis per un import total de 12.000 euros, destinades a cursar estudis d'especialització i/o treballs d'investigació mèdica a la Universitat de Montpeller o en qualsevol universitat pública de Catalunya. Les beques es concedeixen per al curs 2014-2015, amb la possibilitat de demanar pròrroga per a un curs addicional. 

 Imatge il·lustrtiva de la Beca de la Fundació Joan Bruguera

Beneficiaris:

Les persones que tinguin el Grau o Llicenciatura en Medicina de qualsevol universitat catalana, en el termini dels cinc anys posteriors a l’obtenció del títol, ser naturals de la ciutat de Girona o que hi tinguin la residència per un període no inferior a deu anys.

La naturalesa vindrà determinada per la inscripció en el Registre Civil i la residència, per la certificació del Padró Municipal d'Habitants. També s'equipararà el requisit de residència al professional, referit al lloc o institució de Girona on el peticionari presti els seus serveis.

Import de la beca:

S'ajustarà a l'entitat dels estudis sol·licitats, el temps efectiu de residència, la durada i els desplaçaments, i serà proporcional a les despeses previsibles, amb un màxim de 6.000 euros per beca.

L’abonament es farà amb dos pagaments. El primer, del 60% de l’import total, en el moment que el becari acredita documentalment la seva admissió a l’escola o centre, i el segon, del 40% restant, en lliurar el certificat justificatiu de l’aprofitament del curs i informe final.

Presentació de sol·licituds i resolució:

Les sol·licituds hauran d'adreçar-se a la Fundació Joan Bruguera (Ajuntament de Girona), plaça del Vi, 1, en un termini que finalitza el dia 31 de maig de 2014.

S’hi hauran d'indicar les dades personals del sol·licitant, i adjuntar-hi el curriculum vitae i els documents relacionats a l'apartat 4 de les Bases d'adjudicació, l'acceptació del centre on vulgui efectuar els estudis d'especialització o el treball d'investigació i el compromís de dedicar-se amb aprofitament a l’objecte de la beca.

La resolució es prendrà en el termini d’un mes a comptar des de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds.

Fundació Joan Bruguera
 • Àrea de què depèn:

  Alcaldia

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 463
  972 419 000 - Centraleta
  972 419 010 - Informació Ciutadana

 • Web:
Veure en el plànol:

Notícies

L'alcalde de Girona entrega la beca de la Fundació Joan Bruguera per cursar estudis mèdics
24/07/2013  |  La gironina Anna Bellod ha obtingut la beca per cursar estudis d'especialització i treballs d'investigació mèdica durant el curs 2013-2014 a la Universitat de Montpeller o a qualsevol universitat pública de Catalunya
L'Ajuntament de Girona dóna un nou impuls a les beques de la Fundació Joan Bruguera per cursar estudis mèdics
29/01/2013  |  Les sol·licituds per participar a la convocatòria per al curs 2013-2014 es poden presentar fins al 31 de maig de 2013.
Girona estreny lligams amb Montpeller i la Catalunya Nord
07/11/2012  |  L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va visitar ahir l'edifici de la Fundació Joan Bruguera a Montpeller i va assistir a diferents actes institucionals que vinculen ambdues ciutats.