Beques i subvencions

Beca de la Fundació Joan Bruguera

L'any 2014 el termini de presentació va ser el 31 de maig.

La Fundació Joan Bruguera de Girona, per avançar en l'excel·lència en el camp de la recerca i la innovació mèdiques, convoca dues beques d’estudis per un import total de 12.000 euros, destinades a cursar estudis d'especialització i/o treballs d'investigació mèdica a la Universitat de Montpeller o en qualsevol universitat pública de Catalunya. Les beques es concedeixen per al curs 2014-2015, amb la possibilitat de demanar pròrroga per a un curs addicional. 

 Imatge il·lustrtiva de la Beca de la Fundació Joan Bruguera

Beneficiaris:

Les persones que tinguin el Grau o Llicenciatura en Medicina de qualsevol universitat catalana, en el termini dels cinc anys posteriors a l’obtenció del títol, ser naturals de la ciutat de Girona o que hi tinguin la residència per un període no inferior a deu anys.

La naturalesa vindrà determinada per la inscripció en el Registre Civil i la residència, per la certificació del Padró Municipal d'Habitants. També s'equipararà el requisit de residència al professional, referit al lloc o institució de Girona on el peticionari presti els seus serveis.

Import de la beca:

S'ajustarà a l'entitat dels estudis sol·licitats, el temps efectiu de residència, la durada i els desplaçaments, i serà proporcional a les despeses previsibles, amb un màxim de 6.000 euros per beca.

L’abonament es farà amb dos pagaments. El primer, del 60% de l’import total, en el moment que el becari acredita documentalment la seva admissió a l’escola o centre, i el segon, del 40% restant, en lliurar el certificat justificatiu de l’aprofitament del curs i informe final.

Presentació de sol·licituds i resolució:

Les sol·licituds hauran d'adreçar-se a la Fundació Joan Bruguera (Ajuntament de Girona), plaça del Vi, 1, en un termini que finalitza el dia 31 de maig de 2014.

S’hi hauran d'indicar les dades personals del sol·licitant, i adjuntar-hi el curriculum vitae i els documents relacionats a l'apartat 4 de les Bases d'adjudicació, l'acceptació del centre on vulgui efectuar els estudis d'especialització o el treball d'investigació i el compromís de dedicar-se amb aprofitament a l’objecte de la beca.

La resolució es prendrà en el termini d’un mes a comptar des de la data de finalització de la presentació de les sol·licituds.

Fundació Joan Bruguera
 • Àrea de què depèn:

  Alcaldia

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 463
  972 419 000 - Centraleta
  972 419 010 - Informació Ciutadana

 • Web:
Veure en el plànol:

Notícies

La gironina Jessica Matas rep la beca Joan Bruguera 2013-2014
30/12/2014  |  La Fundació Joan Bruguera té com a objectiu avançar en la recerca i la innovació mèdica
L'alcalde de Girona entrega la beca de la Fundació Joan Bruguera per cursar estudis mèdics
24/07/2013  |  La gironina Anna Bellod ha obtingut la beca per cursar estudis d'especialització i treballs d'investigació mèdica durant el curs 2013-2014 a la Universitat de Montpeller o a qualsevol universitat pública de Catalunya
L'Ajuntament de Girona dóna un nou impuls a les beques de la Fundació Joan Bruguera per cursar estudis mèdics
29/01/2013  |  Les sol·licituds per participar a la convocatòria per al curs 2013-2014 es poden presentar fins al 31 de maig de 2013.
Girona estreny lligams amb Montpeller i la Catalunya Nord
07/11/2012  |  L'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, va visitar ahir l'edifici de la Fundació Joan Bruguera a Montpeller i va assistir a diferents actes institucionals que vinculen ambdues ciutats.