Beques i subvencions

Beca Josep Pallach

Objectius:

La beca Josep Pallach es crea amb l'objectiu de fomentar i optimitzar la dimensió educativa i educadora de la ciutat de Girona, amb la voluntat de:
Promoure l'estudi i el coneixement dels nombrosos recursos educatius de què disposa la ciutat, entesa com un conjunt natural i urbà, per tal de treballar-los amb un plantejament integrat. Es tracta, doncs, d'avançar en la línia de considerar la ciutat com un compendi de possibilitats de formació i aprenentatge.
 Promoure el treball col·lectiu i cooperar en la formació de grups de reflexió i d'ànalisi de la realitat ciutadana a Girona.
 Promoure el treball i la formulació didàctica d'un intervenció educativa intencional, fonamentada en el coneixement del medi més proper als ciutadans i ciutadanes i promoure la producció d'un material didàctic en format digital que sigui útil a la comunitat educativa gironina.
La convocatòria és absolutament oberta a totes les temàtiques que s'encaminin al coneixement d'aquesta realitat, fet que no exclou la possibilitat d'acotar la temàtica en edicions posteriors.

Dotació econòmica:

L’Ajuntament de Girona atorga una dotació econòmica de 3.000 €, i l’Institut de Ciències de l’Educació es farà càrrec de la publicació digital del treball premiat, aportant per aquesta publicació una dotació econòmica de 3.000 €.

Calendari:

El termini de presentació de l'última convocatòria va ser el 21 de gener de 2013

Destinataris:

 Professorat no universitari, a nivell individual o en equips col·lectius que poden procedir de diversos centres, de diversos cicles o nivells i de diverses àrees de coneixement.
 Entitats o associacions de caire educatiu la ciutat de Girona que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre.

 

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Serveis a les Persones 
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: