Beques i subvencions

Beca Josep Pallach

Termini de presentació: 2 de novembre del 2015

Objectius:

La beca Josep Pallach es convoca amb l’objectiu d’impulsar la dimensió educadora de la
ciutat de Girona, amb la voluntat de:
Promoure la formulació didàctica d’una proposta educativa, fonamentada en el coneixement del medi més proper als ciutadans.
 Afavorir la producció de materials didàctics, en format digital i centrats en la ciutat de
Girona, que siguin útils per a la comunitat educativa.
 Contribuir als recursos educatius de què disposa la ciutat, entesa com un espai en el qual coexisteixen elements naturals, històrics, arquitectònics, lingüístics i culturals, entre molts d’altres. Es tracta, doncs, d’avançar en la línia de considerar la ciutat com un compendi de possibilitats de formació i aprenentatge.
 Fomentar el treball cooperatiu per tal de promoure activitats, recursos i metodologies de caràcter innovador aplicables a qualsevol nivell educatiu, des de l’educació infantil fins a la universitat.

La convocatòria és absolutament oberta a totes les temàtiques que s’encaminin al coneixement d’aquesta realitat.

Dotació econòmica:

L’Ajuntament de Girona atorga una dotació econòmica de 3.000 €, i l’Institut de Ciències de l’Educació es farà càrrec de la publicació digital del treball premiat, aportant per aquesta publicació una dotació econòmica de 3.000 €.

Calendari:

El termini de presentació de la convocatòria és el 2 de novembre de 2015

Destinataris:

 Els professors universitaris i els no universitaris de qualsevol nivell educatiu: educació infantil i primària, ESO, cicles formatius i batxillerat.
 Les entitats o associacions que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense ànim de lucre.

 

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Ciutadania
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: