Beques i subvencions

Subvenció a projectes i funcionament ordinari d'entitats juvenils i/o d'educació en lleure

El termini de presentació és el 18 de març de 2015

Objectius:

L’Ajuntament de Girona vol assegurar el suport a les entitats juvenils i d’educació en el lleure de la ciutat per tal que aquestes puguin dur a terme les seves activitats i projectes i promoure així la participació d’aquestes a la vida de la ciutat. És per això que estableix unes bases reguladores per a subvencions a entitats juvenils i entitats d’educació en el lleure on es defineixen dues línies de subvenció: una destinada al funcionament ordinari de les entitats i una altra destinada a projectes i activitats.

És per això que s’estableixen unes bases reguladores per a subvencions a entitats juvenils definides en dues línies de subvenció:

  • Una destinada al funcionament ordinari de les entitats 
  • Una altra destinada a projectes i activitats on es valoraran aquells que promoguin i millorin la vida juvenil i associativa, així com la convivència entre tota la ciutadania.

Cada entitat podrà optar a les dues línies subvencionables.

Destinataris:

Pot acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria qualsevol entitat juvenil sense afany de lucre que tingui seu social al terme municipal de Girona, que estigui inscrita al Registre General d'Entitats de l'Ajuntament, o haver-ho sol·licitat, i tenir presència significativa a la ciutat en l’àmbit de les activitats juvenils.

Terminis de presentació:

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària és del 24 de febrer al 18 de març de 2015

La justificació econòmica es presentarà abans del 31 de gener de 2016.

L'activitat o el projecte subvencionats s'han d'haver realitzat abans del dia 31 de desembre de 2015. 

Les entitats hauran de presentar la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament de Girona, segons el model normalitzat, o per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques.

Joventut
Veure en el plànol: