Beques i subvencions

Subvencions per a l'organització de festes majors i carnestoltes als barris 2016

El termini per a la presentació de sol·licituds de subvenció per a l'organització de les festes majors de barri és des de l'1 de gener i fins el 30 d'octubre de 2016.
En relació al carnestoltes des de l'1 de gener i fins a la data de celebració del carnestoltes.

Objectius:

L'Ajuntament col·labora en el foment i la promoció de les festes i les celebracions populars a la ciutat de Girona i dóna suport a aquelles associacions i entitats ciutadanes que les organitzen.

Destinataris

En relació a l’organització de les festes majors:
Associacions de veïns o comissions de festes organitzadores de les festes majors dels barris o sectors de la ciutat.

En relació a l’organització del carnestoltes:  
Associacions de veïns o entitats ciutadanes amb presència i arrelament al barri o sector de què es tracti.

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds de subvenció al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Girona (veure adreces i horaris) per a l’organització de les festes majors de barri és des de l’1 de gener i fins el 30 d’octubre de 2016.

En relació al carnestoltes des de l’1 de gener i fins a la data de celebració del carnestoltes.

La documentació que s'ha d'adjuntar i els criteris d'adjudicació els podeu consultar a les bases de la convocatòria.

Justificació:

En el termini màxim de dos mesos mes des de la data de la seva finalització de l’activitat.

La manca de justificació produirà l’obligació de retornar les quantitats no justificades i, en el seu cas, la inhabilitació per percebre noves subvencions.

Dinamització del territori
 • Àrea de què depèn:

  Alcaldia

 • Adreça:

  Pl. del Vi, 1, 1a planta
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 000 - centraleta
  Extensió 1183

 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h

Veure en el plànol: