Beques i subvencions

Subvenció pel transport adaptat

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària és fins el dia 4 de desembre de 2014.

Objectius:

És objecte de la present convocatòria l’atorgament de subvencions destinades a col·laborar en el transport adaptat porta a porta, a la ciutat de Girona, de persones amb problemes de mobilitat o persones grans amb dependència, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials d’atenció especialitzada o aquells altres que permetin garantir o afavorir la seva integració en l’entorn.

Actuacions subvencionables:

Serveis de transport adaptat realitzats durant l'any 2014, a persones amb mobilitat reduïda o persones grans amb dependència, empadronades a la ciutat de Girona.

Es consideren despeses imputables a aquesta subvenció les que repercuteixen en el cost de la prestació del servei, entenent en qualsevol cas que no es finançarà el 100% del cost total de les despeses que aquest servei generi.

No són despeses imputables a aquesta subvenció les d’adquisició, adaptació i/o amortització dels crèdits destinats a l’adquisició de vehicles ni les despeses financeres.

Destinataris: 

Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria les entitats que realitzen transport adaptat, porta a porta, a persones amb problemes de mobilitat reduïda o persones grans amb dependència, empadronades a la ciutat de Girona.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà des del dia següent de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i fins el dia 4 de desembre de 2014.

Serveis Socials i Habitatge
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat - Regidoria de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat

 • Adreça:

  Pl. del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 227 814 - 972 419 404

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h.

Veure en el plànol: