Beques i subvencions

Ajudes per a l'enregistrament de maquetes

L'any 2016 el termini de presentació és de l'1 al 30 de novembre.

L’Espai Marfà, en col·laboració amb la Casa de la Música Salt – Girona, obre una convocatòria per concedir fins a 2 ajudes a grups novells per a l’enregistrament de maquetes, amb l’objectiu d’impulsar la creació musical emergent a Girona i el desenvolupament artístic de les formacions musicals vinculades als bucs d’assaig de l’Espai Marfà.

Les ajudes consisteixen en 5 sessions (d’un màxim de 9 hores diàries) per a la producció (preparació, gravació i mescla) d’una maqueta (entre 2 i 4 temes segons cada cas), i sense cost per als grups o artistes.

Les 5 sessions consisteixen en 1 sessió prèvia de preparació, 1 sessió de muntatge i presa de contacte amb l’estudi de gravació, 2 sessions de gravació i 1 sessió de mescla. Aquesta planificació es podrà modificar previ acord entre el grup i l’Espai Marfà.

Es posarà a disposició dels grups seleccionats els recursos disponibles a l’Espai Marfà (estudi de gravació i bucs d’assaig), així com el personal necessari per realitzar el projecte, consistent en un tècnic de so per gestionar tècnicament l’enregistrament, i l’acompanyament d’un productor musical que orienti els grups tant en la vessant artística com tècnica de l’enregistrament.

Objectius:

Les ajudes d’aquesta convocatòria estan destinades a impulsar la creació musical emergent a Girona i el desenvolupament artístic de les formacions musicals vinculades als bucs d’assaig de l’Espai Marfà.

Destinataris: 

Per accedir a les ajudes cal que el solista o els diferents integrants -en cas de grups -siguin usuaris registrats del servei de Bucs d’Assaig de l’Espai Marfà.

Es poden presentar solistes i formacions musicals de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i de creació pròpia.

La convocatòria s’adreça a artistes novells que encara no tenen una trajectòria o vinculació professional amb la música. Només s’admetran propostes de grups o solistes que no tinguin cap treball publicat, amb excepció dels autoeditats. Tampoc s’admetran propostes d’artistes que tinguin un contracte discogràfic o editorial en vigor.

Criteris de selecció: 

Com a criteri de selecció es valorarà l’interès de la proposta presentada pel grup, i es tindrà en compte sobretot l’originalitat i la qualitat de les propostes musicals, així com el fet que siguin propostes noves i d’artistes novells.

Es prioritzaran aquelles propostes cantades en català.

Es prioritzaran aquelles propostes de solistes i grups que no tinguin cap treball editat.

Es prioritzaran aquelles propostes de solistes i grups residents o amb vinculació a Girona i la seva àrea urbana.

La selecció de propostes serà feta per l’equip tècnic de l’Espai Marfà i del servei de bucs d’assaig.

Calendari: 

TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: de l'1 al 30 de novembre de 2016.

RESOLUCIÓ: a partir del 9 de gener de 2017 es comunicarà la relació de grups seleccionats.

GRAVACIÓ DE MAQUETES: entre el 16 de gener de 2017 i el 20 de maig de 2017, en dates a acordar amb cada grup.

Presentació de sol·licituds:

El termini per a la presentació de sol· licituds per prendre part en la convocatòria s’obre l’1 de novembre de 2016 i es tanca el 30 de novembre de 2016.

La sol·licitud la trobareu al peu d'aquesta pàgina web la qual haureu omplir, imprimir una còpia i presentar-la al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona juntament amb el projecte i la resta dels documents que cal presentar.

Juntament amb el formulari de sol·licitud, el sol·licitant haurà de presentar una còpia del projecte impresa i també en format digital al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona que es troba a les Oficines d'Informació i atenció Ciutadana (veure adreces i horaris).

Es recomana presentar tota la documentació en format pdf, assegurant-se la compatibilitat entre diferents sistemes operatius, i amb una limitació de 10 Mb.

També es pot enviar la sol·licitud per Internet a través de la Seu electrònica1, pel registre de documents que trobareu a les oficines de correu o per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques. En aquests casos, i dins el termini establert en les bases, es comunicarà la data i el lloc de presentació per correu electrònic: espaimarfa@ajgirona.cat

Documentació a presentar:

 Formulari de sol·licitud degudament complimentat  
 Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant
 Documentació que acredita la vinculació amb la ciutat de Girona
 Currículum i trajectòria de la formació i/o components

Altra documentació sobre el projecte musical (opcional):
 Presentació més extensa del projecte musical / maqueta
 Lletres de les cançons
 Dossier de premsa
 Altra documentació o material complementari 

Obligacions dels beneficiaris: 

Els grups seleccionats es comprometran a fer una presentació pública, participant en un concert no remunerat a l'Espai Marfà durant l'any 2017.

Els grups seleccionats autoritzen l'Ajuntament de Girona a fer la comunicació pública de les peces musicals enregistrades en el marc d'aquesta convocatòria.

Els grups seleccionats s'obliguen a posar els logos de l’Ajuntament de Girona, l'Espai Marfà i la Casa de la Música Salt - Girona en cas d'editar els temes gravats.

NOTA:
1Si es vol sol·licitar a través d'Internet cal que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.
El servidor on s'allotja la seu electrònica utilitza un certificat de seguretat de CATCert (https) i es possible que el navegador presenti un avís de seguretat, ja que aquest tipus de certificació no ve instal·lada per defecte (cal que afegiu la seu com a lloc d'excepció).

Cultura
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Cultura

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • Fax:

  972 232 686

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: