Beques i subvencions

Beca de recerca Lluís Batlle i Prats

El termini de presentació de sol·licituds és el 30 d'abril de 2015

L'Institut d'Estudis Gironins i l'Ajuntament de Girona convoquen la 1a Beca de Recerca Dr. Lluís Batlle i Prats. Aquesta beca de caràcter biennal, té com a objectiu promoure la realització de treballs d'investigació en ciències socials i humanes en l'àmbit territorial de la ciutat de Girona.

Característiques:

La beca s'atorga al millor projecte inèdit de recerca en l'àmbit de les ciències humanes i socials i, específicament, en els camps de la història, de l'art, de l'arqueologia i de la geografia relacionats amb la ciutat de Girona.

En aquesta convocatòria 15-16 es valorarà d'una manera especial aquells projectes que tractin sobre l'impacte de l'aigua en la història de la ciutat, com a motor de l'economia, la indústria, etc. i en la mateixa configuració del paisatge urbà i de l'entorn.

Dotació:

L'import de la beca serà de 4.000 euros.

Destinataris:

Poden optar a la beca totes aquelles persones que , individualment o col·lectiva, presentin un projecte de recerca d'acord amb les bases.

Calendari:

El termini de presentació de sol·licituds és el 30 d'abril de 2015.

Documentació a presentar:

El currículum del responsable i la documentació que n'acrediti les dades

El projecte de recerca, que haurà d'incloure la motivació, el tema, la missió i els objectius, l'interès científic, la metodologia a emprar, el calendari, els arxius i les fonts previstes amb les quals es realitzarà la recerca i una aproximació a la bibliografia que es pretén utilitzar. Hurà de tenir una extensió entre cinc i deu folis

En el supòsit que la documentació presentada sigui incompleta o incorrecta, l'IEG requerirà per escrit que es completi o s'esmeni el projecte dins el termini de deu dies naturals. Caldrà presentar la nova documentació a la mateixa adreça i en els mateixos termes i, en cas de rebre-la fora de termini, s'arxivarà la sol·licitud inicial.

Àrea de Cultura
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Cultura

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • Fax:

  972 232 686

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: