Beques i subvencions

Programa d'acompanyament artístic de l'Espai Marfà

Convocatòria tancada.
Ja podeu consultar la resolució definitiva de la convocatòria 2019.

A les bases reguladores del Programa de suport a la creació de l'Espai Marfà, els Ajuts per a formar part del programa anual d'acompanyament artístic de l'Espai Marfà es corresponen a la Modalitat A de les bases, mitjançant l'atorgament d'ajudes en espècie.

Objecte de les bases del Programa de suport a la creació

L’objecte de les bases reguladores del Programa de suport a la creació de l'Espai Marfà és regular la concessió d’ajuts en espècie a solistes i grups musicals mitjançant les modalitats següents d'ajudes en espècies:

Modalitat A - Programa d’acompanyament artístic de l’Espai Marfà

Modalitat B - Ajudes per a l’enregistrament de maquetes

Modalitat A - Programa d’acompanyament artístic de l’Espai Marfà

En aquest sentit, les ajudes en espècie podran consistir en la contractació de serveis de professionals que acompanyin i facin de mentors als projectes seleccionats, cessió d'espais i de recursos, etc.

Els grups seleccionats pel programa d'acompanyament artístic de l'Espai Marfà esdevindran grups residents de l'any, i de comú acord amb tècnics de l'Espai Marfà establiran el contingut del programa d'acompanyament que pot incloure diferents accions d'entre les següents:

Residències artístiques. Cessió d’espais i de recursos

Suport a la producció i direcció musical

Suport a la producció i direcció de directes

Suport a la gravació i producció de fonogrames

Suport a la distribució digital

Suport a la gravació i producció de videoclip o vídeo musical

Suport en estratègia de desenvolupament artístic

Suport en comunicació, gestió de la imatge i màrqueting.

Suport en recerca de finançament

Participació als taller i cursos de formació del programa d’activitats musicals de l’Espai Marfà

Cadascuna de les accions comptarà amb l'assessorament de professionals del sector que capacitaran als participants amb eines que ajudaran a millorar la gestió de les seves carreres artístiques. Aquestes accions poden ser úniques i diferenciades per a cadascun dels grups seleccionats o bé compartides.

Es posarà a disposició dels grups seleccionats el recursos disponibles a l'Espai Marfà (bucs d'assaig i sala d'actes) així com el personal necessari per dur a terme les accions.

Destinataris

Es poden presentar solistes i formacions musicals de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i/o de creació pròpia. El programa de suport a la creació inclou accions que s’adrecen tant a músics emergents com a músics professionals o en vies de professionalització.

Poden presentar sol·licitud les persones físiques o jurídiques i les agrupacions de persones físiques o jurídiques vinculades a les comarques gironines en el camp de la música que acompleixin les condicions d’accés i els requisits dels ajuts establertes als punts 3.1 i 3.2 de les bases.

La modalitat b) d’ajudes per a l’enregistrament de maquetes s’adreça de manera específica a músics emergents i només s’admetran propostes de grups o solistes que no tinguin cap treball publicat, amb excepció dels autoeditats.

Grups que han participat al programa

Grups que han participat al programa

Criteris de valoració

Els projectes presentats es valoraran sobre un total de 50 punts, segons els criteris següents:

El caràcter innovador, singular, l’originalitat del plantejament i la recerca de nous llenguatges del projecte presentat. (10 punts)

La qualitat artística del projecte presentat: interpretació, composició musical, lletres, posada en escena. (10 punts)

Projecció de la proposta: recorregut, impacte i aportació de l’ajuda al desenvolupament artístic i professional del projecte. (20 punts)

Solvència del sol·licitant: valoració acadèmica, curricular i de la trajectòria artística. (5 punts)

Entorn de l’artista: estructures d’acompanyament externes, capacitat de difusió, grau d’eficiència en l’autogestió. (5 punts)

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2019 va ser del 18 de març i el 12 d’abril.

Documentació a presentar

La documentació a presentar és la que es requereix a les bases reguladores dels ajuts i la que es pugui indicar a les convocatòries.

 Formulari de sol·licitud que cal presentar degudament complimentat, presencialment si es tracta d'una persona física i electrònicament si es tracta d'una persona jurídica.  

Termini d’execució i justificació

El termini de finalització de les accions acordades en el programa d’acompanyament artístic de l’Espai Marfà serà fins el 30 de juny de 2020 i la presentació de la justificació serà d’un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució de projectes.

Possibilitat de pròrroga 
Es podrà sol·licitar, fins a 30 de juny de 2020 i de manera justificada, una pròrroga de sis mesos, fins a 31 de desembre de 2020, per a l’execució del projecte segons l’establert al punt 21 de les bases específiques. En cas de pròrroga, el termini de justificació serà també de tres mesos i començarà a comptar des de la finalització del termini de pròrroga concedit.