Educació

Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d'Educació (CEM)

El Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d'Educació de Girona va ser creat el dia 31 de març de 1989. Està presidit per l'alcalde i composat per un total de 65 membres, els quals es reuneixen en forma d’assemblea 4 cops l’any en les sessions plenàries o plens del CEM.

El CEM de Girona és un òrgan de participació, consulta i assessorament de la comunitat educativa de la ciutat en temes d'ensenyament i educació. Hi ha representants de la corporació municipal, d'alumnes, dels pares i mares, dels professors i mestres, del personal d'administració i serveis, dels directors dels centres (públics i privats), representants d'altres àmbits educatius i persones de reconegut prestigi.

Sessions plenàries. Curs 2013-2014

 • 1a sessió: 13 de novembre de 2013
 • 2a sessió: 28 de gener de 2014
 • 3a sessió: 25 de març de 2014 - Ordre del dia
 • 4a sessió: 4 de juny de 2014 - Ordre del dia

Què és el Consell Escolar Municipal de Girona?

Vídeo explicatiu sobre el Consell Escolar Municipal de Girona, l'òrgan de participació, consulta i assessorament de la comunitat educativa de la ciutat en temes d'ensenyament i educació.

Consell Escolar Municipal - Consell Municipal d'Educació (CEM)
 • Àrea de què depèn:

  Serveis a les Persones 
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Secretaria Tècnica del CEM
  Educació
  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h