Relacions externes

Relacions externes

El Gabinet d'Estudis Socials i Europeus gestiona les estructures locals, regionals, europees i internacionals de cooperació en les quals l’Ajuntament de Girona participa: Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer, Programes i projectes europeus transnacionals, Solidaritat i Cooperació, Vinculacions d'agermanament i Xarxes.

EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON SMART CITIES AND COMMUNITIES (2014– 2020)
http://i3s.ec.europa.eu/commitment/43.html
L’European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities és una iniciativa de la Comissió Europea per treballar de manera col·laborativa la temàtica de les ciutats intel•ligents i té com a objectiu reunir les ciutats, les indústries i els ciutadans amb la finalitat de millorar la vida urbana a través de solucions integrades més sostenibles. La iniciativa s’inscriu en l’Estratègia Europa 2020 per un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu – Unió per la Innovació – Cooperacions d’innovació (European Innovation Partnerships). La ciutat de Girona participa en la plataforma de cooperació ‘Processos i infraestructures integrades sobre Energia, Tecnologies de la informació i de la comunicació i Transport’.

NATUR’ACC (2014 – 2016)
Creació d’una oferta turística sostenible i accessible a l’eix transfronterer Girona-Perpinyà – NATUR’ACC, projecte N. EFA 286/11 del Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2007-2013, Eix prioritari 2 "Valoritzar els territoris, el patrimoni natural i cultural en una lògica sostenible, protegir i gestionar els recursos naturals", Tema - Turisme sostenible, amb l’Ajuntament de Girona com a cap de fila i l’Ajuntament de Perpinyà i el Consorci de les Vies Verdes Girona com a socis.

REPETICIÓ I DIFERÈNCIA. ESPAI TRANSFRONTERER D’ART CONTEMPORANI - ETAC (2014 – 2015)
Projecte seleccionat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània dins del programa Cultura 2013, liderat per Bòlit, Centre d’Art Contemporani.Girona, amb la participació del Consorci del Museu de l’Empordà de Figueres, el Centre d’art Laboratoire Artistique International du Tarn, d’Albi, el Centre de cultura contemporània La Panacée, de Montpeller, i el Centre d’art contemporani Addaya, d’Alaró, Mallorca. L’objectiu del projecte és crear un espai transfronterer d’art contemporani en el territori a partir dels centres participants; es desenvoluparà un programa de residències per a artistes que els permeti conèixer i treballar com a mínim a dos dels espais transfronterers. Aquest projecte sorgeix a partir de la col·laboració iniciada en el període 2012-2013 amb la beca de l’Euroregió a la mobilitat cultural.

JORNADA EUROPEA SOBRE L’OCUPACIÓ I EL CREIXEMENT (2014)
El projecte “Instruments europeus per fomentar l'ocupació i la competitivitat” desenvolupat pel Consell Català del Moviment Europeu amb el suport de la Comissió Europea difon i debat sobre l’Estratègia de la Unió Europea 2020 a través de jornades celebrades a diferents ciutats catalanes com Reus, Vic, Lleida, i a Girona el 19 de juny de 2014.

QUÈ LI VOLS DIR A LA UNIÓ EUROPEA? SIMULACIÓ EN EL TERRITORI D’UN PLE DEL PARLAMENT EUROPEU (2014)
Sessió organitzada pel Centre Europe Direct de la Universitat de Girona amb la col·laboració de diverses institucions, entre les quals l’Ajuntament de Girona, amb els objectius de facilitar un millor coneixement del que fa i com funciona el Parlament europeu, divulgar la cultura europeista entre la ciutadania, i sensibilitzar cares a la participació a les eleccions al Parlament europeu del mes de maig. Celebrada el 3 d’abril de 2014 al Parc Científic i Tecnològic de la UdG amb la participació d’un centenar de ciutadans i ciutadanes de les comarques gironines, que han treballat en quatre comissions permanents i en la sessió plenària, les conclusions de la qual s’han traslladat al Parlament europeu.

SUPPORT AND EMPOWERMENT OF YOUTH AT RISK ( 2014 )
Support and Empowerment of Youth at Risk és un projecte seleccionat per la EACEA – European Agency for Culture, Education and Audiovisual de la Comissió Europea dins del programa Youth in Action (YIA) 2007-2013, Action 4.Youth Support systems, Sub-action 4.3.Training and networking of those active in youth work and youth organisations, convocatòria 2013. L’objectiu del projecte és l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques, la configuració de xarxes i la formulació de projectes per a la inclusió social de joves que pateixen situacions de desavantatge. El projecte sorgeix en el marc del Grup de Treball d’Inclusió Social de la xarxa Eurotowns de ciutats mitjanes europees; el lidera la ciutat d’Eskilstuna amb la participació com a socis de les ciutats de Girona, Hasselt (Bèlgica), Helmond (Països Baixos), Reggio Emilia, Schiedam (Països Baixos) i Sindelfingen (Alemània).

INTERPARES TRUST (2013 - 2018) 
Team Europe
InterPARES Trust - ITrust és un projecte internacional de recerca que té per objectiu desenvolupar estudis i propostes per a la gestió i preservació dels documents digitals en el Núvol Informàtic (Cloud Computing) amb garanties suficients per a la seva integritat, exactitud i autenticitat. La University of British Columbia lidera el projecte internacional. El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona participa en el Team Europe del projecte ITrust com a col·laborador especialista.

PREFORMA ( 2013 – 2017)
PREservation FORMAts for culture information/e-archives és un projecte per a la implementació de formats estàndards de qualitat en la preservació a llarg termini de continguts digitals, cofinançat per la Comissió Europea dins del Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013). L'objectiu principal és desenvolupar i implementar un programari de codi lliure amb la finalitat d’identificar i verificar els formats de fitxers segons el seu estàndard, de manera que pugui esdevenir una eina per a diferents organitzacions públiques europees. Els participants en el programa estudiaran i fixaran les bases sobre les quals s’haurà de desenvolupar el programari i definiran les necessitats comunes. A partir d’aquest estudi es contractaran, per via de concurs públic, les empreses que duran a terme el desenvolupament del programari i la seva implementació. L’anàlisi, valoració i validació dels resultats serà responsabilitat dels organismes participants. El projecte està liderat pel Riksarkivet (National Archives Sweden) amb la participació de 14 socis en total. El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona hi participarà principalment en la fase de definició dels requeriments tècnics comuns i de coordinació i de preparació per fer el procés de selecció de les empreses que desenvoluparan el programari i, en menor proporció, en la difusió i en l’avaluació.

TRAINING THE TRAINERS. DISSEMINATION OF KWOWLEDGE ON DIGITISATION ( 2013 – 2015)
Projecte seleccionat dins del programa Associacions Leonardo da Vinci / Convocatòria 2013, d’intercanvi d’experiències i coneixements sobre digitalització de documents amb l’objectiu de formar professionals que tenen responsabilitats en la formació de personal. Lidera el projecte la ciutat de Schiedam (Països Baixos) amb la participació com a socis de les ciutats de Budapest (Hongria), Gävle i la Universitat de Boras (Suècia), i Girona. El projecte s’estructura en quatre blocs de treball corresponents a la preparació d’originals (planificació, organització i càlcul de recursos), la conversió digital (aspectes tècnics de la digitalització com la tria de format i les seves conseqüències), la definició i edició de metadades (com utilitzar EAD Encoded Archival Description) i la utilització del material digitalitzat per a diverses finalitats, amb la producció final d’una guia amb els recursos educatius elaborats.

ATHENA PLUS (2013-2015)
Acces to Cultural Heritage Networks for Europeana és un projecte cofinançat per la Comissió Europea dins del programa ICT-Policy Suport Programme del Programa Marc de Competitivitat i Innovació de la Unió Europea CIP-Competitiveness and Innovation framework programme 2007-2013, CIP-ICT-PSP-2012-6. Té per objectiu proveir el portal web Europeana www.europeana.eu, dedicat al patrimoni, de documentació que ja estigui disponible en format digital i que compti amb una descripció estandarditzada. En aquest projecte hi participen 40 socis, en representació de 500 institucions culturals procedents de 21 estats d’Europa, en el conjunt dels quals es parlen 25 llengües. El projecte té una durada de dos anys i està liderat per l’Instituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per la informazioni bibliografiche (ICCU) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali d’Itàlia. El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona aportarà al projecte més de 400.000 documents de diferent tipologia ja digitalitzats, essent un dels socis que hi aporta més documentació.

ENTER.HUB (2012 - 2015)
Vídeo del projecte (YouTube)
ENTER.HUB - European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits és un projecte seleccionat per la Comissió Europea en el marc del programa URBACT II – Xarxes Temàtiques, d’intercanvi i aprenentatge en matèria de desenvolupament urbà sostenible. El projecte s’orienta a la promoció del rol de centres ferroviaris i interfícies multimodals de rellevància regional de les ciutats mitjanes, com a motors de desenvolupament urbà integrat i de regeneració econòmica, social i cultural. La ciutat de Reggio Emilia lidera el projecte, amb la participació com a socis de l’Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y empleo (IMPEFE) de Ciudad Real, l’Aglomeració Creil (França), Girona, Gdynia (Polònia), Lodz (Polònia), Lugano (Suïssa), Regió d’Orebro (Suècia), Porto (Portugal), Preston (Regne Unit), Rostock (Alemanya) i Ulm (Alemanya).

 GRUP DE SUPORT LOCAL URBACT GIRONA (ULSG) - ENTER.HUB (2012-2015)
Pla de formació dels Grups de Suport Local Urbact. Seminari “Planificació participativa d’acció per a Grups de Suport Local”, celebrat a Madrid els dies 6 i 7 de juny 2013, amb la participació de la direcció del projecte ENTER.HUB Girona i de la coordinació del Grup de Suport Local Urbact de Girona.
II Universitat d’Estiu per a Grups de Suport Local, celebrada a Dublín els dies 28 a 30 d’agost 2013, amb la participació de la coordinació del Grup de Suport Local Urbact de Girona.

 ENTER.HUB WORKSHOP “PLANEJAMENT URBANÍSTIC
I MOBILITAT" (2014)

Girona, 10 i 11 de juliol 2014.

EUROPEANA PHOTOGRAPHY (2012–2015)
EUROPEAN Ancient PHOTOgraphic vintaGe repositoRies of digitAlized Pictures of Historic qualitY és un projecte cofinançat per la Comissió Europea dins del programa ICT-Policy Suport Programme del Programa Marc CIP-Competitiveness and Innovation framework programme 2007-2013, Objectiu 2.2 Digitising Content for Europeana, liderat per Alinari 24 ORE spa (Florència). El projecte cobreix el període 1839-1939 -des de les primeres imatges de Fox Talbot i Daguerre fins als inicis de la Segona Guerra Mundial- i preveu contribuir amb unes 500.000 imatges al contingut d’Europeana. Juntament amb d’altres entitats i institucions col·laboradores, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Arxiu municipal de Girona participa en el projecte amb el compromís de digitalitzar i descriure 50.000 fotografies dels fons propis i, com a líder en el grup de digitalització, d’organitzar un taller de formació.

DIGITIZATION SYSTEMS AND PROCEDURES IN PHOTOGRAPHIC IMAGE ARCHIVES
Europeana Photography Workshop, Girona 22-23 May 2012

RADIO-ELECTRIC GOVERNANCE: ENVIRONMENT AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS POLICIES FOR DEPLOYMENT OF RADIOCOM INFRAESTRUCTURES ( 2010 – 2014 )
www2.girona.cat/ca/sostenibilitat_contaminacio
El projecte per a la Governança Radioelèctrica Radio-electric governance: environment and electronic communications policies for deployment of radiocom infraestructures LIFE09 ES/ENV/000505, és un projecte de la Generalitat de Catalunya cofinançat per la Comissió Europea en el marc del programa LIFE. L’Ajuntament de Girona, així com d’altres ajuntaments, participa en el projecte en les accions de mesura contínua del nivell de camp electromagnètic a través d’equips de monitoratge així com en les de mesura mitjançant equips portàtils.

 PACTE GECODIT-GENERACIÓ DE CONSENS EN EL DESPLEGAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE TELEFONIA MÒBIL (2014)
L’Ajuntament de Girona signa en data 9 de gener 2014 l’adhesió al pacte local per al desplegament d’antenes de telefonia mòbil GECODIT. La política de generació de consens social GECODIT s'emmarca dins del projecte de la Governança Radioelèctrica, que té com a principal objectiu coordinar les polítiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques i de medi ambient, per tal de millorar l'accés a les xarxes de comunicacions sense fil a la ciutadania en general, i a les seves activitats socioeconòmiques en particular, tot fomentant-ne un desplegament ordenat, sostenible i respectuós amb les persones i amb el medi ambient.

Gabinet d'estudis socials i europeus
Veure en el plànol: