Biblioteques

Biblioteca Escolar Montfollet

La Biblioteca escolar Montfollet és un projecte pilot nascut a partir de la col·laboració d’administracions i entitats en el marc del Pla de Barris i el Pla Educació i Convivència.

Bàsicament representa poder obrir la biblioteca escolar fora d’horari lectiu a fi de poder donar un servei a les famílies del barri. Es va inaugurar el 27 de setembre de 2008.

La proposta s’ha fet realitat mitjançant l’establiment d’un acord entre el Departament d’Educació, l’AMPA del CEIP Montfalgars i l’Ajuntament de Girona.

Es va condicionar un espai com a nova biblioteca del centre, oferint un accés directe des del carrer. A més, s’ha dotat amb mobiliari específic, així com climatització de l’espai i la infraestructura necessàries.

El catàleg del fons està entrat en el programa específic que gestiona el Departament d’Educació.

Serveis

 Servei d'informació i referència
 Servei de consulta
 Servei de préstec de llibres, revistes i materials audiovisuals
 Internet (navegació, correu electrònic...)
 Servei de processador de textos públic

Equipament:

Té 4 ordinadors d'accés públic per a consulta d'Internet i processador de textos.

Fons:

7.400 documents a data 31 de desembre de 2012.

Biblioteca Escolar Montfollet
Veure en el plànol: