Biblioteques

Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola

La Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola es troba al carrer Emili Grahit, es va inaugurar el 23 de desembre de 2014 i té una superfície de 7.121m2, és a dir, multiplica per 7 la superfície que ocupava l’anterior biblioteca ubicada a la Casa de Cultura i es converteix, així, en la biblioteca pública més gran de Catalunya. Aquesta biblioteca és de titularitat estatal i gestionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Ha estat dissenyada pels arquitectes Mario Corea, Luis Morán i Sebastián Guerrico, que l’han ideat amb l’objectiu que pugui prestar un servei d’excel·lència i esdevingui un equipament de referència.

L’horari d’obertura del centre serà de dilluns a dissabtes de 10 a 20h. El personal que hi treballarà serà de 22 persones.

La nova biblioteca està especialitzada en publicacions de les comarques gironines, amb un fons bibliogràfic que consta de 290.505 documents:

 223.572 llibres
 23.036 revistes
 10.500 audiovisuals
 33.597 en altres suports
 

Respecte el fons patrimonial de la Biblioteca, està format per:

 20.000 documents anteriors al segle XX
 una col·lecció gironina d’uns 8.000 documents
 una mediateca amb 13.000 documents
 20.000 documents infantils
 11.000 documents de novel·la i poesia
 hemeroteca completa (revistes del s.XIX, del Franquisme i la transició.
 

El trasllat a la nova biblioteca permetrà oferir als usuaris no només més espais sinó també un notable increment en l’oferta de serveis.Entre d’altres, aquests serveis estan conformats per:

 350 punts de lectura (50 per a joves i 300 per a adults)
 80 ordinadors amb programari específic
 fibra òptica i servei wifi a tot l’equipament
 aules de formació
 espais per a activitats de difusió cultural
 auditori
 sala de projecció · sala d’exposicions
 mediateca
 servei de cafeteria
 sala de petits lectors, amb un especialista que propiciarà un ús correcte i ric d’aquest espai,
 assessorament i formació en ACTIC,
 espai expositiu on es mostra part del fons històric del centre,
 préstec de portàtils dins la sala,
 servei de formació en jocs de taula poc coneguts,
 cessió d’espais gratuïta a les entitats sense afany de lucre
 sales de treball aïllades
 programació de cicles cinematogràfics

Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola
Veure en el plànol: