Beques i subvencions

Beca Joaquim Franch

18a Convocatòria de la Beca Joaquim Franch 2018

El Consell Municipal d’Educació de Girona presenta la divuitena convocatòria de la Beca Joaquim Franch, que es convoca cada dos anys i s’adreça a projectes que es basin en els drets socials i educatius de les persones, que plantegin noves perspectives socioeducatives a la ciutat i tinguin grans dosis de dinamisme i compromís per actuar i millorar vers una ciutadania activa, democràtica i solidària.

Joaquim Franch i Batlle (Barcelona, 1944 - Celrà, 1987) va ser un dels pedagogs catalans més productius, innovadors i complets del segle XX.

Volem que els nois s’ho passin bé fent una experiència tan rica com sigui possible
• Volem que la qualitat de les relacions personals mantingui un nivell molt elevat
• Volem fer explícites tres línies de fons que marcaran la nostra actuació: l’arrelament i la sensibilitat al país, una gestió democràtica i una convivència solidària

Joaquim Franch, pedagog (1944-1987)
El lleure com a projecte (Barcelona, 1985)


OBJECTIUS I ORIENTACIÓ

 

L’objectiu d’aquesta beca és promoure i incentivar el desenvolupament de projectes i iniciatives d’interès social en matèria d’educació cívica amb la voluntat de:

 1. Fomentar la cohesió social ciutadana vers una ciutadania més activa, democràtica i solidària.
 2. Promoure el compromís educatiu amb la ciutat de Girona
 3. Incentivar la producció de materials educatius orientats al foment de l’educació en valors i de l’educació per a la ciutadania.
 4. Fomentar la innovació pedagògica en recursos educatius, tant de continguts com de metodologia.

La convocatòria és totalment oberta a totes les temàtiques que tinguin aquests objectius.


QUI POT SOL·LICITAR LA BECA?

1. Centres educatius no universitaris
2. Entitats o associacions amb finalitat educativa, esportiva, social o cultural que estiguin legalment constituïdes com a associacions sense afany de lucre.
3. Col·lectius o grups, especialment de joves, que es constitueixin a aquest efecte.


DOTACIÓ DE LA BECA

• 6.000 €. El 50% es lliurarà en el moment de la selecció i la resta d’acord amb les necessitats del projecte.

• Publicació i divulgació del projecte becat.


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de la sol·licitud i del projecte va acabar el 28 de setembre de 2018.

La presentació de sol·licituds i la documentació requerida s’efectuarà al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona (plaça del Vi, 1. 17004 Girona), a través de la Seu Electrònica o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei.

IMPORTANT!
Les persones jurídiques i Les entitats sense personalitat jurídica (com es el cas dels centres educatius, entitats, associacions i col·lectius) hauran de presentar la sol·licitud segons el que estableix la normativa vigent:

El 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques que obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.

Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’ha de realitzar obligatòriament mitjançant el registre electrònic. Les notificacions que l'Ajuntament envii al respecte també seran electròniques.

És per tot això que cal que s’obtingui una signatura electrònica de l'entitat o centre educatiu per a poder utilitzar el registre electrònic (instruccions per  a la petició d'un certificat electrònic d'entitats).

MÉS INFORMACIÓ

Tota la informació dels projectes becats en d'altres edicions la podeu consultar a: www.girona.cat/cem


Consell Municipal d’Educació
Plaça del Vi, 1, 4a planta. 17004 Girona
Tel.: 972 419 403
A/e: cem@ajgirona.cat
www.girona.cat
 

Consell Municipal d'Educació (CEM)
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Secretaria Tècnica del CEM
  Educació
  Plaça del Vi, 1
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8 a 15 h