Beques i subvencions

Ajuts GIRONA KREAS 2016

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 15 de maig de 2016.

KREAS és el primer nom que es va donar el 1832 a la proteïna que ara coneixem amb el nom de creatina, la qual és necessària per mantenir en forma la musculatura i garantir un bon rendiment esportiu. Jugant metafòricament amb aquest nom i funció, prenem el mot KREAS per identificar la "proteïna de les arts". KREAS és el nom de la convocatòria d'ajuts a la creació i professionalització artística de l'Ajuntament de Girona. Aquesta proteïna de les arts té l'objectiu de recolzar les iniciatives i projectes d'artistes o entitats culturals de la ciutat tan a nivell econòmic com a través de la cessió d'espais i material municipal.

Objectius:

Ajuts consistents en beques i subvencions destinades a fomentar la formació, la creació i la producció artística, vinculades a la ciutat de Girona, en relació als camps artístics de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, els audiovisuals, els videojocs i multimèdia i la cultura tradicional i popular.

Modalitats:

Beques KREAS de formació artística no reglada:
Per a l’ampliació d’estudis no reglats, tant si es tracta d’estudis a realitzar a Girona com en un altre indret (estudis d’especialització i/o de recerca)

Beques KREAS de recerca i creació artística:
Per a la creació i recerca de projectes artístics en fase de conceptualització, gestació i desenvolupament previ a la producció. Entrarien dins d’aquesta modalitat projectes de composició d’obres musicals; projectes de creació literària; escriptura de guió per obres audiovisuals i teatrals; assajos; tasques de preproducció; documentació per comissariats; projectes d’investigació i pensament de l’àmbit cultural i artístic, etc.

Subvencions KREAS per a la producció i difusió artístiques:
Destinades a la producció i difusió de projectes artístics de qualsevol dels àmbits objecte de la convocatòria. Entrarien dins d’aquesta modalitat els projectes expositius i d’itineratge d’arts visuals; la producció i gires d’espectacles; els rodatges i filmacions audiovisuals; l’edició i publicació d’obra fonogràfica, bibliogràfica i d’audiovisuals; traduccions, subtitulacions o doblatges; projectes de difusió, promoció i/o internacionalització de creadors, etc.
 

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el 15 de maig de 2016.

Acceptació de l’ajut

Les persones beneficiàries dels ajuts disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, des de l’endemà de fer-se pública la resolució definitiva, per a presentar l’acceptació de l’ajut i de les condicions en què s’ha atorgat, d’acord amb el punt 18 de les bases.

En cas de no complir amb aquest requisit, l’Ajuntament podrà optar, discrecionalment, entre concedir un nou termini o considerar que s’ha renunciat a la subvenció.

Termini d'acceptació de la subvenció
13 de desembre de 2016 

Termini de presentació per registre d'entrada de l'acceptació de la subvenció que ha d'anar acompanyada de la fitxa de creditor de l'Ajuntament.

Justificació dels ajuts concedits

La justificació es realitzarà d’acord amb el que estableixen les bases específiques. El termini de justificació finalitzarà el 30 de setembre de 2017.

En cas que s’hagi autoritzat pròrroga per a l’execució del projecte, el termini de justificació finalitzarà, com a màxim, el 31 de desembre de 2017.

Cultura
 • Àrea de què depèn:
  Àrea de Cultura
 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • Fax:

  972 232 686

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h
  Dilluns de 16 a 18.30 h

Veure en el plànol: