Beques i subvencions

Ajuts a projectes de solidaritat i cooperació

L'any 2016 el termini de presentació és l'1 d'abril

Objectius:

L’Ajuntament de Girona vol destinar fons de cooperació a projectes solidaris realitzats per entitats de Girona, utilitzant criteris de transparència i coherència amb els principis del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

Amb aquest objectiu es promou una convocatòria de subvencions en règim de concurrència competititva, per l’any 2016 amb dues línies d’ajuts:

 un per a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional
 una altre per a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització

Destinataris:

Entitats sense ànim de lucre de solidaritat i cooperació de la ciutat de Girona. Aquelles entitats ciutadanes que, tot i no tenir com a objectiu la cooperació, es plantegen el treball de la solidaritat.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’adreçaran a l’alcalde de la ciutat de Girona i es presentaran preferentment en el Registre General de l’Ajuntament de Girona en els impresos normalitzats que estaran a disposició dels sol·licitants a les oficines d’Informació Ciutadana i en aquesta pàgina web. També es podran presentar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona i per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació necessària serà fins el dia 1 d’abril de 2016. 

Servei de Solidaritat i Cooperació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació
  Regidoria delegada de Cooperació

 • Adreça:

  ESPAI DE SOLIDARITAT
  c. Mestre Francesc Civil, 3
  17005 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 010 250

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: