Premis i concursos

Concursos de disseny

De cartells, gots, aparadors...

Imatge il·lustrativa dels concursos de cartells 

Concurs del cartell anunciador del Programa de Vacances 2015

Termini de presentació de propostes:
25 de febrer de 2015

L’Ajuntament de Girona convoca un concurs del cartell per anunciar les activitats incloses al Programa de Vacances 2015, d’acord amb les següents bases:

 1. L’objecte del concurs és seleccionar el cartell per anunciar el Programa de Vacances 2015 de l’Ajuntament de Girona.
   
 2. Cada concursant podrà presentar un màxim de dues obres. Es podran presentar també obres realitzades conjuntament per dues o més persones.
   
 3. Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys es poden elaborar en qualsevol estil o tècnica que permeti la foto reproducció i la impressió en quadricromia. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.
   
 4. El cartell ha de preveure un espai perquè el maquetador insereixi la llegenda “Activitats d’estiu per a infants i joves 2015” i les dades informatives habituals “Preinscripcions del 7 al 24 d’abril a www.girona.cat” i “Període de sol·licitud de beques del 23 de març al 17 d’abril als serveis socials d’atenció primària”.
   
 5. El format dels cartells serà DIN A3 en format vertical. Les propostes s’hauran de presentar al correu electrònic programadevacances@ajgirona.cat, i hauran d’anar acompanyades de les dades de contacte de l’autor.
   
 6. El maquetador respectarà els criteris del dissenyador premiat a l'hora de fer les adaptacions per al programa imprès. L’autor es compromet, si s’escau, a fer les adaptacions que calgui.
 7. El jurat, format per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i Regidora d’Esports i d’Educació, la Regidora delegada de Joventut i el Regidor de Serveis Socials, tindrà en compte la creativitat de la proposta, la seva capacitat comunicativa, l’adequació a la temàtica, així com la versatilitat per adaptar-se a diferents formats. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
   
 8. El nom del guanyador figurarà en el cartell imprès. El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú.
   
 9. El cartell guanyador quedarà en poder de l’Ajuntament de Girona, el qual es reserva tots els drets de reproducció, ús i divulgació com a cartell del Programa de Vacances 2015.
   
 10. La data final per a la presentació de propostes serà el dia 25 de febrer de 2015, a les 20 h. El veredicte es donarà a conèixer a tots els participants, via correu electrònic, a finals del mes de març de 2015.
   
 11. El premi per al guanyador del concurs serà un ordinador portàtil o un altre article de valor similar.
   
 12. El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. L’Ajuntament de Girona es reserva el dret de modificar-les si ho exigís una causa justificada.
Joventut
Veure en el plànol: