Premis i concursos

Concursos de disseny

De cartells, gots, aparadors...

Imatge il·lustrativa dels concursos de cartells 

Concurs del cartell de les Fires de Sant Narcís 2017

Termini d'enviament de propostes fins al 5 de setembre.
Concurs de projectes per a l'adjudicació del contracte de creació de la imatge de les Fires de Sant Narcís 2017.

Objecte del contracte

Serveis de creació artística de la imatge de les Fires de Sant Narcís 2017, per a la seva utilització com a cartell i en els elements de difusió i comunicació pública de les Fires.

Preu del contracte

El preu del contracte s’estableix en 1.000 €, IVA inclòs, i subjecte, si escau, a les retencions que pertoquin en concepte d’impost sobre la renda de persones físiques (IRPF) o sobre la renda de no residents (IRNR).   

Característiques del projecte a presentar

El projecte consistirà en un cartell amb les característiques següents:

Originalitat:
La idea ha de ser original. No pot ser, en cap cas, reproducció total o parcial d’altra o altres obres ja executades o en execució.
En el cas de reutilitzar-se parcialment una obra existent, acollint-se al dret de transformació previst per la llei, s’haurà d’adjuntar una autorització de la persona titular dels drets d’explotació.

Format:
El cartell es presentarà en format vertical per adaptació a mida 70 x 100 cm en suport rígid sobre cartró ploma.

Adaptabilitat de la imatge:
La imatge ha de poder adaptar-se a la posterior edició i als altres materials de difusió de diferents mides i formats, que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones, torretes, programa de mà, banderoles, etc.). L’adaptació als suports definitius anirà a càrrec de l’Ajuntament.

Estil i tècnica:
Lliure (pintura, dibuix, fotografia...), si bé requerirà la justificació de la seva adaptació a la posterior edició i als altres materials de difusió que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones torretes, programa de mà, banderoles).

Text:
Cal que en la part inferior del cartell hi figuri el logotip oficial de l’Ajuntament de Girona, que es pot descarregar a www.girona.cat/logo. El cartell haurà d’incloure el següent text:

FIRES DE SANT NARCÍS
Girona , xxx d’octubre al xxx de novembre de 2017

Més informació

Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1, 2a planta
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Telèfon: 972 419 402
A/e: cultura@ajgirona.cat

Àrea de Cultura
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Cultura

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: