Premis i concursos

Concursos de disseny

De cartells, gots, aparadors...

Imatge il·lustrativa dels concursos de cartells 

Concurs del cartell de les Fires de Girona 2015

Termini de presentació de propostes:
20 de juliol de 2015

Objecte del concurs:

Presentació d’idees originals pel concurs de les Fires de Girona 2015.
Caldrà que la idea sigui original i no sigui reproducció total o parcial d’altra o altres obres ja executades o en execució.
En el cas de reutilitzar-se parcialment una obra existent acollint-se al dret de transformació previst per la llei, s’haurà d’adjuntar una autorització de la persona titular dels drets d’explotació.

Participants:

Podran concórrer totes les persones físiques que estiguin empadronades a la ciutat de Girona amb una antiguitat mínima de 3 anys, o col·lectius que estiguin formats per persones empadronades a Girona també amb una antiguitat mínima de 3 anys, o estudis gràfics que tinguin la seu social a Girona amb una antiguitat mínima de 3 anys. No s’hi podran presentar els qui hagin rebut aquest mateix encàrrec amb anterioritat. Només es podrà presentar una obra a concurs.

Terminis i lloc de presentació:

La presentació dels treballs serà fins el 20 de juliol de 2014, al Servei de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Plaça del Vi, 1 (2a planta, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h.).

Cultura
 • Àrea de què depèn:
  Àrea de Cultura
 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 2a planta (altell) 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 009

 • Fax:

  972 232 686

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h
  Dilluns de 16 a 18.30 h

Veure en el plànol: