Concursos de fotografia

Imatge il·lustrativa dels concursos de fotografia 

Concurs de fotografia solidària

Les bases estan en període d'informació pública al e-tauler. Un com s'acabi el termini d'exposició pública, i si no s'han presentat al·legacions, quedaran aprovades definitivament. Després és publicarà la convocatòria on s'hi establirà el termini de presentació.

Objectius

La fotografia guanyadora serà utilitzada per fer la difusió de la Convocatòria de Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional i projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització de l’any 2017. No obstant, amb aquest concurs es pretén alhora promoure la sensibilització entorn de la problemàtica de la pobresa i de les desigualtats entre la ciutadania de Girona. 

Tema

El tema de la fotografia haurà d’estar lligat a la sensibilització per al desenvolupament i en especial sobre les següents temàtiques:
- Desigualtats nord-sud.
- Interculturalitat.
- Condicions de vida en els països empobrits.
- Paper de la dona en els països empobrits.

Característiques i format de les fotografies

Les fotografies han de ser originals i inèdites, per tant, no han d’haver estat premiades en altres concursos.

Les fotografies presentades poden ser en color o en blanc i negre i s’hauran de presentar en format digital i en format “jpg”. Les fotografies hauran de tenir una resolució d’entre 3 i 6 Mpx. i preferiblement d’una dimensió de 876 x 833 píxels

Participants

Hi podran participar totes les persones majors de 18 anys, i podran presentar un màxim de 3 fotografies.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació serà el que s'estableixi a la convocatòria.

Els participants hauran d’enviar les seves fotografies al correu electrònic cooperacio@ajgirona.cat

Caldrà adjuntar, en document “Word” adjunt, les següents dades:
- Nom i cognoms de l’autor/a de la fotografia
- DNI
- Telèfon de contacte
- Adreça postal
- Lloc i data on es va realitzar la fotografia
- Una breu explicació del que representa la fotografia (2 o 3 línies).

Servei de Solidaritat i Cooperació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació
  Regidoria delegada de Cooperació

 • Adreça:

  ESPAI DE SOLIDARITAT
  c. Mestre Francesc Civil, 3
  17005 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 010 250

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: