Concursos de fotografia

Imatge il·lustrativa dels concursos de fotografia 

Concurs de fotografia solidària

Termini de presentació de fotografies: 31 de març de 2017

Objectius

La fotografia guanyadora serà utilitzada per fer la difusió de la Convocatòria de Subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional i projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització de l’any 2017. No obstant, amb aquest concurs es pretén alhora promoure la sensibilització entorn de la problemàtica de la pobresa i de les desigualtats entre la ciutadania de Girona. 

Tema

El tema de la fotografia haurà d’estar lligat a la sensibilització per al desenvolupament i en especial sobre les següents temàtiques:
- Desigualtats nord-sud.
- Interculturalitat.
- Condicions de vida en els països empobrits.
- Paper de la dona en els països empobrits.

Característiques i format de les fotografies

Les fotografies han de ser originals i inèdites, per tant, no han d’haver estat premiades en altres concursos. 

Les fotografies presentades poden ser en color o en blanc i negre i s’hauran de presentar en format digital i en format “jpg”. Les fotografies hauran de tenir una resolució d’entre 3 i 6 Mpx. i preferiblement d’una dimensió de 876 x 833 píxels

Participants

Hi podran participar totes les persones majors de 18 anys, i podran presentar un màxim de 3 fotografies.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les fotografies és fins al 31 de març de 2017.

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la fotografia en format digital i la documentació que s’indica en aquestes bases en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei. 

Servei de Solidaritat i Cooperació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació
  Regidoria delegada de Cooperació

 • Adreça:

  ESPAI DE SOLIDARITAT
  c. Mestre Francesc Civil, 3
  17005 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 010 250

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: