Beques i subvencions

Ajudes per a l'enregistrament de maquetes

L'any 2013 el termini de presentació és de l'1 al 31 d'octubre

L’Espai Marfà, en col·laboració amb la Casa de la Música Salt – Girona, obre una convocatòria per concedir 3 ajudes a grups novells per a l’enregistrament de maquetes, amb l’objectiu d’impulsar la creació musical emergent a Girona i el desenvolupament artístic de les formacions musicals vinculades als bucs d’assaig de l’Espai Marfà.

Les ajudes consisteixen en 5 sessions (d’un màxim de 8 hores diàries) per a la producció (preparació, gravació i mescla) d’una maqueta (entre 2 i 4 temes segons cada cas), i sense cost per als grups o artistes.

Les 5 sessions consisteixen en 1 sessió prèvia de preparació, 1 sessió de muntatge i presa de contacte amb l’estudi de gravació, 2 sessions de gravació i 1 sessió de mescla. Aquesta planificació es podrà modificar previ acord entre el grup i l’Espai Marfà, però en cap cas es superaran les 40 hores previstes.

Es posarà a disposició dels grups seleccionats els recursos disponibles a l’Espai Marfà (estudi de gravació i bucs d’assaig), així com el personal necessari per realitzar el projecte, consistent en un tècnic de so per gestionar tècnicament l’enregistrament, i l’acompanyament d’un productor musical que orienti els grups tant en la vessant artística com tècnica de l’enregistrament.

Objectius:

Les ajudes d’aquesta convocatòria estan destinades a impulsar la creació musical emergent a Girona i el desenvolupament artístic de les formacions musicals vinculades als bucs d’assaig de l’Espai Marfà.

Destinataris: 

Per accedir a les ajudes cal que el solista o els diferents integrants -en cas de grups -siguin usuaris registrats del servei de Bucs d’Assaig de l’Espai Marfà. 

Es poden presentar solistes i formacions musicals de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i de creació pròpia.

La convocatòria s’adreça a artistes novells que encara no tenen una trajectòria o vinculació professional amb la música. Només s’admetran propostes de grups o solistes que no tinguin cap treball publicat, amb excepció dels autoeditats. Tampoc s’admetran propostes d’artistes que tinguin un contracte discogràfic o editorial en vigor. 

Criteris de selecció: 

Com a criteri de selecció es valorarà l’interès de la proposta presentada pel grup, i es tindrà en compte sobretot l’originalitat i la qualitat de les propostes musicals, així com el fet que siguin propostes noves i d’artistes novells.

Es prioritzaran aquelles propostes cantades en català.
Es prioritzaran aquelles propostes de solistes i grups que no tinguin cap treball editat.
Es prioritzaran aquelles propostes de solistes i grups residents o amb vinculació a Girona i la seva àrea urbana

La selecció de propostes serà feta per l’equip tècnic de l’Espai Marfà i del servei de bucs d’assaig.

Calendari: 

Termini per a la presentació de propostes: de l’1 al 31 d’octubre de 2013.
Resolució: a partir del 18 de novembre de 2013 es comunicarà la relació de grups seleccionats.
Gravació de maquetes: entre l’1 de desembre 2013 i el 31 de març de 2014, en dates a acordar amb cada grup. 

Presentació de sol·licituds: 

El termini per a la presentació de sol·licituds per prendre part en la convocatòria s’obre el 1 d’octubre de 2013 i es tanca el 31 d’octubre de 2013.

El sol·licitant haurà d’adreçar-se al web www.girona.cat/marfa i omplir el formulari de sol•licitud de la convocatòria. Una vegada omplert, haurà d’imprimir-ne una còpia per presentar-la al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona juntament amb la resta del projecte a presentar.

Juntament amb el formulari de sol·licitud, el sol·licitant haurà de presentar una còpia impresa i en format digital del projecte al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Girona (veure altres adreces i horaris on és possible fer el registre: www.girona.cat/ic. Es recomana presentar tota la documentació en format pdf, assegurant-se la compatibilitat entre diferents sistemes operatius, i amb una limitació de 10Mb.

També es pot enviar la sol·licitud amb tota la documentació complerta a la mateixa adreça del registre mitjançant el sistema de correu administratiu, o per qualsevol dels mitjans previstos per la normativa vigent en matèria de règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques. En aquests casos, i dins el termini establert en les bases, es comunicarà la data i el lloc de presentació per correu electrònic: espaimarfa@ajgirona.cat  

Documentació a presentar:

 Formulari de sol·licitud degudament complimentat que podeu trobar al web: www.girona.cat/marfa
 Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del sol•licitant
 Documentació que acredita la vinculació amb la ciutat de Girona
 Currículum i trajectòria de la formació i/o components

Altra documentació sobre el projecte musical (opcional):
 Presentació més extensa del projecte musical / maqueta
 Lletres de les cançons
 Dossier de premsa
 Altra documentació o material complementari 

Obligacions dels beneficiaris: 

Els grups seleccionats es comprometran a fer una presentació pública, participant en un concert no remunerat a l’Espai Marfà durant l’any 2014. 

Els grups seleccionats s’obliguen a posar els logos de l’Ajuntament de Girona, l’Espai Marfà i la Casa de la Música Salt - Girona en cas d’editar els temes gravats.

Servei de Cultura
 • Àrea de què depèn:

  Alcaldia

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4t 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

   972 419 402

 • Fax:

  972 232 686

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h
  Dilluns de 16 a 18.30 h

Veure en el plànol: