Beques i subvencions

Ajuts als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius

1r Termini de presentació: 27 de febrer de 2015
2n Termini de presentació: 30 de juny de 2015

L’Ajuntament de Girona ofereix als centres educatius de la ciutat activitats diverses en el marc del programa de Recursos Educatius amb la voluntat de donar suport a la contextualització del currículum dels diferents nivells educatius a l’entorn més proper i facilitar la participació dels centres a diferents activitats de ciutat.

Sovint la participació en aquestes activitats requereix desplaçaments dels alumnes per la ciutat, fora dels centres educatius. Des de l’Ajuntament es promou que els centres facin els desplaçaments a peu, sempre que sigui possible, o utilitzant el transport públic urbà. Malgrat tot, a vegades no és possible per la distància o per les característiques del grup i, per aquest motiu, amb el programa de Recursos Educatius de cada curs s’ha anat oferint la possibilitat de sol•licitar un ajut per a aquest concepte per facilitar la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes. Amb l’objectiu de regular i difondre millor aquests ajuts, s’ofereix aquesta convocatòria.

Objectius:

Facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa municipal de Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona.

Destinataris:

La convocatòria s’adreça als centres d’educació infantil i primària i de secundària obligatòria sostinguts amb fons públics de la ciutat.

Termini de presentació:

Les sol·licituds es presentaran al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Girona

Hi haurà dos terminis per a la presentació de sol·licituds:
1r termini: 27 de febrer de 2015 
2n termini: 30 de juny de 2015

Resolució de la convocatòria

La resolució de la convocatòria serà en dos terminis d’acord amb els dos períodes de sol·licitud:
1r termini de resolució: 10 d’abril de 2015 
2n termini de resolució: 21 de juliol de 2015 

Justificació de la subvenció

Per a la justificació es tindran en compte les factures presentades en el moment de la sol·licitud i els arguments exposats per a la justificació, si és el cas.

Informació i assessorament

Us podeu adreçar per correu electrònic caseta@ajgirona.cat a La Caseta de la Devesa (c. ciutadans, 3) o per telèfon 972 221 866

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Serveis a les Persones 
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol:
La Caseta
Veure en el plànol: