Beques i subvencions

Subvencions per als centres educatius per a desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius

CURS 2018-2019
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2019.

L’Ajuntament de Girona ofereix als centres educatius de la ciutat activitats diverses en el marc del programa de Recursos Educatius amb la voluntat de donar suport a la contextualització del currículum dels diferents nivells educatius a l’entorn més proper i facilitar la participació dels centres a diferents activitats de ciutat.

Sovint la participació en aquestes activitats requereix desplaçaments dels alumnes per la ciutat, fora dels centres educatius. Des de l’Ajuntament es promou que els centres facin els desplaçaments a peu, sempre que sigui possible, o utilitzant el transport públic urbà. Malgrat tot, a vegades no és possible per la distància o per les característiques del grup i, per aquest motiu, amb el programa de Recursos Educatius de cada curs s’ha anat oferint la possibilitat de sol·licitar un ajut per a aquest concepte per facilitar la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes. Amb l’objectiu de regular i difondre millor aquests ajuts, s’ofereix aquesta convocatòria.

Objectius:

Facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa municipal de Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona.

Destinataris:

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’Educació infantil i primària, secundària obligatòria i educació especial, sostinguts amb fons públics de la ciutat de Girona.

Característiques de l’activitat:

Només es podran rebre ajuts pel desplaçament a les activitats que compleixin el requisits següents:

Organitzades directament per un servei municipal.

Incloses en el programa municipal de Recursos Educatius.

Desplaçaments que no sigui possible fer-los amb transport públic (caldrà exposar la justificació).

Terminis:

Es podran presentar sol·licituds fins els divendres 30 de juny de 2019. El termini per justificar la subvenció rebuda es correspon amb el mateix termini de sol·licitud.

La presentació de sol·licituds implica la plena acceptació de les bases i dels requisits i obligacions que s’hi recullen.

Els centres educatius interessats hauran de presentar la sol·licitud i la justificació d’aquesta subvenció, segons el model específic de sol·licitud d’aquesta convocatòria, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i en aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

L’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, obliga a totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i òrgans col·legiats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, els obliga a disposar necessàriament d’un certificat electrònic que representi l’organització.

Informació i assessorament:

Us podeu adreçar al servei municipal d’Educació (pl. del Vi, 1), per correu electrònic educacio@ajgirona.cat o al telèfon 972 419 403.

Servei d'Educació
 • Àrea de què depèn:

  Àrea de Ciutadania
  Regidoria d'Educació i Esports

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 4a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 403

 • A/e:
 • Web:
 • Horari:

  De dilluns a divendres de 8.30 a 15 h

Veure en el plànol: