Espai

SERVEIS DE L'ESPAI MARFÀ

ACTIVITATS MUSICALS

L’Espai Marfà vol esdevenir un centre de referència en l’àmbit de la música moderna pel que fa al suport a la creació, la formació i les iniciatives del sector musical. El centre disposa de diferents espais equipats per a la pràctica i la creació musical que combina amb diferents accions i recursos en matèria de música moderna, entre ells l’Escola de Música Avançada i So EUMES, i un ampli programa d’activitats de formació adreçat a músics i altres col·lectius.

La programació d’activitats musicals és una iniciativa conjunta de l’Espai Marfà, el Servei d’Informació Juvenil de l’Ajuntament de Girona i la Casa de la Música del Gironès. L’equipament acull també altres activitats realitzades en conveni o en col·laboració amb diferents agents musicals del territori.

Des de l’Espai Marfà es coordinen diversos projectes de difusió musical com són Viu21Música - Dia Internacional de la Música, Intro - Concurs de Música Emergent de Girona; i la iniciativa Girona, Carrers de Música per promoure la presència de música en viu als carrers de la ciutat. També es participa en projectes com la programació Càpsula de l’Auditori de Girona, el 360 Fest -el festival dels grups de música dels alumnes dels instituts de secundària de Girona- i Girona XL – jornades de cultura hip hop.
 

 

  

Ajudes per a l'enregistrament de maquetes de l'Espai Marfà

Relació provisional d'admesos i no admesos a la convocatòria 2019

Objecte de les bases del Programa de suport a la creació

L’objecte de les bases reguladores del Programa de suport a la creació de l'Espai Marfà és regular la concessió d’ajuts en espècie a solistes i grups musicals mitjançant les modalitats següents d'ajudes en espècies:

Modalitat A - Programa d’acompanyament artístic de l’Espai Marfà

Modalitat B - Ajudes per a l’enregistrament de maquetes

Modalitat B - Ajuts per a l'enregistrament de maquetes

Consisteixen en la cessió dels recursos disponibles a l’Espai Marfà (estudi de gravació i bucs d’assaig), així com la contractació del personal necessari per realitzar la gravació, consistent en un tècnic de so per gestionar tècnicament l’enregistrament, i l’acompanyament d’un productor musical que orienti a un màxim de dos grups, tant en la vessant artística com tècnica de l’enregistrament, durant el màxim d’hores que determini la convocatòria per cadascun dels grups seleccionats.

Destinataris

Es poden presentar solistes i formacions musicals de qualsevol gènere o estil que presentin projectes originals i/o de creació pròpia. El programa de suport a la creació inclou accions que s’adrecen tant a músics emergents com a músics professionals o en vies de professionalització.

Poden presentar sol·licitud les persones físiques o jurídiques i les agrupacions de persones físiques o jurídiques vinculades a les comarques gironines en el camp de la música que acompleixin les condicions d’accés i els requisits dels ajuts establertes als punts 3.1 i 3.2 de les bases.

La modalitat b) d’ajudes per a l’enregistrament de maquetes s’adreça de manera específica a músics emergents i només s’admetran propostes de grups o solistes que no tinguin cap treball publicat, amb excepció dels autoeditats.

Criteris de valoració

Els projectes presentats es valoraran sobre un total de 50 punts, segons els criteris següents:

El caràcter innovador, singular, l’originalitat del plantejament i la recerca de nous llenguatges del projecte presentat. (10 punts)

La qualitat artística del projecte presentat: interpretació, composició musical, lletres, posada en escena. (10 punts)

Projecció de la proposta: recorregut, impacte i aportació de l’ajuda al desenvolupament artístic i professional del projecte. (15 punts)

Solvència del sol·licitant: valoració acadèmica, curricular i de la trajectòria artística. (5 punts)

La relació i interès del projecte per a la ciutat de Girona. (5 punts)

Caràcter emergent del projecte. (5 punts)

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2019 va ser del 2 al 20 de setembre de 2019.

Termini d’execució dels projectes

Els sol·licitants hauran de finalitzar les accions acordades a la convocatòria del 2019 abans del 30 de juny de 2020. 

Documentació a presentar

La documentació a presentar és la que es requereix a les bases reguladores dels ajuts i la que es pugui indicar a les convocatòries.

 Formulari de sol·licitud que cal presentar degudament complimentat, presencialment si es tracta d'una persona física i electrònicament si es tracta d'una persona jurídica.