Beques i subvencions

Subvencions per a les associacions de comerciants de Girona

El termini de presentació de les sol·licituds és del 6 al 31 de març de 2017

Objecte de la convocatòria

L’objecte de la present convocatòria és finançar activitats realitzades per les entitats representatives del sector comercial que tinguin com a objectiu el foment de la dinamització i promoció del comerç integrat en el teixit urbà de Girona, d’interès econòmic i social general de la ciutat.

Destinataris

Associacions de Comerciants de Girona que volen portar a terme accions de dinamització comercial i que reuneixin els requisits que s’assenyalen a les bases. Cal que les associacions estiguin inscrites al Registre d’Entitats de l'Ajuntament.

Actuacions subvencionables

Accions destinades a la promoció comercial i dinamització i cohesió social de la zona d’àmbit de l’associació de comerciants o de la ciutat en general durant l’any 2017. 

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és del 6 al 31 de març de 2017.

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment comú de les administracions públiques, s’obliga a totes les entitats a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics i, per tant, disposar necessàriament d’un certificat general.

Això implica que totes les sol·licituds i documentacions que s’adrecin a l’Ajuntament s’han de realitzar obligatòriament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona que té habilitat un tràmit específic.

Justificació

L’entitat haurà de presentar la justificació de la subvenció atorgada, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, a la finalització del projecte i com a màxim el 31 de març de l’any següent al que es va resoldre la convocatòria, i revestirà la forma de compte justificatiu simplificat, que contindrà el que s'indica a la convocatòria.

Girona comerç
Veure en el plànol: