Beques i subvencions

Subvenció a les escoles bressol privades de Girona per a l'establiment de convenis de col·laboració en el projecte d'escolarització d'infants de 0 a 3 anys

Convocatòria 2019
Ja podeu consultar la resolució definitiva.

Objecte de la convocatòria 2019

L’objecte d’aquesta convocatòria és establir convenis de col·laboració per als cursos 2019- 2020 i 2020-2021 amb les escoles bressol privades que participin en l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys de l’Ajuntament de Girona, mitjançant l’oferta de places subvencionades parcialment per l’Ajuntament i adreçades a infants nascuts l’any 2018 empadronats a Girona.

Bases reguladores

Les bases reguladores d’aquesta convocatòria són les aprovades per Junta de Govern Local de 10 de febrer de 2017 de i publicades al Butlletí Oficial de la Província núm. 37 de 22 de febrer de 2017.

Destinataris

La convocatòria s’adreça a les escoles bressol privades del municipi de Girona que compleixin els requisits establerts per la legislació vigent en matèria d’educació infantil i per a aquestes bases. L’acreditació dels requisits es farà d’acord amb el punt 6 de les esmentades bases.

Sol·licituds i terminis de presentació

Els centres interessats hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la documentació que estableixen les bases reguladores d’aquesta subvenció i aquesta mateixa convocatòria, a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

El termini de presentació de sol·licituds per a l’obtenció d’aquestes subvenció començarà l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia 17 d’abril de 2019.

Documentació que caldrà presentar

Instància de sol·licitud d’acord amb el model disponible a la Seu electrònica.

Declaració responsable, de complir els requisits indicats al punt 5 de les bases reguladores

Projecte educatiu de centre, d’acord amb el Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de l’educació infantil.

Organigrama en què s’indiquin els diferents serveis de l’escola, els responsables, el personal, les seves funcions i la dependència organitzativa, d’acord amb el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.

Document que acrediti la contractació de la pòlissa d’assegurança en vigor

Indicació de la documentació de què disposa el centre i que es posa a disposició de l’ajuntament per a possibles consultes

Característiques del servei tal com preveu la instància de sol·licitud.

Notícies

L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria d'ajuts d'educació per al curs 2019-2020
19/06/2019  |  L'objectiu de les diferents línies de subvencions és promoure i donar suport als projectes de les escoles de la ciutat.
L'Ajuntament de Girona obre una nova convocatòria de la Beca 8 de Març de recerca sobre la memòria històrica de les dones a la ciutat
12/06/2019  |  Les sol·licituds per participar-hi es poden presentar fins al 6 d'agost i el projecte becat s'haurà de lliurar abans del 31 de desembre del 2020.
L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria de subvencions per a biblioteques escolars per al curs 2019-2020
30/04/2019  |  Els centres interessats tenen temps fins al 30 de maig per presentar la sol·licitud.
L'Ajuntament de Girona obre la convocatòria d'ajuts artístics i culturals
21/03/2019  |  El termini per presentar les sol·licituds per a Girona Kreas i Amplia Cultura finalitza el dia 5 d'abril.
L'Ajuntament de Girona obre el termini per bonificar l'IBI a les persones que posin el seu habitatge a la borsa de lloguer social
25/01/2019  |  Les sol·licituds per demanar la subvenció del 50% de l'impost es podran fer fins al 31 de març.
Convocatòria de Subvencions per al desenvolupament de les activitats ordinàries de les entitats esportives temporada 2018-2019
11/01/2019  |  El termini de presentació de sol·licituds és el 14 de febrer de 2019.
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona una subvenció per finançar projectes per facilitar l'accés a les noves tecnologies
24/10/2018  |  La subvenció s'ha destinat en la compra d'una llibreria de cintes amb tecnologia LTO8.
L'Ajuntament de Girona s'acull cada any al programa municipal d'ajuts als esportistes amateurs d'esports individuals de la Diputació de Girona
19/10/2018  |  Continuem donant suport als esportistes amateurs gironins, menors de 25 anys i no professionals, d'esports individuals que, prèvia classificació, han participat en els campionats d'Espanya o del món.