CALENDARI

Publicació de l'oferta  provisional de places
18 de  març del 2016

Presentació de  sol∙licituds

del 30 de març al 7 d'abril de 2016 (ambdós inclosos)
La presentació de sol·licituds per internet es pot fer fins a les 24 h del 6 d'abril

Llistes amb puntuació provisional (barem)
15 d'abril de 2016

Sorteig per determinar l'ordre de les sol∙licituds  en cas d’empat
18 d’abril del 2016  

Reclamacions a la llista  puntuada (barem)
del 15 al 20 d’abril de  2016

Llistes amb puntuació definitiva
25 d’abril de 2016

Publicació oferta final  de places
17 de maig de 2016

Publicació llistes  d’alumnes admesos
20 de maig de 2016

Període de  matriculació: Infantil,  Primària i 1ESO
del 13 al 17 de juny de 2016

Període de matriculació o confirmació de plaça  (2n, 3r i 4t d’ESO) 
del 27 de juny a l'1 de juliol de 2016

Més informació:
www.gencat.cat/preinscripcio

Escolarització

 

  

Preinscripció per al curs 2016-2017

Infantil 3-6, Primària 6-12, Secundària Obligatòria 12-16

Del 30 de març al 7 d’abril de 2016

Servei d'orientació i assessorament
Informació de la preinscripció i matrícula

  

PREGUNTES FREQÜENTS

On s’ha de presentar la sol·licitud?

Es pot tramitar la sol·licitud en línia?

Puc escollir un centre que no hagi ofert places en el període de preinscripció?

El Departament d'Ensenyament pot variar l'oferta de places durant el procés?

Com s'aplica el barem?

Com es puntua el barem?

Què vol dir centre adscrit?

Es pot demanar plaça a 1r d'ESO a un centre no adscrit?

Què vol dir plaça d'ofici?

Què passa si no puc aconseguir alguna plaça de les opcions que he demanat?

Es poden consultar les llistes de barem i les d'admesos per Internet?

Es pot presentar més d’una sol·licitud?

Què vol dir adscripció única?