Arxius

Arxiu Capitular de Girona (ACG)

Història:

La Catedral de Girona va disposar d'un arxiu des de la seva reorganització, poc després de la conquesta franca de la ciutat de Girona. L'Arxiu servia per acreditar el patrimoni que posseïa i, al mateix temps, era el testimoni de l'administració d'aquest patrimoni i del culte catedralici. A més dels reculls de documents relligats en els cartorals, els primers intents de descripció del fons dels que es té constància daten del segle XVI.

El 30 d'agost de 1535 el canonge Preses va manifestar la seva intenció de portar un llibre o speculum de totes les administracions, que sembla que no arribà a ser realitat. En canvi el 6 de juliol de 1538, consta que s'acabà de fer un inventari de l'Arxiu, avui perdut. En les diferents èpoques, diverses mesures adoptades pel capítol procuraven que els documents manllevats fossin tornats a l'arxiu i que s'evités treure'n els originals. S'haurà d'esperar, però, fins els segles XVII-XVIII perquè es portés a terme una descripció significativa dels fons. Com a exemple, el 1698 s'ordenà que es fes un repertori de les escriptures que contenien cadascun dels armaris de l'arxiu. En aquesta línia, fou durant el segle XVIII que es portaren a terme la majoria dels llibres d'arxivament que s'han conservat fins als nostres dies, tot i que no cobreixen totes les administracions de la Catedral. És també cap a 1730 que l'il·lustre canonge Sulpici Pontich va confeccionar el Repertori Alfabètic i l'Episcopologi i llista de prebendats, que representen quatre ingents volums on els diferents temes referents a la Catedral de Girona es troben classificats alfabèticament.

Durant la guerra civil 1936-39 els fons foren portats al Palau Episcopal, juntament amb els altres arxius de la ciutat, fet que assegurà la seva conservació. Passada la guerra foren retornats a la Catedral.

Les sales actuals varen ser restaurades i habilitades com a arxiu l'any 1967, data a partir de la qual l'Arxiu Capitular es va obrir regularment al públic.

Serveis:

 Informació històrica sobre esdeveniments, personatges i institucions vinculades a la Catedral de Girona.
 Orientació especialitzada en la consulta del fons.
 Identificació i datació de documents antics.
 Col·laboració en el regest i transcripció de documentació antiga.
 Col·laboració en la realització d'activitats de difusió i de formació entorn de la documentació.
 Organització d'exposicions i col·laboració en projectes de tercers.
 Informació general als usuaris de forma presencial, per telèfon, per correu postal i per correu electrònic.
 Reproducció mitjançant fotografia digital.
 Servei de lectura de microfilms.

Equipament:

Espai: 414 m2
Capacitat de documentació: 394 metres lineals.
Punts de consulta: 10

Àmbit temàtic:

Catedral. Capítol. Patrimoni capitular. Ciutat en relació al capítol. Municipis de la diòcesi en relació al capítol. Capella de música. Música barroca. Manuscrits. Pergamins.

Àmbit geogràfic:

Diòcesi de Girona

Àmbit cronològic:

Segle IX al XX (especialment èpoques medieval i moderna)

Fons:

14.000 pergamins, 65 lligalls de música manuscrita, 132 manuscrits i incunables, 17.000 imatges, 188 rotlles de microfilms.

Guies, inventaris i catàlegs:

CATÀLEGS:
 Pergamins
 Separates
 Articles del Dr. Jaume Marquès Casanovas (Diari de Girona)

Arxiu Capitular de Girona (ACG)
 • De qui depèn:

  Capítol Catedral de Girona

 • Adreça:

  Pujada de Sant Martí, 12
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 487 346

 • Horari:

  De dilluns a dijous de 16 a 20 h.
  Consultes convingudes dijous de 10 a 14 h.
  Tancat juliol i agost, i del 24 de desembre al 6 de gener.

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: