Arxius

Arxiu Diocesà de Girona (ADG)

Història:

Des de finals del segle XIII, les oficines de la cúria del bisbe enregistraven les lletres enviades i els actes duts a terme en presència de notari. Sorgia així el nucli principal de l'Arxiu. Igualment hom es preocupà de reunir els títols de propietat de la mitra i els documents fundacionals. Amb el pas dels segles l'administració de la diòcesi va portar la creació de noves oficines de govern, dedicades a afers matrimonials, judicials, etc. la documentació de les quals també es custodia a l'arxiu.

Després de la desamortització de 1835, s'incorporaren a l'arxiu els documents de les institucions suprimides. A partir dels anys 1980 també s'hi ha dipositat els llibres sacramentals de bona part de les parròquies de la Diòcesi.

Serveis:

 Informació històrica sobre esdeveniments, personatges, institucions i llocs de Girona.
 Identificació i datació de documents antics.
 Col·laboració en el regest i transcripció de documentació antiga.
 Col·laboració en la realització d'activitats de difusió i de formació entorn de la documentació. 
  Informació general als usuaris de forma presencial i per telèfon.
 Orientació especialitzada en la consulta del fons.

Equipament:

Espai: 40 m2
Capacitat de documentació: indefinida
Punts de consulta: 32

Àmbit temàtic:

Genealogia. Arxius parroquials. Història local.

Àmbit geogràfic:

Diòcesi de Girona

Àmbit cronològic:

817 fins a l'actualitat

Fons:

1.000 metres lineals

Guies, inventaris i catàlegs:

Arxiu Diocesà de Girona, Repertori General, de Josep Maria Marquès i Planagumà, 2002. (CD, Informatització: Pere Trijueque i Fonolleras).

Arxiu Diocesà de Girona (ADG)
 • De qui depèn:

  Bisbat de Girona

 • Adreça:

  Pujada de Sant Martí, 12
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 487 346

 • Horari:

  De dilluns a dijous, de 16 a 20 h
  Consultes convingudes: dijous 10 a 14 h
  TANCAT: Juliol i agost 
  24 desembre a 6 gener

 • A/e:
 • Web:
Veure en el plànol: