Arxius

Arxiu Central del Palau de Justícia de Girona (ACPJG)

Arxiu on hi trobareu tota la documentació, l'assessorament i l'orientació en la consulta de fons especialitzats en l'àmbit judicial.

Al setembre de 2012 va entrar en funcionament el Palau de Justícia de Girona, ubicat al carrer de Josep M. Lidón Corbí, 1. Amb aquest edifici s'ha posat en funcionament, per primer cop a Catalunya, l'oficina judicial, que s'ha desplegat parcialment a Girona als òrgans situats en aquest equipament (l'Audiència Provincial de Girona, els jutjats socials, els jutjats contenciosos administratius i el de Menors). A l'edifici també hi ha el Servei Comú Processal General, el Servei Comú Processal d’Execució Penal de l’Audiència Provincial i el Servei Comú Processal d'Execució Social i Contenciosa Administrativa (com a part del Servei Comú Processal d’Execució Civil).

L'edifici té una superfície construïda de 15.765 m2.

Arxiu Central del Palau de Justícia de Girona (ACPJG)
Veure en el plànol: