Espai d'acollida
a les persones
nouvingudes

Espai d'acollida a les persones nouvingudes

Girona ha estat sempre una ciutat acollidora. Actualment a Girona hi viuen ciutadans dels cinc continents, que representen cultures i maneres d’entendre el món diferents. Girona reconeix aquesta diversitat com una riquesa i una oportunitat.

A data 31 de Desembre de 2015, a Girona constava una població total de 97.907, d'aquest total, 20.603 són ciutadans de nacionalitat no espanyola.

Aquesta diversitat, fa que s'entengui imprescindible i molt important oferir aquell qui acaba d'arribar la informació que necessita i l'acompanyament que pugui requerir mentre es situa i fa seva la ciutat.

En aquest espai trobareu enllaços i les informacions més bàsiques per poder viure, conviure i gaudir de la ciutat.
 

Si acabes d’arribar, per on començar?

1. Empadronar-se

2. L’empadronament garanteix també l’atenció al sistema sanitari (CAP)

3. Escolarització dels fills


També has de saber

On aprendre la llengua catalana?

On buscar feina?

On buscar un habitatge?

On puc fer activitats per conèixer gent del barri on visc?

  

US PODEM AJUDAR

Si el que busqueu és un ASSESSORAMENT o un ACOMPANYAMENT per a fer tots aquests tràmits, ADRECEU-VOS ALS SERVEIS SOCIALS DE LA CIUTAT.

Des dels Equips Bàsics d'Atenció Social, us informaran i us orientaran i si cal us acompanyaran en aquest itinerari i/o procés personal i familiar de coneixement de la ciutat.

Cal adreçar-se a un dels set equips de SBAS que correspongui en funció de la zona on es resideix1, demanant cita prèvia (veure adreces i telèfons).

1 Posa l'adreça on esteu empadronats al plànol per consultar la zona que us pertoca.

Enllaços a tràmits d'interès:

► Reagrupament familiar

► Informe d'adequació de l'habitatge

► Informe d'arrelament social

► Informe d’integració social per a renovar/modificar la residència temporal
 

Altres serveis de la ciutat que us poden interessar:

► Servei Informació Atenció a la Dona (SIAD)

► Subdelegació del govern

► Policia Local

► Hospital Josep Trueta

Calendari de xerrades d'acollida
 

Certificat d'acollida

És el document que acredita el conjunt de formació que has realitzat, relativa al coneixement de l’entorn i la llengua.

Quins coneixements acredita aquest certificat?


Com puc demostrar que tinc aquests coneixement?


Calendari de les sessions del Mòdul C (coneixement de la societat catalana) a Girona. Any 2019


Com puc sol·licitar el certificat a l'Ajuntament de Girona?


Més informació a:

La Generalitat de Catalunya ofereix els següents webs informatius:

Guia d'acollida

► Servei de primera acollida

El certificat d’acollida l’han d’obtenir tant, els homes com les dones, és un document indvidual.