Ajuntament de Girona

Comissions informatives

Les Comissions Informatives són òrgans complementaris de l'organització municipal. Tenen la funció de d'estudiar, informar i consultar tots els assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple així com el seguiment de la gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions, sens perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

Membres

Cada Comissió Informativa està integrada per un total de 8 membres corporatius, amb representació de tots els Grups municipals presents en la Corporació i amb la següent distribució:

- 3 membres del Grup de CiU
- 1 membres del Grup d'ERC-MES
- 1 membres del Grup de la CUP-Crida per Girona
- 1 membres del Grup de PSC-CP
- 1 membre del Grup C's
- 1 membre del Grup PPC

Correspondrà a cada Grup municipal designar els integrants de cada Comissió i els seus suplents, comunicant-ho per escrit perquè l'Alcaldia aprovi la composició definitiva de cada Comissió Informativa.

Dia i hora de celebració

Les comissions informatives se celebren el dilluns anterior a la celebració dels plens ordinaris, si el dia esmenat és festiu se celebraran l’endemà, sent l’horari el següent:

16.00 h - C.I. d’Alcaldia
16.20 h - C.I. d’Hisenda i Règim Interior
16.40 h - C.I. de Cultura
17.00 h - C.I. d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat
17.20 h - C.I. de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació
17.40 h - C.I. de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme
18.00 h - C.I. d'Educació i Esports
18.20 h - C.I. d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

Àmbits materials

C.I. d'Alcaldia

C.I. d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat

C.I. de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació

C.I. de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme

C.I. d'Hisenda i Règim Interior

C.I. d'Educació i Esports

C.I. d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

C.I. de Cultura

 


Comissió informativa d'Alcaldia

Presidència: Sra. Marta Madrenas i Mir (CIU) - alcaldessa
 

Competències de l'àrea i àmbit material de la comissió:

PRESIDÈNCIA

1. Coordinació d'àrees
2. Gabinet de l'Alcalde
3. Relacions institucionals i protocol
4. Agermanaments i relacions exteriors
5. Oficina del Defensor de la Ciutadania
6. Gabinet d'Estudis Socials i Europeus
7. Oficina de Comunicació, Documentació i Màrqueting
8. Ajuntament Virtual, Ciutat intel·ligent i Smart City
9. Gestió Documental, Arxius i Publicacions

DINAMITZACIÓ DEL TERRITORI

1. Fires de Sant Narcís
2. Festes majors de barri

PROJECTE FERROVIARI

1. Projecte ferroviari

 


Comissió Informativa d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat

Presidència: Sra. Sílvia Paneque i Sureda
 

Competències de l'àrea i àmbit material:

SERVEIS SOCIALS I HABITATGE

1. Equips d'Atenció Social Primària
2. Plans comunitaris
3. Benestar i família
4. EAIA. Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència
5. Equip d'intervenció en situacions de violència domèstica
6. Llar d'avis de Taialà
7. Centres socials
8. Consell Municipal de la Gent Gran
9. Igualtat de gènere
10. Inclusió social
11. Consorci la Sopa
12. Ajudes d'Emergència
13. Consell de Cohesió Social
14. Comissió Ciutat i Igualtat
15. Xarxa de Centres Cívics
16. Habitatge social: Habitatges de Girona
17. Oficina Municipal d'Habitatge

SEGURETAT

1. Seguretat Ciutadana
2. Policia Municipal
3. Agents cívics
4. Protecció Civil
5. Objectes perduts
6. Dipòsit de vehicles
7. Plans d'Emergència

SEGURETAT EN EL TREBALL

1. Prevenció i Avaluació de Riscos Laborals

JOVENTUT

1. Joventut
2. Consell Local de Joventut
3. Centres joves

OCUPACIO

1. Ocupació
2. Foment de l'ocupació

UNITAT MUNICIPAL D'ANÀLISI TERRITORIAL (UMAT)

1. Unitat municipal d'anàlisi territorial

 


Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació

Presidència: Sr. Eduard Berloso i Ferrer
 

Competències de l'àrea i àmbit material de la comissió:

ASSOCIACIONS I PARTICIPACIÓ

1. Polítiques de Barri
2. Associacionisme
3. Registre d'Entitats
4. Ocupació de la Via pública
5. Voluntariat
6. Participació
7. Regidories de barri
8. Pressupostos participats
9. Bústia d'avisos

SOSTENIBILITAT

1. Sostenibilitat
2. Aigües de Girona
3. TRARGISA
4. Girona + Neta
5. Serveis ambientals
6. Serveis funeraris i cementiris
7. Brigades de cementiris
8. Brigades de DDD, plagues i animals
9. Brigades de parcs i jardins
10. Pla integral de residus i serveis de neteja
11. Taula de sostenibilitat
12. Control de plagues i animals

PAISATGE I HABITAT URBÀ

1. Medi Ambient i Natural
2. Devesa: Gestió i Pla especial
3. Quatre Rius i Una Sèquia
4. Qualitat ambiental i inspecció
5. Qualitat sonora i contaminacions
6. Sistemes naturals i biodiversitat
7. Brigada Medi Ambient
8. Gestió energètica
9. Canvi climàtic

COOPERACIÓ

1. Cooperació al desenvolupament
2. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
3. Cooperació i agermanaments

SALUT

1. Salut Pública
2. Centre Jove de Salut Integral

 


Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme

Presidència: Sra. Glòria Plana i Yanes
 

Competències de l'àrea i àmbit material de la comissió:

PROMOCIÓ ECONÒMICA

1. Planificació estratègica
2. Observatori socioeconòmic
3. Consell econòmic i social/ Agència promoció econòmica
4. Programes desenvolupament local
5. Foment del sector de la industria
6. Programes captació inversions
7. Programes i projectes europeus de promoció econòmica i desenvolupament local
8. Innovació i Recerca
9. Formació continuada
10. Temps de flors

EMPRESA

1. Promoció empresarial
2. Economia de proximitat
3. Foment de l'emprenedoria
4. Cooperativisme

COMERÇ

1. Promoció del comerç
2. Dinamització comercial
3. Associacions de comerciants
4. Mercats i fires al carrer
5. Mercat municipal d'abastaments
6. Mercagirona

TURISME

1. Planificació i gestió estratègica del turisme
2. Promoció turística i congressual
3. Turisme de negocis : captació i organització
4. Desenvolupament, promoció i creació de productes i recursos turístics
5. Congressos
6. Girona City Convention Bureau
7. Informació i atenció al visitant : Oficina de Turisme i Punt de Benvinguda

 


Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior

Presidència: Sra. Maria Àngels Planas i Crous
 

Competències de l'àrea i àmbit material de la comissió:

HISENDA

1. Intervenció
2. Tresoreria
3. Gestió pressupostària
4. Comptabilitat pressupostària i financera
5. Control de l'execució pressupostària
6. Gestió financera i Tresoreria
7. Gestió tributària
8. Recaptació
9. Inspecció de tributs
10. Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica
11. Control d'entitats dependents de l'Ajuntament

RÈGIM INTERIOR

1. Secretaria General
2. Vicesecretaria
3. Secretaria administrativa
4. Serveis Jurídics
5. Contractació i Compres
6. Patrimoni i inventari municipal
7. Recursos Humans
8. Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació
9. Formació
10. Registre General
11. Reprografia
12. Estadística
13. Servei de Porteria Major, Ordenances i neteja.
14. Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC)
15. Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)
16. Manteniment de l'edifici consistorial

 


Comissió informativa d'Educació i Esports

Presidència: Sra. Isabel Muradàs i Vázquez
 

Competències de l'àrea i àmbit material de la comissió:

EDUCACIÓ

1. Oficina Municipal d'Escolarització
2. Caseta de la Devesa. Centre d'Educació Ambiental
3. Escoles bressol
4. Organisme Autònom d'Educació Musical
5. Recursos Educatius
6. Gestió escolar
7. Consell Municipal d'Educació
8. Consells Escolars de Centres
9. Taules Territorials

ESPORTS

1. Servei Municipal d'Esports
2. Promoció de l'esport
3. Esport de base
4. Equipaments i pavellons municipals

 


Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

Presidència: Sr. Joan Alcalà i Quiñones
 

Competències de l'àrea i àmbit material:

URBANISME I ACTIVITATS

1. Urbanisme
2. Llicències
3. Oficina del Pla General Municipal
4. Planejament i gestió de l'ús del sòl
5. Inspecció urbanística
6. Disciplina urbanística
7. Plans especials
8. Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA)
9. Oficina de projectes

MOBILITAT I VIA PUBLICA

1. Mobilitat
2. Coordinació de la Via Pública
3. Circulació
4. Pla d'Accessibilitat
5. Pla de Mobilitat
6. Estació d'autobusos
7. Transports Municipals del Gironès
8. Gestió de la Via Pública
9. Multes
10. Taula de Mobilitat
11. Unitat operativa de serveis
12. Brigades de manteniment i obres

 


Comissió Informativa de Cultura

Presidència: Sr. Carles Ribas i Gironès
 

Competències de l'àrea i àmbit material de la comissió:

CULTURA

1. Gestió i equipaments culturals
2. Lectura i Humanitats
3. Biblioteques de Girona
4. Escola Municipal d'Humanitats (EMHU)
5. Arts Escèniques
6. Teatre municipal
7. Patrimoni i Museus
8. Museu d'Història de Girona
9. Museu d'Història dels Jueus i el Call
10. Museu del Cinema
11. Fundació Rafael Masó. Casa Masó
12. Museu d'Art Modern i Contemporani
13. Música.
14. Auditori de Girona
15. Girona, ciutat de festivals
16. Espai Marfà
17. Arts Visuals i Audiovisuals
18. Escola Municipal d'Art (EMA)
19. El Bòlit. Centre d'Art Contemporani
20. Cultura tradicional i popular
21. Consell de les Arts i la Cultura
22. Consell Participatiu per la Llengua
23. Edifici modern

Secretaria General
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 000 - Centraleta

Veure en el plànol: