Ajuntament de Girona

Entitats, institucions i organismes

Els representats de l'Ajuntament a entitats, institucions i organismesseran nomenats en el moment d'aprovació del nou cartipàs.

 Ens associatius
Organismes autònoms
Societats
Consorcis
Patronats i Fundacions
Òrgans complementaris
Representació en Consells Escolars
Altres representacions

ENS ASSOCIATIUS

Mancomunitat Intermunicipal del Gironès
1. Carles Puigdemont i Casamajó
2. Carles Ribas i Gironès
3. Marta Madrenas i Mir
4. Maria Àngels Planas i Crous

Mancomunitat Urbanística Girona-Vilablareix-Salt
1. Carles Puigdemont i Casamajó
2. Marta Madrenas i Mir
3. Maria Àngels Planas i Crous

ORGANISMES AUTÒNOMS

Patronat Municipal Call de Girona
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Maria Àngels Planas i Crous
2. Glòria Plana i Yanes
3. Eduard Berloso i Ferrer
4. Maria Mercè Roca i Perich
5. Jordi Barris i Duran
6. Joaquim Rodríguez Vidal
7. Míriam Pujola Romero
8. Concepció Veray Cama

Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
VICEPRESIDENTA: Isabel Muradàs i Vázquez
1. Eduard Berloso i Ferrer
2. Cristóbal Sànchez i Torreblanca
3. Eva Palau i Gil
4. Ricard Calvo i Pla
5. Marc Daunis i Fabregó
6. Joaquim Rodríguez Vidal
7. Míriam Pujola Romero
8. Concepció Veray Cama 

SOCIETATS

TRARGISA
Societat Mercantil, amb capital íntegrament públic que pertany a diverses corporacions locals.
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Carles Ribas i Gironès
2. Maria Àngels Planas i Crous
3. Joan Alcalà i Quiñones
4. Marta Madrenas i Mir
5. Martí Terés i Bonet

Iniciatives i Projectes Municipals, SA 
Societat Mercantil de capital íntegrament públic.
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Carles Ribas i Gironès
2. Marta Madrenas i Mir
3. Maria Àngels Planas i Crous
4. Eduard Berloso i Ferrer
5. Martí Terés i Bonet
6. Laia Pèlach i Saget
7. Manuel Martín Vertedor
8. Juan Maria Castel Sucarrat
9. Concepció Veray Cama

Vivendes de Girona, SA (atorgament condició entitat urbanística especial)
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Eduard Berloso i Ferrer
2. Eva Palau i Gil
3. Ricard Calvo i Pla


Societat Mixta SERMUNEGI, SA
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Carles Ribas i Gironès
2. Maria Àngels Planas i Crous
3. Martí Terés i Bonet


Transports Municipals del Gironès, SA 
Empresa Mixta.
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Joan Alcalà i Quiñones
2. Maria Àngels Planas i Crous
3. Ricard Calvo i Pla
4. Pere Albertí i Serra

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA 
Empresa Mixta.
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Martí Terés i Bonet

Cementiri de Girona, SA 
Empresa Mixta.
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Carles Ribas i Gironès
2. Pere Albertí i Serra
 

CONSORCIS

Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
VICEPRESIDENT: Eduard Berloso i Ferrer
1. Eva Palau i Gil
2. Ricard Calvo i Pla
3. Josep Manel Barbero i García
4. Elisabeth Riera i Alemany
5. Juan Maria Castel Sucarrat
6. Concepció Veray Cama

Normalització Lingüística de Catalunya
Maria Àngels Planas i Crous

Vies Verdes
Carles Ribas i Gironès

Localret
Maria Àngels Planas i Crous

Les Gavarres
Carles Ribas i Gironès

Consorci del Ter
Carles Ribas i Gironès

Consorci dels Transport Públic de l'Àrea de Girona
1. Joan Alcalà i Quiñones
2. Marta Madrenas i Mir

Consorci Transversal, Xarxa d'activitats Culturals (CTAX)
Marta Madrenas i Mir

Consorci d'Arts Escèniques de Salt - Girona
1. Marta Madrenas i Mir
2. Maria Àngels Planas i Crous

PATRONATS I FUNDACIONS

Patronat de la Fundació "Rafael Masó"
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Marta Madrenas i Mir
2. Glòria Plana i Yanes
REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS:
1. Eduard Berloso i Ferrer
2. Maria Mercè Roca i Perich
3. Ester Costa i Fita
4. Manuel Martín Vertedor
5. Míriam Pujola Romero
6. Concepció Veray Cama

Patronat de la Fundació  "Auditori Palau de Congressos"
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Marta Madrenas i Mir
2. Maria Àngels Planas i Crous
REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS:
1. Glòria Plana i Yanes
2. Maria Mercè Roca i Perich
3. Lluc Salellas i Vilar
4. Sílvia Paneque Sureda
5. Juan Maria Castel Sucarrat
6. Concepció Veray Cama

Patronat Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Marta Madrenas i Mir
2. Eduard Berloso i Ferrer
REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS:
1. Glòria Plana i Yanes
2. Maria Mercè Roca i Perich
3. Lluc Salellas i Vilar
4. Joaquim Rodríguez Vidal
5. Míriam Pujola Romero
6. Concepció Veray Cama

Fundació Privada "Joan Bruguera"
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
Eduard Berloso i Ferrer

Fundació Fira de Girona
Carles Puigdemont i Casamajó
1. Maria Àngels Planas i Crous
2. Glòria Plana i Yanes
2. Maria Mercè Roca i Perich

Patronat Catalunya Món
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó

Fundació Privada "Girona, Universitat i Futur"
Carles Puigdemont i Casamajó

Fundació Privada "Prudenci Bertrana"
Carles Puigdemont i Casamajó
1. Carles Puigdemont i Casamajó
2. Maria Mercè Roca i Perich

Fundació Privada "Institut Gaudí de la Construcció "
Marta Madrenas i Mir

Fundació Privada “Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Locals i Autonòmics”
Maria Àngels Planas i Crous

Fundació Casa de Cultura de Girona
Glòria Plana i Yanes

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Eduard Berloso i Ferrer

Fundació Parc Científic i Tecnològic
Carles Puigdemont i Casamajó
1. Martí Terés i Bonet

Fundació Fita
Carles Puigdemont i Casamajó

Fundació Teatre Lliure
Marta Madrenas i Mir

Patronat Turisme Costa Brava Girona, SA
Carles Puigdemont i Casamajó

ÒRGANS COMPLEMENTARIS

Consell Municipal d'Educació de Girona
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez
1. Cristóbal Sànchez i Torreblanca
2. Eduard Berloso i Ferrer
3. Pere Albertí i Serra
4. Maria Mercè Roca i Perich
5. Laia Pèlach i Saget
6. Joaquim Rodríguez Vidal
7. Míriam Pujola Romero
8. Concepció Veray Cama

Consell Municipal de la Gent Gran
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
Regidor de Serveis Socials: Eduard Berloso i Ferrer
Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez
1. Eva Palau i Gil
2. Ricard Calvo i Pla
3. Ester Costa i Fita
4. Elisabeth Riera Alemany
5. Míriam Pujola Romero
6. Concepció Veray Cama

Taula de Mobilitat
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
Joan Alcalà i Quiñones
Marta Madrenas i Mir
1. Carles Ribas i Gironès
2. Ricard Calvo i Pla
3. Josep López i Jovani
4. Manuel Martín Vertedor
5. Juan Maria Castel Sucarrat
6. Concepció Veray Cama

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez
1. Eduard Berloso i Ferrer
2. Martí Terés i Bonet
3. Laia Pèlach i Saget
4. Sílvia Paneque i Sureda
5. Míriam Pujola Romero
6. Concepció Veray Cama

Consell Econòmic i Social de Girona
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Glòria Plana i Yanes
2. Eduard Berloso i Ferrer
3. Marta Madrenas i Mir
4. Maria Mercè Roca i Perich
5. Toni Granados i Aguilera
6. Sílvia Paneque i Sureda
7. Juan Maria Castel Sucarrat
8. Concepció Veray Cama

Comissió de seguiment per a l’ús de la llengua catalana
Carles Puigdemont i Casamajó
1. Maria Àngels Planas i Crous
2. Maria Mercè Roca i Perich
3. Lluc Salellas Vilar
4. Joaquim Rodríguez Vidal
5. Míriam Pujola Romero
6. Concepció Veray Cama

Consell Participatiu per a la llengua 
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Maria Àngels Planas i Crous
2. Eduard Berloso i Ferrer
3. Maria Mercè Roca i Perich
4. Biel de Montserrat i Valls
5. Joaquim Rodríguez Vidal
6. Míriam Pujola Romero
7. Concepció Veray Cama


Taula Municipal sobre el Canvi Climàtic
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
Regidor de Sostenibilitat: Carles Ribas i Gironès
1. Joan Alcalà i Quiñones
2. Pere Albertí i Serra
3. Jordi Navarro i Morera
4. Elisabeth Riera Alemany
5. Juan Maria Castel Sucarrat
6. Concepció Veray Cama

Creu Roja
Regidor de Serveis Socials: Eduard Berloso i Ferrer

Comissió Delimitació del Terme Municipal
Carles Puigdemont i Casamajó
1. Maria Àngels Planas i Crous
2. Eva Palau i Gil

Consell Municipal de l’Esport de Girona
1. Isabel Muradàs i Vázquez
2. Pere Albertí i Serra
3. Toni Granados i Aguilera
4. Joaquim Rodríguez Vidal
5. Míriam Pujola Romero
6. Concepció Veray Cama

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
Regidor de Serveis Socials: Eduard Berloso i Ferrer
1. Carles Ribas i Gironès
2. Pere Albertí i Serra
3. Núria Palomar i Vidal
4. Elisabeth Riera Alemany
5. Míriam Pujola Romero
6. Concepció Veray Cama

Consell Rector Escola de Música del Gironès
Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez

Consell Esportiu del Gironès
Regidora d'Esports: Isabel Muradàs i Vázquez

Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
Regidor de Serveis Socials: Eduard Berloso i Ferrer
1. Eva Palau i Gil
2. Ricard Calvo i Pla
3. Laia Pèlach i Saget
4. Sílvia Paneque i Sureda
5. Juan Maria Castel Sucarrat
6. Concepció Veray Cama

Consell Català del Moviment Europeu
Maria Àngels Planas i Crous

REPRESENTACIÓ EN CONSELLS ESCOLARS

Centres públics d'educació infantil i primària

Escola Joan Bruguera: Glòria Plana i Yanes

Escola Eiximenis: Eduard Berloso i Ferrer

Escola Annexa-Joan Puigbert: Eduard Berloso i Ferrer

Escola Mare de Déu del Mont: Marta Madrenas i Mir

Escola Cassià Costal: Glòria Plana i Yanes

Escola Verd: Carles Ribas i Gironès

Escola Taialà: Joan Alcalà i Quiñones

Escola Santa Eugènia:  Marta Madrenas i Mir

Escola Migdia: Carles Ribas i Gironès

Escola Montjuïc:  Eva Palau i Gil

Escola Carme Auguet: Isabel Muradàs i Vázquez

Escola Dalmau Carles: Marta Madrenas i Mir

Escola Montfalgars: Marta Madrenas i Mir

Escola Pla de Girona: Isabel Muradàs i Vázquez

Escola Font de la Pólvora: Cristóbal Sànchez i Torreblanca

Escola Vila-roja: Isabel Muradàs i Vázquez

Escola Marta Mata: Maria Àngels Planas i Crous

Escola Domeny: Joan Alcalà i Quiñones

Escola Pericot: Isabel Muradàs i Vázquez

Escola Bosc de la Pabordia: Maria Àngels Planas i Crous

Escola Balandrau: Joan Alcalà i Quiñones


Instituts públics d’ensenyament secundari

IES Jaume Vicens Vives: Eduard Berloso i Ferrer

IES Santa Eugènia: Marta Madrenas i Mir

IES Santiago Sobrequés: Carles Ribas i Gironès

IES Carles Rahola i Llorens: Joan Alcalà i Quiñones

IES Montilivi: Isabel Muradàs i Vázquez

IES Narcís Xifra Masmitjà: Isabel Muradàs i Vázquez

IES Escola d'Hosteleria i Turisme de Girona: Glòria Plana i Yanes

Institut Cartanyà: Carles Ribas i GironèsCentres concertats

Escola Bell·lloc del Pla: Joan Alcalà i Quiñones

Escola Dr. Masmitjà: Carles Ribas i Gironès

Escola La Salle: Carles Ribas i Gironès

Escola Les Alzines: Maria Àngels Planas i Crous

Escola Maristes Girona: Glòria Plana i Yanes

Escola Pare Coll:  Joan Alcalà i Quiñones

Escola Sagrada Família: Cristóbal Sànchez i Torreblanca

Escola Sagrat Cor de Jesús: Isabel Muradàs i Vázquez

Escola Vedruna: Carles Ribas i GironèsEscoles bressol Municipals

EB Baldufa: Isabel Muradàs i Vázquez

EB Cavall Fort: Isabel Muradàs i Vázquez

EB El Tren: Isabel Muradàs i Vázquez

EB El Pont: Isabel Muradàs i Vázquez

EB Garbí: Isabel Muradàs i Vázquez

EB L'Olivera: Isabel Muradàs i Vázquez

EB La Devesa: Isabel Muradàs i VázquezLlars d'infants (Titularitat del Departament d'Ensenyament)

Llar d'infants Sant Ramon Nonat: Isabel Muradàs i Vázquez

Llar d'infants El Tarlà: Isabel Muradàs i VázquezCentres públics d'educació especial

EE Font de l'Abella: Maria Àngels Planas i Crous

EE Palau: Maria Àngels Planas i CrousAltres centres

Escola d’Adults: Carles Ribas i Gironès

Conservatori de MúsicaGlòria Plana i Yanes

Escola Oficial d'Idiomes: Glòria Plana i Yanes

Centre de Formació d'Adults nou de Girona: Marta Madrenas i Mir
 

ALTRES REPRESENTACIONS

Comissió de Desembassament del riu Ter
Carles Ribas i Gironès
Suplent: Marta Madrenas i Mir

Comissions de Brigada i Parc Principal de Prevenció i Extinció d'Incendis, i de Salvament de Catalunya
Joan Alcalà i Quiñones

Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Girona
Marta Madrenas i Mir

Comissió de Transports de Catalunya
Joan Alcalà i Quiñones

Gerència d'Infraestructura de la defensa Comissió de Seguiment:
Marta Madrenas i Mir

Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Carles Ribas i Gironès

Consell del Centre de Normalització Lingüística
Maria Àngels Planas i Crous

Associació Internacional de ciutats educadores
Isabel Muradàs i Vázquez

Xarxa espanyola de ciutats saludables
Carles Ribas i Gironès

Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA)
Carles Ribas i Gironès

Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
Isabel Muradàs i Vázquez

Comissió de Seguiment Conveni gestió Sala Truffaut
Carles Puigdemont i Casamajó

Fundació Institut Català d'Oncologia
Eva Palau i Gil

Forum Español para la Prevención i la Seguridad Urbana
Joan Alcalà i Quiñones

Consells Territorials de la Propietat Immobiliària
Marta Madrenas i Mir

Fundació Servei Girona de Pedagogia Social SER.GI
Eduard Berloso i Ferrer

Red Española de Ciudades per el Clima
Carles Ribas i Gironès

Associació per la Promoció i el Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGI)
Marta Madrenas i Mir

Secretaria General
 • Àrea de què depèn:

  Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat
  Regidoria d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 000 - Centraleta

Veure en el plànol: