Ajuntament de Girona

Entitats, institucions i organismes

Nomenaments dels representats de l'Ajuntament a entitats, institucions i organismes:

 Ens associatius
Organismes autònoms
Societats
Consorcis
Patronats i Fundacions
Òrgans complementaris
Representació en Consells Escolars
Altres representacions

ENS ASSOCIATIUS

Mancomunitat Intermunicipal del Gironès
1. Carles Puigdemont i Casamajó
2. Jordi Fàbrega i Vilà
3. Concepció Veray Cama

Mancomunitat Urbanística Girona-Vilablareix-Salt
1. Carles Puigdemont i Casamajó
2. Concepció Veray Cama

ORGANISMES AUTÒNOMS

Patronat Municipal Call de Girona
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Marta Madrenas i Mir
2. Coralí Cunyat i Badosa
3. Eduard Berloso i Ferrer
4. Concepció Veray Cama
5. Lluís Sales Favà
6. Núria Terés i Bonet
7. Sílvia Paneque

Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
VICEPRESIDENTA: Isabel Muradàs i Vázquez
1. Coralí Cunya i Badosa
2. Roser Urra i Fàbregas
3. Eduard Berloso i Ferrer
4. Joan Menacho Gabardino
5. Anna Pujolàs Vilar
6. Núria Terés i Bonet
7. Sílvia Paneque

SOCIETATS

TRARGISA
Societat Mercantil, amb capital íntegrament públic que pertany a diverses corporacions locals.
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Jordi Fàbrega i Vilà
2. Maria Àngels Planas i Crous
3. Carles Ribas i Gironès
4. Concepció Veray Cama

Iniciatives i Projectes Municipals, S.A.
Societat Mercantil de capital íntegrament públic.
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Jordi Fàbrega i Vilà
2. Maria Àngels Planas i Crous
3. Marta Madrenas i Mir
4. Carles Ribas i Gironès
5. Concepció Veray Cama
6. Jordi Navarro Morera
7. Joan Olóriz Serra
8. Sílvia Paneque Sureda


Vivendes de Girona S.A. (atorgament condició entitat urbanística especial)
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Eduard Berloso i Ferrer
2. Concepció Veray Cama

Societat Mixta (SERMUNEGI, S.A.)
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Jordi Fàbrega i Vilà
2. Concepció Veray Cama

Transports Municipals del Gironès, S.A.
Empresa Mixta.
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Jordi Fàbrega i Vilà
2. Joan Alcalà i Quiñones
3. Concepció Veray Cama

Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A.
Empresa Mixta.
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó

Cementiri de Girona, S.A.
Empresa Mixta.
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Jordi Fàbrega i Vilà
 

CONSORCIS

Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
VICEPRESIDENT: Eduard Berloso i Ferrer
1. Isabel Muradàs i Vázquez
2. Joan Menacho Gabardino
3. Anna Pujolàs Vilar
4. Joan Olóriz Serra
5. Sílvia Paneque Sureda

Normalització Lingüística de Catalunya
1. Roser Urra i Fàbregas

Vies Verdes
1. Jordi Fàbrega i Vilà

Localret
1. Maria Àngels Planas i Crous

Les Gavarres
1. Jordi Fàbrega i Vilà

Consorci del Ter
1. Jordi Fàbrega i Vilà

Consorci dels Transport Públic de l'Àrea de Girona
1. Jordi Fàbregà i Vilà
2. Joan Alcalà i Quiñones

Consorci Transversal, Xarxa d'activitats Culturals (CTAX)
1. Roser Urra i Fabregas

Consorci d'Arts Escèniques de Salt - Girona
1. Marta Madrenas i Mir
2. Coralí Cunyat i Badosa

PATRONATS I FUNDACIONS

Patronat de la Fundació "Rafael Masó"
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Coralí Cunyat i Badosa
2. Carles Ribas
Representants de grups municipals:
1. Roser Urra i Fàbregas
2. Joan Menacho Gabardino
3. Jordi Navarro Morera
4. Núria Terés Bonet
5. Sílvia Paneque Sureda

Patronat de la Fundació  "Auditori Palau de Congressos"
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Marta Madrenas i Mir
2. Coralí Cunyat i Badosa
Representants de grups municipals:
1. M. Àngels Planas i Crous
2. Concepció Veray Cama
3. Jordi Navarro Morera
4. Joan Olòriz Serra
5. Sílvia Paneque Sureda

Patronat Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Coralí Cunyat i Badosa
2. Roser Urra i Fàbregas
Representants de grups municipals:
1. Marta Madrenas Mir
2. Joan Menacho Gabardino
3. Anna Pujolàs Vilar
4. Núria Terés Bonet
5. Sílvia Paneque Sureda

Fundació Privada "Joan Bruguera"
President: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Eduard Berloso i Ferrer

Fundació Fira de Girona
Alcalde: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Coralí Cunyat i Badosa
2. Concepció Veray Cama

Patronat Catalunya Món
President: Carles Puigdemont i Casamajó

Fundació Privada "Girona, Universitat i Futur"
Carles Puigdemont i Casamajó

Fundació Privada "Prudenci Bertrana"
1. Carles Puigdemont i Casamajó

Fundació Privada "Institut Gaudí de la Construcció "
1. Carles Ribas i Gironès

Fundació Privada “Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Locals i Autonòmics”
1. Maria Àngels Planas i Crous

Patronat de la Casa de Cultura de Girona
1. Marta Madrenas i Mir

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
1. Eduard Berloso i Ferrer

Fundació Parc Científic i Tecnològic
Alcalde: Carles Puigdemont i Casamajó

Fundació Fita
1. Carles Puigdemont i Casamajó

Fundació Teatre Lliure
1. Marta Madrenas i Mir

Patronat Turisme Costa Brava Girona S.A.
1. Coralí Cunyat i Badosa

 

ÒRGANS COMPLEMENTARIS

Consell Municipal d'Educació de Girona
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
Isabel Muradàs i Vázquez
1. Roser Urra i Fàbregas
2. Eduard Berloso i Ferrer
3. Joan Alcalà i Quiñones
4. Joan Menacho Gabardino
5. Anna Pujolàs Vilar
6. Núria Terés i Bonet
7. Sílvia Paneque Sureda

Consell Municipal de la Gent Gran
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
Eduard Berloso i Ferrer
Isabel Muradàs i Vázquez
1. Roser Urra i Fàbregas
2. Amèlia Barbero Rivera
3. Anna Pujolàs Vilar
4. Joan Menacho Gabardino
5. Joan Olóriz Serra
6. Sílvia Paneque Sureda

Taula de Mobilitat
President: Carles Puigdemont i Casamajó
Jordi Fàbrega i Vilà
Carles Ribas i Gironès
1. Joan Alcalà i Quiñones
2. Jordi Navarro Morera
3. Joan Menacho Gabardino
4. Joan Olòriz Serra
5. Sílvia Paneque Sureda

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
Isabel Muradàs i Vázquez
1. Eduard Berloso i Ferrer
2. Anna Pujolàs Vilar
3. Joan Menacho Gabardino
4. Núria Terés i Bonet
5. Sílvia Paneque Sureda

Consell Econòmic i Social de Girona
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Marta Madrenas i Mir
2. Coralí Cunyat i Badosa
3. Eduard Berloso i Ferrer
4. Jordi Navarro Morera
5. Concepció Veray Cama
6. Joan Olòriz Serra
7. Sílvia Paneque Sureda

Comissió de seguiment per a l’ús de la llengua catalana
Alcalde: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Roser Urra i Fàbregas
2. Àngel Quintana Morraja
3. Concepció Veray Cama
4. Jordi Navarro Morera
5. Núria Terés i Bonet

Comissió de Seguiment per a l'Ús de la Llengua Catalana
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Roser Urra i Fàbregas
2. Jordi Navarro Morera
3. Concepció Veray Cama
4. Núria Terés i Bonet
5. Sílvia Paneque Sureda

Consell Participatiu per a la llengua 
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Maria Àngels Planas i Crous
2. Roser Urra i Fàbregas
3. Biel de Montserrat i Valls
4. Concepció Veray Cama
5. Núria Terés i Bonet
6. Sílvia Paneque Sureda

Taula Municipal sobre el Canvi Climàtic
PRESIDENT: Carles Puigdemont i Casamajó
Jordi Fàbrega i Vilà
1. Joan Alcalà i Quiñones
2. Jordi Navarro Morera
3. Joan Menacho Gabardino
4. Núria Terés i Bonet
5. Sílvia Paneque Sureda

Creu Roja
Eduard Berloso i Ferrer

Comissió Delimitació del Terme Municipal
Alcalde: Carles Puigdemont i Casamajó
1. Maria Àngels Planas i Crous
2. Roser Urra i Fàbregas

Consell Municipal de l’Esport de Girona
1. Joan Alcalà Quiñones, representant de CiU
2. Joan Menacho Gabardino, representant del PPC
3. Ferran Pèlach i Saget, representant de la CUP
4. Maria Núria Terés Bonet, representant d'ICV-EUiA
5. Sílvia Paneque Sureda, representant del PSC-PM

Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals
President: Carles Puigdemont i Casamajó
Eduard Berloso Ferrer
1. Carles Ribas Gironès, representant del grup municipal de CiU
2. Anna Pujolàs Vilar, representant del grup municipal de la CUP
3. Joan Menacho Gabardino, representant del grup municipal del PPC
4. Joan Olòriz Serra, representant del grup municipal d'ICV-EUiA
5. Sílvia Paneque Sureda, representant del PSC-PM

Consell Rector Escola de Música del Gironès
Isabel Muradàs Vàzquez

Consell Esportiu del Gironès
Isabel Muradàs Vàzquez

Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona
President: Carles Puigdemont i Casamajó
Eduard Berloso i Ferrer
Carles Ribas Gironès
Jordi Navarro Morera
Joan Menacho Gabardino
Joan Baptista Olòriz Serra
Sílvia Paneque Sureda

Consell Català del Moviment Europeu
Roser Urra Fàbregas

REPRESENTACIÓ EN CONSELLS ESCOLARS

Centres públics d'educació infantil i primària

Escola Joan Bruguera: Coralí Cunyat i Badosa

Escola Eiximenis: Coralí Cunyat i Badosa

Escola Annexa-Joan Puigbert: Eduard Berloso i Ferrer

Escola Mare de Déu del Mont: Marta Madrenas i Mir

Escola Cassià Costal: Joan Alcalà i Quiñones

Escola Verd: Carles Ribas i Gironès

Escola Taialà: Joan Alcalà i Quiñones

Escola Santa Eugènia: Marta Madrenas i Mir

Escola Migdia: Maria Àngels Planas i Crous

Escola Montjuïc: Coralí Cunyat i Badosa

Escola Carme Auguet: Roser Urra i Fàbregas

Escola Dalmau Carles: Marta Madrenas i Mir

Escola Montfalgars: Marta Madrenas i Mir

Escola Pla de Girona: Isabel Muradàs i Vázquez

Escola Font de la Pólvora: Eduard Berloso i Ferrer

Escola Vila-roja: Eduard Berloso i Ferrer

Escola Marta Mata: Maria Àngels Planas i Crous

Escola Domeny: Joan Alcalà i Quiñones

Escola Pericot: Maria Àngels Planas i Crous

Escola Bosc de la Pabordia: Maria Àngels Planas i Crous

Escola Balandrau: Joan Alcalà i Quiñones


Instituts públics d’ensenyament secundari

IES Jaume Vicens Vives: Eduard Berloso i Ferrer

IES Santa Eugènia: Marta Madrenas i Mir

IES Santiago Sobrequés: Maria Àngels Planas i Crous

IES Carles Rahola i Llorens: Joan Alcalà i Quiñones

IES Montilivi: Isabel Muradàs Vázquez

IES Narcís Xifra Masmitjà: Roser Urra i Fàbregas

IES Escola d'Hosteleria i Turisme de Girona: Jordi Fàbrega i VilàCentres concertats

Escola Bell·lloc del Pla: Joan Alcalà i Quiñones

Escola Dr. Masmitjà: Carles Ribas i Gironès

Escola La Salle: Carles Ribas i Gironès

Escola Les Alzines: Maria Àngels Planas i Crous

Escola Maristes Girona: Marta Madrenas i Mir

Escola Pare Coll:  Joan Alcalà i Quiñones

Escola Sagrada Família: Eduard Berloso i Ferrer

Escola Sagrat Cor de Jesús: Roser Urra i Fàbregas

Escola Vedruna: Carles Ribas i GironèsEscoles bressol Municipals

EB Baldufa: Isabel Muradàs i Vázquez

EB Cavall Fort: Isabel Muradàs i Vázquez

EB El Tren: Isabel Muradàs i Vázquez

EB El Pont: Isabel Muradàs i Vázquez

EB Garbí: Isabel Muradàs i VázquezLlars d'infants (Titularitat del Departament d'Ensenyament)

Llar d'infants Sant Ramon Nonat: Isabel Muradàs i Vázquez

Llar d'infants El Tarlà: Isabel Muradàs i VázquezCentres públics d'educació especial

EE Font de l'Abella: Isabel Muradàs i Vázquez

EE Palau: Maria Àngels Planas i Crous


Escola d'Adults

Escola d’Adults: Carles Ribas i Gironès


Conservatori de Música

Conservatori de Música: Coralí Cunyat Badosa


Escola Oficial d'Idiomes

Escola Oficial d'Idiomes: Jordi Fàbrega i Vilà
 

ALTRES REPRESENTACIONS

Comissió de Desembassament del riu Ter
Jordi Fàbrega i Vilà
Suplent: Carles Ribas i Gironès

Comissions de Brigada i Parc Principal de Prevenció i Extinció d'Incendis, i de Salvament de Catalunya
Joan Alcalà i Quiñones

Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Girona
Carles Ribas i Gironès

Comissió de Transports de Catalunya
Joan Alcalà i Quiñones

Gerència d'Infraestructura de la defensa Comissió de Seguiment:
Carles Ribas i Gironès

Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Jordi Fàbrega i Vilà

Consell del Centre de Normalització Lingüística
Roser Urra i Fàbregas

Associació Internacional de ciutats educadores
Isabel Muradàs i Vázquez

Xarxa espanyola de ciutats saludables
Jordi Fàbrega i Vilà

Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA)
Jordi Fàbrega i Vilà

Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
Isabel Muradàs i Vázquez

Comissió de Seguiment Conveni gestió Sala Truffaut 
Carles Puigdemont i Casamajó

Fundació Institut Català d'Oncologia 
Eduard Berloso i Ferrer

Forum   Español   para   la   Prevención   i   la   Seguridad   Urbana   
Joan   Alcalà   i Quiñones

Consells Territorials de la Propietat Immobiliària
Carles Ribas i Gironès

Fundació Servei Girona de Pedagogia Soci
al SER.GI
Eduard Berloso i Ferrer 

Red Española de Ciudades per el Clima
Jordi Fàbrega i Vilà

Associació per la Promoció i el Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGI)
Marta Madrenas i Mir

Secretaria General
 • Àrea de què depèn:

  Hisenda i Gestió Municipal
  Regidoria d'Hisenda i Règim Interior

 • Adreça:

  Plaça del Vi, 1, 1a planta 
  17004 - GIRONA

 • Telèfon:

  972 419 000 - Centraleta

Veure en el plànol: