Relacions externes

Relacions externes

El Gabinet d'Estudis Socials i Europeus col•labora amb les diferents àrees en la gestió de les estructures locals, regionals, europees i internacionals de cooperació en les quals l’Ajuntament de Girona participa: Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer, Programes i projectes europeus transnacionals, Solidaritat i Cooperació, Vinculacions d'agermanament, Vinculacions amb programes d’Organismes internacionals, Xarxes de ciutats i altres.

Consell d'Europa

logotip

La ciutat de Girona, distingida l’any 2016 amb Premi d’Europa de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Aquesta distinció segueix a les de la Placa d’honor, obtinguda l’any 2013, i de la Bandera d’honor, obtinguda l’any 1984.

UNESCO

Logo

El Llibre del Sindicat Remença (1448), patrimoni documental dipositat a l’Arxiu municipal de Girona, inscrit l'any 2013 en el Registre Memòria del Món de la UNESCO.

 

Gabinet d'estudis socials i europeus
Veure en el plànol: