Relacions externes

Relacions externes

El Gabinet d'Estudis Socials i Europeus col•labora amb les diferents àrees en la gestió de les estructures locals, regionals, europees i internacionals de cooperació en les quals l’Ajuntament de Girona participa: Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer, Programes i projectes europeus transnacionals, Solidaritat i Cooperació, Vinculacions d'agermanament, Vinculacions amb programes d’Organismes internacionals, Xarxes de ciutats i altres.

Recepcions, visites, actes institucionals i altres que s'han produit al llarg dels anys amb l'Ajuntament de Girona.

Consell d'Europa

logotip

La ciutat de Girona, distingida l’any 2016 amb Premi d’Europa de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Aquesta distinció segueix a les de la Placa d’honor, obtinguda l’any 2013, i de la Bandera d’honor, obtinguda l’any 1984.

UNESCO

Logo

El Llibre del Sindicat Remença (1448), patrimoni documental dipositat a l’Arxiu municipal de Girona, inscrit l'any 2013 en el Registre Memòria del Món de la UNESCO.

 

Gabinet d'estudis socials i europeus
Veure en el plànol: