Relacions externes

Relacions externes

El Gabinet d'Estudis Socials i Europeus gestiona les estructures locals, regionals, europees i internacionals de cooperació en les quals l’Ajuntament de Girona participa: Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer, Programes i projectes europeus transnacionals, Solidaritat i Cooperació, Vinculacions d'agermanament i Xarxes.

Consell d'Europa

logotip

La ciutat de Girona, distingida l’any 2013 amb la Placa d’Honor del Premi d’Europa del Consell d’Europa. Aquesta distinció segueix a la de la Bandera d’Honor del Consell d’Europa, obtinguda l’any 1984.

Generalitat de Catalunya

logotip

El Patronat Call de Girona, distingit amb el Diploma Turístic de Catalunya 2013 en la categoria "Millora del coneixement i recerca aplicada al sector turístic".

UNESCO

Logo

El Llibre del Sindicat Remença (1448), patrimoni documental dipositat a l’Arxiu municipal de Girona, inscrit l'any 2013 en el Registre Memòria del Món de la UNESCO.

 

Gabinet d'estudis socials i europeus
Veure en el plànol: