Relacions externes

Relacions externes

El Gabinet d'Estudis Socials i Europeus col•labora amb les diferents àrees en la gestió de les estructures locals, regionals, europees i internacionals de cooperació en les quals l’Ajuntament de Girona participa: Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer, Programes i projectes europeus transnacionals, Solidaritat i Cooperació, Vinculacions d'agermanament, Vinculacions amb programes d’Organismes internacionals, Xarxes de ciutats i altres.

FIFTIES IN EUROPE KALEIDOSCOPE (2018 – 2020)
Projecte amb referència 2017-EU-IA-0133 (Europeana) seleccionat en el marc del programa Connecting Europe Facility in the sector of Telecommunication. Coordina el projecte la Katholieke Universiteit Leuven (Bèlgica) amb la participació com a socis de PHOTOCONSORTIUM – International Consortium for Photographic Heritage (Itàlia), Coventry University (Gran Bretanya), Ajuntament De Girona – Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (Catalunya), National Technical University of Athens (Grècia), Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw – IMEC (Bèlgica), Stiftung Preußischer Kulturbesitz – SPK (Alemanya), Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium – Institut royal du Patrimoine artistique (Bèlgica), Topham Partners – TOPFOTO (Gran Bretanya) i National Széchényi Library of Hungary (Hongria). El projecte Kaleidoscope té per objectiu augmentar el compromís amb el contingut d'Europeana, posant èmfasi en la interacció de l'usuari a través del crowdsourcing i la coedició virtual, potenciant el coneixement i la reutilització de les fotografies publicades a Europeana i permetent als usuaris de combinar-les amb històries personals i fotografies pròpies. El projecte implementarà una cerca intel·ligent de semblança visual i proposarà aplicacions d'exposició web / mòbils i proporcionarà serveis de realitat augmentada; s'integraran eines back-end; es desenvoluparà una comunitat d'usuaris per conscienciar sobre el potencial en la reutilització creativa del contingut d'Europeana; i, finalment, els socis del projecte crearan un portal educatiu amb la creació d'un curs virtual (MOOC - Massive Open Online Course). El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions de l’Ajuntament de Girona participarà com la resta de socis en el global de tasques del projecte, amb especial dedicació en la provisió de continguts i en l'organització d'un taller de participació ciutadana, i, de manera específica, es responsabilitzarà dels controls de qualitat d'imatge i de metadades per al global del projecte.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE EUROPE DIRECT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (2018 – 2020)
El Centre Europe Direct de la Universitat de Girona és un centre d’informació i finestra a la província de Girona sobre la Unió Europea que forma part d’una xarxa de més de 500 punts d’informació repartits en els 28 estats membres. El conveni de col·laboració en el període 2018-2020 entre el Centre Europe Direct Girona i l’Ajuntament de Girona té per objectiu la col·laboració per a l'organització i la difusió d'accions, per tal que els i les ciutadanes de Girona coneguin els serveis i les oportunitats que la Unió Europea posa a la seva disposició.

DIÀLEGS TRANSFRONTERERS: CAP A UNA ESFERA PÚBLICA EUROPEA ARREL DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 2019 – IT’S ABOUT THE FUTURE OF EUROPE, LET’S TALK! (2018 – 2019)
Cicle transfronterer de tres diàlegs - a Girona, Argelers i Figueres - dins del projecte promogut per la Comissió Europea amb l’objectiu que els i les ciutadanes siguin informats de l’estat actual del projecte europeu i puguin debatre tant de temes europeus com de la Unió Europea que volen, de cares a fer més efectiu el seu vot a les eleccions al Parlament europeu el mes de maig de 2019. El Centre Europe Direct Girona amb seu a la UdG i el Centre Europe Direct Pyrénées a Prades han estat escollits per participar en aquest projecte pilot transnacional de cooperació entre Centres d’Informació de la Unió Europea amb la ciutadania. L’Ajuntament de Girona col·labora amb el Centre Europe Direct Girona en aquesta iniciativa.

SCHOOL CHANCE. SCHOOL MOBILITY CHALLENGE IN REGIONAL POLICIES (2017 – 2021) 
www2.girona.cat/ca/mobilitat_schoolchance
Projecte amb referència PGI02068 seleccionat en el marc del programa Interreg Europe Second Call de la Comissió Europea, eix prioritari n. 3 “Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors - Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors”. L’Ajuntament de Girona lidera el projecte, amb la participació com a socis del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Reggio Emilia, l’Ajuntament d’Utrecht (Països Baixos), l’Ajuntament de Gdansk (Polònia), l’Ajuntament de Gävle (Suècia), l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Sostenible de Brasov (Romania) i l’Austrian Mobility Research FGM_AMOR (Àustria). El projecte té com a objectiu incorporar la mobilitat autònoma i independent dels infants en les polítiques regionals i, mitjançant la identificació de bones pràctiques, l’intercanvi d’experiències i la modelització, tractarà sobre quatre àmbits de desenvolupament de les polítiques regionals europees de mobilitat sostenible: Infraestructures, Educació, Comunicació i Promoció.

TURISME TRANSFRONTERER FLUVIAL I SOSTENIBLE. TET, TER, FLUVIÀ I SEGRE – TTFS (2017 – 2020)
Projecte amb referència EFA 218/16 seleccionat en el marc del programa INTERREG V A Espanya-França-Andorra – POCTEFA 2014-2020 (2a Convocatòria), Eix 3–Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals, Prioritat d’Inversió 6c–Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural, Objectiu Específic 6–Valoritzar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament sostenible. Lidera el projecte la Comunitat Urbana Perpinyà Mediterrània amb l’Oficina de Turisme de Perpinyà, amb l’Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter i l’Ajuntament de Lleida i Turisme de Lleida com a socis. L’objectiu del projecte és contribuir a la sensibilització ambiental i ciutadana sobre els valors naturals dels rius en espais urbans, facilitar l’accés i ús ciutadà dels espais fluvials i la creació de productes turístics fluvials sostenibles on el nexe són els rius pirenaics - mediterranis.

EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON SMART CITIES AND COMMUNITIES (2014– 2020)
L’European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities és una iniciativa de la Comissió Europea per treballar de manera col·laborativa la temàtica de les ciutats intel·ligents i té com a objectiu reunir les ciutats, les indústries i els ciutadans amb la finalitat de millorar la vida urbana a través de solucions integrades més sostenibles. La iniciativa s’inscriu en l’Estratègia Europa 2020 per un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu – Unió per la Innovació – Cooperacions d’innovació (European Innovation Partnerships). La ciutat de Girona participa en la plataforma de cooperació ‘Processos i infraestructures integrades sobre Energia, Tecnologies de la informació i de la comunicació i Transport’.

Gabinet d'estudis socials i europeus
Veure en el plànol: