Relacions externes

Relacions externes

El Gabinet d'Estudis Socials i Europeus col•labora amb les diferents àrees en la gestió de les estructures locals, regionals, europees i internacionals de cooperació en les quals l’Ajuntament de Girona participa: Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer, Programes i projectes europeus transnacionals, Solidaritat i Cooperació, Vinculacions d'agermanament, Vinculacions amb programes d’Organismes internacionals, Xarxes de ciutats i altres.

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI (2018)
www.girona.cat/museuhistoria/cat/agenda_activitat.php?idReg=418
www.girona.cat/museuhistoria/cat/agenda_activitat.php?idReg=421
www.girona.cat/call/cat/agenda_fitxa.php?idReg=13885 patrimoni.gencat.cat/ca/jep2018
www.europeanheritagedays.com
Les Jornades Europees de Patrimoni se celebren durant un cap de setmana entre setembre i octubre, amb activitats organitzades arreu d’Europa referides tant al patrimoni tangible com al patrimoni intangible. El Museu d'Història de la Ciutat de Girona i el Museu d’Història dels Jueus, entre d’altres, ofereixen cada any diverses activitats a Girona en el marc d’aquestes Jornades.

SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA ‘COMBINA I MOU-TE’ (2018)
www.girona.cat/setmanadelamobilitat
La Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació. Se celebra anualment el mes de setembre, l’any 2018 sota el lema ‘Combina i Mou-te’. L’Ajuntament de Girona organitza i promou diverses activitats del 16 al 22 de setembre 2018.

JORNADA EUROPEA DE LA CULTURA JUEVA ‘STORYTELLING’ (2018)
www.girona.cat/call/cat/noticies2.php?idReg=10779
www.girona.cat/web/shared/admin/docs/p/r/programa_catalunya_jecj.pdf
www.jewisheritage.org/web/edjc/2018
La Jornada Europea de la Cultura Jueva és una jornada d'aplec i sensibilització sobre el patrimoni cultural i històric comú, per la tolerància i el diàleg, que se celebra anualment des de l'any 2000 a inicis del mes de setembre, l’any 2018 dedicada al tema ‘Storytelling’. El Patronat Call de Girona i el Museu d’Història dels Jueus participen cada any a la Jornada amb l’organització de diverses activitats.

INTERNATIONAL SPORT GAME – EXPOSPORT (2018)
Projecte amb referència 590592 seleccionat en el marc del programa Erasmus+ Sport / Non-for-profit European Sport Events de la Unió Europea que té per objectiu promoure la inclusió social i la igualtat d’oportunitats a l’esport. Liderat per l’Ajuntament de Reggio Emilia, ciutat agermanada amb Girona, en el marc del projecte se celebra la sisena edició dels Jocs Internacionals del Tricolore amb la participació de delegacions de joves atletes d’edat compresa entre els 14 i els 18 anys, membres dels equips i representants institucionals provinents de ciutats d’arreu d’Europa i del món competint en una trentena de disciplines esportives, la de Girona formada per cinquanta esportistes dels clubs esportius GEiEG i Associació Girona-JUDO que competiran en la disciplina de judo, i del Club Esportiu AVAP Girona que competiran en les disciplines de voleibol i voleibol platja.

RUMBESCA - SETMANA DE LA RUMBA CATALANA (2018)
www.rumbesca.cat
La Setmana de la Rumba creix i en l’edició 2018 pren el nom de Rumbesca amb la intenció de ser un aparador nacional de la Rumba Catalana i una eina de suport per la Candidatura de la Rumba Catalana d’inscripció a la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CENTRE EUROPE DIRECT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (2018 – 2020)
http://europedirect.udg.edu/
El Centre Europe Direct de la Universitat de Girona és un centre d’informació i finestra a la província de Girona sobre la Unió Europea que forma part d’una xarxa de més de 500 punts d’informació repartits en els 28 estats membres. El conveni de col·laboració en el període 2018-2020 entre el Centre Europe Direct Girona i l’Ajuntament de Girona té per objectiu la col·laboració per a l'organització i la difusió d'accions, per tal que els i les ciutadanes de Girona coneguin els serveis i les oportunitats que la Unió Europea posa a la seva disposició.

TURISME TRANSFRONTERER FLUVIAL I SOSTENIBLE. TET, TER, FLUVIÀ I SEGRE – TTFS (2017 – 2020)
Projecte amb referència EFA 218/16 seleccionat en el marc del programa INTERREG V A Espanya-França-Andorra – POCTEFA 2014-2020 (2a Convocatòria), Eix 3–Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals, Prioritat d’Inversió 6c–Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural, Objectiu Específic 6–Valoritzar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament sostenible. Lidera el projecte la Comunitat Urbana Perpinyà Mediterrània amb l’Oficina de Turisme de Perpinyà, amb l’Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter i l’Ajuntament de Lleida i Turisme de Lleida com a socis. L’objectiu del projecte és contribuir a la sensibilització ambiental i ciutadana sobre els valors naturals dels rius en espais urbans, facilitar l’accés i ús ciutadà dels espais fluvials i la creació de productes turístics fluvials sostenibles on el nexe són els rius pirenaics - mediterranis.

SCHOOL CHANCE. SCHOOL MOBILITY CHALLENGE IN REGIONAL POLICIES (2017 – 2021)
http://www2.girona.cat/ca/mobilitat_schoolchance
Projecte amb referència PGI02068 seleccionat en el marc del programa Interreg Europe Second Call de la Comissió Europea, eix prioritari n. 3 “Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors - Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors”. L’Ajuntament de Girona lidera el projecte, amb la participació com a socis del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Reggio Emilia, l’Ajuntament d’Utrecht (Països Baixos), l’Ajuntament de Gdansk (Polònia), l’Ajuntament de Gävle (Suècia), l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Sostenible de Brasov (Romania) i l’Austrian Mobility Research FGM_AMOR (Àustria). El projecte té com a objectiu incorporar la mobilitat autònoma i independent dels infants en les polítiques regionals i, mitjançant la identificació de bones pràctiques, l’intercanvi d’experiències i la modelització, tractarà sobre quatre àmbits de desenvolupament de les polítiques regionals europees de mobilitat sostenible: Infraestructures, Educació, Comunicació i Promoció. 

THE SPUR 16/18. ESPAI TRANSFRONTERER D'ART CONTEMPORANI EUROPA CREATIVA – ETACEC (2016 – 2018)
www.euroregio.eu/ca/spur
Projecte amb número de referència 570478-CREA-1-2016-1-ES-CULT-COOP1 seleccionat en el marc del programa ‘Europa Creativa - Support to European Cooperation Projects 2016 EACEA 29/2015’ de la Comissió Europea a partir d’haver estat seleccionat dins del programa ‘Cultura Euroregió 2015-Suport Europa Creativa’ de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. The Spur (L’Esperó) és un projecte internacional en el camp de l’art contemporani i les indústries creatives impulsat i liderat per Bòlit, Centre d’Art Contemporani de l’Ajuntament de Girona que es desenvoluparà amb un equip transnacional participat per Bòlit Centre d’Art Contemporani Girona, el Centre d’Art LE LAIT – Laboratoire Artistique Internationale du Tarn (Albí, França), el Bureau des Arts et des Territoires (Montpeller, França), la Fundació Es Baluard. Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (Palma de Mallorca), Sputnik Oz (Bratislava, Eslovàquia), la Fondazione per l’Arte (Roma, Itàlia) i el GECT – Euroregió Piriineus Mediterrània. L’objectiu del projecte és la creació d’una xarxa europea de cooperació a l’entorn de les arts visuals i les indústries creatives a fi de desenvolupar projectes innovadors de reforçament de les capacitats professionals i de mobilitat transnacional dels creadors i amb la voluntat d’implementar processos de cogestió i de transferència de coneixement entre les diferents organitzacions.

EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON SMART CITIES AND COMMUNITIES (2014– 2020)
http://i3s.ec.europa.eu/commitment/43.html
L’European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities és una iniciativa de la Comissió Europea per treballar de manera col·laborativa la temàtica de les ciutats intel•ligents i té com a objectiu reunir les ciutats, les indústries i els ciutadans amb la finalitat de millorar la vida urbana a través de solucions integrades més sostenibles. La iniciativa s’inscriu en l’Estratègia Europa 2020 per un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu – Unió per la Innovació – Cooperacions d’innovació (European Innovation Partnerships). La ciutat de Girona participa en la plataforma de cooperació ‘Processos i infraestructures integrades sobre Energia, Tecnologies de la informació i de la comunicació i Transport’.

INTERPARES TRUST (2013 - 2018)
Team Europe
InterPARES Trust - ITrust és un projecte internacional de recerca que té per objectiu desenvolupar estudis i propostes per a la gestió i preservació dels documents digitals en el Núvol Informàtic (Cloud Computing) amb garanties suficients per a la seva integritat, exactitud i autenticitat. La University of British Columbia lidera el projecte internacional. El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona participa en el Team Europe del projecte ITrust com a col·laborador especialista.

Gabinet d'estudis socials i europeus
Veure en el plànol: