Relacions externes

Relacions externes

El Gabinet d'Estudis Socials i Europeus gestiona les estructures locals, regionals, europees i internacionals de cooperació en les quals l’Ajuntament de Girona participa: Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer, Programes i projectes europeus transnacionals, Solidaritat i Cooperació, Vinculacions d'agermanament i Xarxes.

NATUR’ACC (2014 – 2016)
Creació d’una oferta turística sostenible i accessible a l’eix transfronterer Girona-Perpinyà – NATUR’ACC, projecte N. EFA 286/11 del Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2007-2013, Eix prioritari 2 "Valoritzar els territoris, el patrimoni natural i cultural en una lògica sostenible, protegir i gestionar els recursos naturals", Tema - Turisme sostenible, amb l’Ajuntament de Girona com a cap de fila i l’Ajuntament de Perpinyà i el Consorci de les Vies Verdes Girona com a socis.

EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON SMART CITIES AND COMMUNITIES (2014– 2020)
http://i3s.ec.europa.eu/commitment/43.html
L’European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities és una iniciativa de la Comissió Europea per treballar de manera col·laborativa la temàtica de les ciutats intel•ligents i té com a objectiu reunir les ciutats, les indústries i els ciutadans amb la finalitat de millorar la vida urbana a través de solucions integrades més sostenibles. La iniciativa s’inscriu en l’Estratègia Europa 2020 per un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu – Unió per la Innovació – Cooperacions d’innovació (European Innovation Partnerships). La ciutat de Girona participa en la plataforma de cooperació ‘Processos i infraestructures integrades sobre Energia, Tecnologies de la informació i de la comunicació i Transport’.

TRAINING THE TRAINERS. DISSEMINATION OF KWOWLEDGE ON DIGITISATION ( 2013 – 2015)
Projecte seleccionat dins del programa Associacions Leonardo da Vinci / Convocatòria 2013, d’intercanvi d’experiències i coneixements sobre digitalització de documents amb l’objectiu de formar professionals que tenen responsabilitats en la formació de personal. Lidera el projecte la ciutat de Schiedam (Països Baixos) amb la participació com a socis de les ciutats de Budapest (Hongria), Gävle i la Universitat de Boras (Suècia), i Girona. El projecte s’estructura en quatre blocs de treball corresponents a la preparació d’originals (planificació, organització i càlcul de recursos), la conversió digital (aspectes tècnics de la digitalització com la tria de format i les seves conseqüències), la definició i edició de metadades (com utilitzar EAD Encoded Archival Description) i la utilització del material digitalitzat per a diverses finalitats, amb la producció final d’una guia amb els recursos educatius elaborats.

JORNADA EUROPEA SOBRE L’OCUPACIÓ I EL CREIXEMENT (2014)
El projecte “Instruments europeus per fomentar l'ocupació i la competitivitat” desenvolupat pel Consell Català del Moviment Europeu amb el suport de la Comissió Europea difon i debat sobre l’Estratègia de la Unió Europea 2020 a través de jornades celebrades a diferents ciutats catalanes com Reus, Vic, Lleida, i a Girona el 19 de juny de 2014.

REPETICIÓ I DIFERÈNCIA. ESPAI TRANSFRONTERER D’ART CONTEMPORANI - ETAC (2014 – 2015)
Projecte seleccionat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània dins del programa Cultura 2013, liderat per Bòlit, Centre d’Art Contemporani.Girona, amb la participació del Consorci del Museu de l’Empordà de Figueres, el Centre d’art Laboratoire Artistique International du Tarn, d’Albi, el Centre de cultura contemporània La Panacée, de Montpeller, i el Centre d’art contemporani Addaya, d’Alaró, Mallorca. L’objectiu del projecte és crear un espai transfronterer d’art contemporani en el territori a partir dels centres participants; es desenvoluparà un programa de residències per a artistes que els permeti conèixer i treballar com a mínim a dos dels espais transfronterers. Aquest projecte sorgeix a partir de la col·laboració iniciada en el període 2012-2013 amb la beca de l’Euroregió a la mobilitat cultural.

SUPPORT AND EMPOWERMENT OF YOUTH AT RISK ( 2014 )
Support and Empowerment of Youth at Risk és un projecte seleccionat per la EACEA – European Agency for Culture, Education and Audiovisual de la Comissió Europea dins del programa Youth in Action (YIA) 2007-2013, Action 4.Youth Support systems, Sub-action 4.3.Training and networking of those active in youth work and youth organisations, convocatòria 2013. L’objectiu del projecte és l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques, la configuració de xarxes i la formulació de projectes per a la inclusió social de joves que pateixen situacions de desavantatge. El projecte sorgeix en el marc del Grup de Treball d’Inclusió Social de la xarxa Eurotowns de ciutats mitjanes europees; el lidera la ciutat d’Eskilstuna amb la participació com a socis de les ciutats de Girona, Hasselt (Bèlgica), Helmond (Països Baixos), Reggio Emilia, Schiedam (Països Baixos) i Sindelfingen (Alemània).

RADIO-ELECTRIC GOVERNANCE: ENVIRONMENT AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS POLICIES FOR DEPLOYMENT OF RADIOCOM INFRAESTRUCTURES ( 2010 – 2014 )
www2.girona.cat/ca/sostenibilitat_contaminacio
El projecte per a la Governança Radioelèctrica Radio-electric governance: environment and electronic communications policies for deployment of radiocom infraestructures LIFE09 ES/ENV/000505, és un projecte de la Generalitat de Catalunya cofinançat per la Comissió Europea en el marc del programa LIFE. L’Ajuntament de Girona, així com d’altres ajuntaments, participa en el projecte en les accions de mesura contínua del nivell de camp electromagnètic a través d’equips de monitoratge així com en les de mesura mitjançant equips portàtils.

 PACTE GECODIT-GENERACIÓ DE CONSENS EN EL DESPLEGAMENT D'INFRAESTRUCTURES DE TELEFONIA MÒBIL (2014)
L’Ajuntament de Girona signa en data 9 de gener 2014 l’adhesió al pacte local per al desplegament d’antenes de telefonia mòbil GECODIT. La política de generació de consens social GECODIT s'emmarca dins del projecte de la Governança Radioelèctrica, que té com a principal objectiu coordinar les polítiques de la Generalitat de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques i de medi ambient, per tal de millorar l'accés a les xarxes de comunicacions sense fil a la ciutadania en general, i a les seves activitats socioeconòmiques en particular, tot fomentant-ne un desplegament ordenat, sostenible i respectuós amb les persones i amb el medi ambient.

PREFORMA ( 2013 – 2017)
PREservation FORMAts for culture information/e-archives és un projecte per a la implementació de formats estàndards de qualitat en la preservació a llarg termini de continguts digitals, cofinançat per la Comissió Europea dins del Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013). L'objectiu principal és desenvolupar i implementar un programari de codi lliure amb la finalitat d’identificar i verificar els formats de fitxers segons el seu estàndard, de manera que pugui esdevenir una eina per a diferents organitzacions públiques europees. Els participants en el programa estudiaran i fixaran les bases sobre les quals s’haurà de desenvolupar el programari i definiran les necessitats comunes. A partir d’aquest estudi es contractaran, per via de concurs públic, les empreses que duran a terme el desenvolupament del programari i la seva implementació. L’anàlisi, valoració i validació dels resultats serà responsabilitat dels organismes participants. El projecte està liderat pel Riksarkivet (National Archives Sweden) amb la participació de 14 socis en total. El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona hi participarà principalment en la fase de definició dels requeriments tècnics comuns i de coordinació i de preparació per fer el procés de selecció de les empreses que desenvoluparan el programari i, en menor proporció, en la difusió i en l’avaluació.

ATHENA PLUS (2013-2015)
Acces to Cultural Heritage Networks for Europeana és un projecte cofinançat per la Comissió Europea dins del programa ICT-Policy Suport Programme del Programa Marc de Competitivitat i Innovació de la Unió Europea CIP-Competitiveness and Innovation framework programme 2007-2013, CIP-ICT-PSP-2012-6. Té per objectiu proveir el portal web Europeana www.europeana.eu, dedicat al patrimoni, de documentació que ja estigui disponible en format digital i que compti amb una descripció estandarditzada. En aquest projecte hi participen 40 socis, en representació de 500 institucions culturals procedents de 21 estats d’Europa, en el conjunt dels quals es parlen 25 llengües. El projecte té una durada de dos anys i està liderat per l’Instituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per la informazioni bibliografiche (ICCU) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali d’Itàlia. El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona aportarà al projecte més de 400.000 documents de diferent tipologia ja digitalitzats, essent un dels socis que hi aporta més documentació.

ENTER.HUB (2012 - 2015)
ENTER.HUB - European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban Benefits és un projecte seleccionat per la Comissió Europea en el marc del programa URBACT II – Xarxes Temàtiques, d’intercanvi i aprenentatge en matèria de desenvolupament urbà sostenible. El projecte s’orienta a la promoció del rol de centres ferroviaris i interfícies multimodals de rellevància regional de les ciutats mitjanes, com a motors de desenvolupament urbà integrat i de regeneració econòmica, social i cultural. La ciutat de Reggio Emilia lidera el projecte, amb la participació com a socis de l’Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y empleo (IMPEFE) de Ciudad Real, l’Aglomeració Creil (França), Girona, Gdynia (Polònia), Lodz (Polònia), Lugano (Suïssa), Regió d’Orebro (Suècia), Porto (Portugal), Preston (Regne Unit), Rostock (Alemanya) i Ulm (Alemanya).

 GRUP DE SUPORT LOCAL URBACT GIRONA (ULSG) - ENTER.HUB (2012-2015)
Pla de formació dels Grups de Suport Local Urbact. Seminari “Planificació participativa d’acció per a Grups de Suport Local”, celebrat a Madrid els dies 6 i 7 de juny 2013, amb la participació de la direcció del projecte ENTER.HUB Girona i de la coordinació del Grup de Suport Local Urbact de Girona.
II Universitat d’Estiu per a Grups de Suport Local, celebrada a Dublín els dies 28 a 30 d’agost 2013, amb la participació de la coordinació del Grup de Suport Local Urbact de Girona.

 ENTER.HUB WORKSHOP “PLANEJAMENT URBANÍSTIC
I MOBILITAT" (2014)

Girona, 10 i 11 de juliol 2014.

EUROPEANA PHOTOGRAPHY (2012–2015)
EUROPEAN Ancient PHOTOgraphic vintaGe repositoRies of digitAlized Pictures of Historic qualitY és un projecte cofinançat per la Comissió Europea dins del programa ICT-Policy Suport Programme del Programa Marc CIP-Competitiveness and Innovation framework programme 2007-2013, Objectiu 2.2 Digitising Content for Europeana, liderat per Alinari 24 ORE spa (Florència). El projecte cobreix el període 1839-1939 -des de les primeres imatges de Fox Talbot i Daguerre fins als inicis de la Segona Guerra Mundial- i preveu contribuir amb unes 500.000 imatges al contingut d’Europeana. Juntament amb d’altres entitats i institucions col·laboradores, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Arxiu municipal de Girona participa en el projecte amb el compromís de digitalitzar i descriure 50.000 fotografies dels fons propis i, com a líder en el grup de digitalització, d’organitzar un taller de formació.

DIGITIZATION SYSTEMS AND PROCEDURES IN PHOTOGRAPHIC IMAGE ARCHIVES
Europeana Photography Workshop, Girona 22-23 May 2012

ANY EUROPEU DE LA CIUTADANIA (2013)
http://europa.eu/citizens-2013/

EXPOSICIÓ “#DRETSCOMPARTITS: L'EXPOSICIÓ SOBRE ELS DRETS DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES DE LA UE”
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/actualitat-i-premsa/any-europeu-ciutadans2013/dretscompartits_ca.htm Exposició itinerant de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona organitzada en el marc de l'Any Europeu de la Ciutadania 2013, any en què es compleixen vint anys de l'entrada en vigor del Tractat de Maastricht, que va establir la ciutadania de la Unió Europea. Organitzada al Centre Cultural la Mercè de Girona amb el suport del Centre Europe Direct Girona i la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, els dies 11 a 31 de desembre 2013.

TAULA RODONA “DIÀLEG AMB LA CIUTADANIA SOBRE EL FUTUR D’EUROPA”
Taula rodona seguida de debat celebrada el dia 11 de desembre 2013 coincidint amb la inauguració de l’exposició “#Dretscompartits: L'exposició sobre els drets dels ciutadans i les ciutadanes de la UE” amb la participació del director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas; de la professora de la Universitat de Girona, Mariona Illamola, del periodista i membre del Team Europa, Ramon Vilaró, i, com a moderador del debat, del periodista Narcís Genís, president de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

LEONARDO DA VINCI – VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING FOR PROFESSIONALS (2013)
Visita d’estudi de l’Ajuntament de Denizli (Turquia) en el marc del Programa d’Aprenentatge Permanent, Leonardo da Vinci Mobility, VET-PRO de formació continuada, a Girona el dia 30 de maig 2013 per conèixer el funcionament del Sistema d’Informació Territorial gestionat per la UMAT-Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial de l’Ajuntament de Girona. La visita d’estudi forma part del programa de visites a Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i d’altres municipis de Catalunya per conèixer millor els sistemes d’informació relacionats amb transports i infraestructures i rebre informació sobre com ampliar la base d’usuaris del sistema GIS actualment en funcionament a Denizli.

LEONARDO DA VINCI – VISITA PREPARATÒRIA (2013)
Visita preparatòria relacionada amb l’àmbit de la digitalització d’arxius, a Girona els dies 24 i 25 de gener 2013, amb participació de les persones representants dels Arxius Municipals de les ciutats de Gävle (Suècia), Schiedam (Països Baixos) i Girona. Les visites preparatòries del programa Leonardo da Vinci (Programa europeu d’Aprenentatge Permanent) tenen per objectiu recolzar a les institucions, organismes o entitats que vulguin participar en alguna de les accions del programa Leonardo da Vinci a conèixer d’altres institucions i organismes, per tal d’associar-se per al desenvolupament d’accions de Mobilitat, Transferència d’innovació o Associació.

DIGITALITZACIÓ DE LA SALA DE CINEMA TRUFFAUT (2012 – 2013)
Digitalització de la sala de cinema Truffaut amb un projector NEC NC 1200 per projectar tot tipus de suports digitals. Iniciativa promoguda pel Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona amb el suport per part de la Comissió Europea/Education, Audiovisual and Culture Executive Agency -projecte seleccionat en el marc del Programa MEDIA-EACEA/14/12 de recolzament a la digitalització de les sales de cinema europees- i per part de l’Ajuntament de Girona. El cinema Truffaut forma part de la xarxa EUROPA CINEMAS.

EUROREGIÓ. PROJECTES CULTURALS – MOBILITAT (2012-2013)
Projecte liderat per l’Ajuntament de Girona seleccionat dins la convocatòria 2012 de projectes culturals de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània – Eix 2 ajudes a la mobilitat amb la participació de Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona, el Museu de l’Empordà de Figueres, el Centre la Panacée de Montpeller i el Laboratoire Artistique international du Tarn (Lait), amb l’objectiu de crear una estructura cooperativa transfronterera de centres d’arts visuals contemporànies i l’elaboració d’un projecte cooperatiu de futur entre els centres participants.

TAULA RODONA “UN ESPAI DE TREBALL TRANSFRONTERER A L’ENTORN DE L’ART CONTEMPORANI”
Taula rodona dels museus i centres d’art contemporani participants en el projecte cultural de l’Euroregió. Centre Cultural La Mercè, Girona, 23 de maig 2013.

AGENDA ESCOLAR EUROPEA DEL MEDI AMBIENT I EL DESENVOLUPAMENT (2012 - 2013)
L’Agenda Escolar Europea del Medi Ambient i el Desenvolupament és un recurs d’educació ambiental per a estudiants de secundària que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, amb la col·laboració de la Diputació d'Osca, ofereix als municipis que en són membres amb l’objectiu de difondre entre els joves una nova manera d’entendre la relació amb el medi ambient basada en els principis del desenvolupament sostenible. L’Ajuntament de Girona participa en aquesta iniciativa des del curs 2003/2004.

RES'PIR - PROCÉS DE QUALITAT PER UN TURISME ACTIU SOSTENIBLE EN L'ESPAI PIRINENC TRANSFRONTERER (2010 – 2013)
Llançament del projecte RES'PIR a Girona, 14 desembre 2010
Projecte N. EFA 111/09 del Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2007-2013, Eix 2 "Valoritzar els territoris, el patrimoni natural i cultural en una lògica sostenible, protegir i gestionar els recursos naturals", amb el Consell General de l'Ariège com a cap de fila i l'ADTAP-Agence Dévélopement Touristique Ariège Pyrénées, l'Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona i la Universitat Toulouse-Le Mirail/Département Formation Contiune com a socis.

Gabinet d'estudis socials i europeus
Veure en el plànol: