Relacions externes

Relacions externes

El Gabinet d'Estudis Socials i Europeus col•labora amb les diferents àrees en la gestió de les estructures locals, regionals, europees i internacionals de cooperació en les quals l’Ajuntament de Girona participa: Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer, Programes i projectes europeus transnacionals, Solidaritat i Cooperació, Vinculacions d'agermanament, Vinculacions amb programes d’Organismes internacionals, Xarxes de ciutats i altres.

SCHOOL CHANCE. SCHOOL MOBILITY CHALLENGE IN REGIONAL POLICIES (2017 – 2021)
http://www2.girona.cat/ca/mobilitat_schoolchance

Projecte amb referència PGI02068 seleccionat en el marc del programa Interreg Europe Second Call de la Comissió Europea, eix prioritari n. 3 “Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors - Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors”. L’Ajuntament de Girona lidera el projecte, amb la participació com a socis del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Reggio Emilia, l’Ajuntament d’Utrecht (Països Baixos), l’Ajuntament de Gdansk (Polònia), l’Ajuntament de Gävle (Suècia), l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Sostenible de Brasov (Romania) i l’Austrian Mobility Research FGM_AMOR (Àustria). El projecte té com a objectiu incorporar la mobilitat autònoma i independent dels infants en les polítiques regionals i, mitjançant la identificació de bones pràctiques, l’intercanvi d’experiències i la modelització, tractarà sobre quatre àmbits de desenvolupament de les polítiques regionals europees de mobilitat sostenible: Infraestructures, Educació, Comunicació i Promoció.
 

THE SPUR 16/18. ESPAI TRANSFRONTERER D'ART CONTEMPORANI EUROPA CREATIVA – ETACEC (2016 – 2018)
www.euroregio.eu/ca/spur
Projecte amb número de referència 570478-CREA-1-2016-1-ES-CULT-COOP1 seleccionat en el marc del programa ‘Europa Creativa - Support to European Cooperation Projects 2016 EACEA 29/2015’ de la Comissió Europea a partir d’haver estat seleccionat dins del programa ‘Cultura Euroregió 2015-Suport Europa Creativa’ de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. The Spur (L’Esperó) és un projecte internacional en el camp de l’art contemporani i les indústries creatives impulsat i liderat per Bòlit, Centre d’Art Contemporani de l’Ajuntament de Girona que es desenvoluparà amb un equip transnacional participat per Bòlit Centre d’Art Contemporani Girona, el Centre d’Art LE LAIT – Laboratoire Artistique Internationale du Tarn (Albí, França), el Bureau des Arts et des Territoires (Montpeller, França), la Fundació Es Baluard. Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (Palma de Mallorca), Sputnik Oz (Bratislava, Eslovàquia), la Fondazione per l’Arte (Roma, Itàlia) i el GECT – Euroregió Piriineus Mediterrània. L’objectiu del projecte és la creació d’una xarxa europea de cooperació a l’entorn de les arts visuals i les indústries creatives a fi de desenvolupar projectes innovadors de reforçament de les capacitats professionals i de mobilitat transnacional dels creadors i amb la voluntat d’implementar processos de cogestió i de transferència de coneixement entre les diferents organitzacions.

EXPERIENCE ART – INCREASE MOTIVATION (2015 – 2017)
Projecte N. 2015-1-DE03-KA219-013559_6, del programa eTwinning d’Erasmus+ que es desenvolupa durant els dos cursos acadèmics 2015/16 i 2016/17, de col·laboració i intercanvi acadèmics entre instituts de Polònia, República Txeca, França, Turquia, Alemanya, i Catalunya. L’Institut Salvador Espriu de Salt ha organitzat la segona sessió transnacional d’intercanvi a Salt (Girona) la setmana del 18-24 d’abril 2016. L’Ajuntament de Girona ha col·laborat al desenvolupament d’aquesta sessió transnacional del projecte per a la visita de determinats serveis culturals i la visita guiada del Barri Vell de Girona.

DIVERCITY. PREVENTING AND COMBATING HOMO AND TRANSPHOBIA IN SMALL AND MEDIUM CITIES ACROSS EUROPE (2015 – 2017)
Projecte seleccionat en el marc del programa ‘Drets, Igualtat i Ciutadania 2014-2020 (BEST)’ de la Comissió Europea, amb número de referència JUAT/2014/RRAC/AG nº 4000006693. Té per objectius l’elaboració d’una diagnosi de les múltiples dimensions de la homo i la transfòbia a ciutats petites i mitjanes europees; compartir experiències i millors pràctiques; i, promoure mesures innovadores per prevenir i per combatre eficientment aquest problema social, fer visible les necessitats i les vides de les persones LGTB i assegurar els seus drets fonamentals. Lidera el projecte la Universitat de Barcelona, amb la participació, entre d’altres, de la Universitat de Girona com a soci i de l’’Ajuntament de Girona com a soci col·laborador en l’àmbit de la recerca local i per a l’organització de determinades activitats a Girona.

EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON SMART CITIES AND COMMUNITIES (2014– 2020)
http://i3s.ec.europa.eu/commitment/43.html
L’European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities és una iniciativa de la Comissió Europea per treballar de manera col·laborativa la temàtica de les ciutats intel•ligents i té com a objectiu reunir les ciutats, les indústries i els ciutadans amb la finalitat de millorar la vida urbana a través de solucions integrades més sostenibles. La iniciativa s’inscriu en l’Estratègia Europa 2020 per un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu – Unió per la Innovació – Cooperacions d’innovació (European Innovation Partnerships). La ciutat de Girona participa en la plataforma de cooperació ‘Processos i infraestructures integrades sobre Energia, Tecnologies de la informació i de la comunicació i Transport’.

INTERPARES TRUST (2013 - 2018)
Team Europe
InterPARES Trust - ITrust és un projecte internacional de recerca que té per objectiu desenvolupar estudis i propostes per a la gestió i preservació dels documents digitals en el Núvol Informàtic (Cloud Computing) amb garanties suficients per a la seva integritat, exactitud i autenticitat. La University of British Columbia lidera el projecte internacional. El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona participa en el Team Europe del projecte ITrust com a col·laborador especialista.

PREFORMA ( 2013 – 2017)
PREservation FORMAts for culture information/e-archives és un projecte per a la implementació de formats estàndards de qualitat en la preservació a llarg termini de continguts digitals, cofinançat per la Comissió Europea dins del Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013). L'objectiu principal és desenvolupar i implementar un programari de codi lliure amb la finalitat d’identificar i verificar els formats de fitxers segons el seu estàndard, de manera que pugui esdevenir una eina per a diferents organitzacions públiques europees. Els participants en el programa estudiaran i fixaran les bases sobre les quals s’haurà de desenvolupar el programari i definiran les necessitats comunes. A partir d’aquest estudi es contractaran, per via de concurs públic, les empreses que duran a terme el desenvolupament del programari i la seva implementació. L’anàlisi, valoració i validació dels resultats serà responsabilitat dels organismes participants. El projecte està liderat pel Riksarkivet (National Archives Sweden) amb la participació de 14 socis en total. El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona hi participarà principalment en la fase de definició dels requeriments tècnics comuns i de coordinació i de preparació per fer el procés de selecció de les empreses que desenvoluparan el programari i, en menor proporció, en la difusió i en l’avaluació.

Gabinet d'estudis socials i europeus
Veure en el plànol: