Relacions externes

Relacions externes

El Gabinet d'Estudis Socials i Europeus col•labora amb les diferents àrees en la gestió de les estructures locals, regionals, europees i internacionals de cooperació en les quals l’Ajuntament de Girona participa: Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer, Programes i projectes europeus transnacionals, Solidaritat i Cooperació, Vinculacions d'agermanament, Vinculacions amb programes d’Organismes internacionals, Xarxes de ciutats i altres.

TURISME TRANSFRONTERER FLUVIAL I SOSTENIBLE. TET, TER, FLUVIÀ I SEGRE – TTFS (2017 – 2020)
Projecte amb referència EFA 218/16 seleccionat en el marc del programa INTERREG V A Espanya-França-Andorra – POCTEFA 2014-2020 (2a Convocatòria), Eix 3–Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals, Prioritat d’Inversió 6c–Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural, Objectiu Específic 6–Valoritzar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament sostenible. Lidera el projecte la Comunitat Urbana Perpinyà Mediterrània amb l’Oficina de Turisme de Perpinyà, amb l’Ajuntament de Girona i el Consorci del Ter i l’Ajuntament de Lleida i Turisme de Lleida com a socis. L’objectiu del projecte és contribuir a la sensibilització ambiental i ciutadana sobre els valors naturals dels rius en espais urbans, facilitar l’accés i ús ciutadà dels espais fluvials i la creació de productes turístics fluvials sostenibles on el nexe són els rius pirenaics - mediterranis.

SCHOOL CHANCE. SCHOOL MOBILITY CHALLENGE IN REGIONAL POLICIES (2017 – 2021)
http://www2.girona.cat/ca/mobilitat_schoolchance
Projecte amb referència PGI02068 seleccionat en el marc del programa Interreg Europe Second Call de la Comissió Europea, eix prioritari n. 3 “Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors - Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors”. L’Ajuntament de Girona lidera el projecte, amb la participació com a socis del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Reggio Emilia, l’Ajuntament d’Utrecht (Països Baixos), l’Ajuntament de Gdansk (Polònia), l’Ajuntament de Gävle (Suècia), l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Sostenible de Brasov (Romania) i l’Austrian Mobility Research FGM_AMOR (Àustria). El projecte té com a objectiu incorporar la mobilitat autònoma i independent dels infants en les polítiques regionals i, mitjançant la identificació de bones pràctiques, l’intercanvi d’experiències i la modelització, tractarà sobre quatre àmbits de desenvolupament de les polítiques regionals europees de mobilitat sostenible: Infraestructures, Educació, Comunicació i Promoció. 

THE SPUR 16/18. ESPAI TRANSFRONTERER D'ART CONTEMPORANI EUROPA CREATIVA – ETACEC (2016 – 2018)
www.euroregio.eu/ca/spur
Projecte amb número de referència 570478-CREA-1-2016-1-ES-CULT-COOP1 seleccionat en el marc del programa ‘Europa Creativa - Support to European Cooperation Projects 2016 EACEA 29/2015’ de la Comissió Europea a partir d’haver estat seleccionat dins del programa ‘Cultura Euroregió 2015-Suport Europa Creativa’ de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. The Spur (L’Esperó) és un projecte internacional en el camp de l’art contemporani i les indústries creatives impulsat i liderat per Bòlit, Centre d’Art Contemporani de l’Ajuntament de Girona que es desenvoluparà amb un equip transnacional participat per Bòlit Centre d’Art Contemporani Girona, el Centre d’Art LE LAIT – Laboratoire Artistique Internationale du Tarn (Albí, França), el Bureau des Arts et des Territoires (Montpeller, França), la Fundació Es Baluard. Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (Palma de Mallorca), Sputnik Oz (Bratislava, Eslovàquia), la Fondazione per l’Arte (Roma, Itàlia) i el GECT – Euroregió Piriineus Mediterrània. L’objectiu del projecte és la creació d’una xarxa europea de cooperació a l’entorn de les arts visuals i les indústries creatives a fi de desenvolupar projectes innovadors de reforçament de les capacitats professionals i de mobilitat transnacional dels creadors i amb la voluntat d’implementar processos de cogestió i de transferència de coneixement entre les diferents organitzacions.

EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP ON SMART CITIES AND COMMUNITIES (2014– 2020)
http://i3s.ec.europa.eu/commitment/43.html
L’European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities és una iniciativa de la Comissió Europea per treballar de manera col·laborativa la temàtica de les ciutats intel•ligents i té com a objectiu reunir les ciutats, les indústries i els ciutadans amb la finalitat de millorar la vida urbana a través de solucions integrades més sostenibles. La iniciativa s’inscriu en l’Estratègia Europa 2020 per un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu – Unió per la Innovació – Cooperacions d’innovació (European Innovation Partnerships). La ciutat de Girona participa en la plataforma de cooperació ‘Processos i infraestructures integrades sobre Energia, Tecnologies de la informació i de la comunicació i Transport’.

INTERPARES TRUST (2013 - 2018)
Team Europe
InterPARES Trust - ITrust és un projecte internacional de recerca que té per objectiu desenvolupar estudis i propostes per a la gestió i preservació dels documents digitals en el Núvol Informàtic (Cloud Computing) amb garanties suficients per a la seva integritat, exactitud i autenticitat. La University of British Columbia lidera el projecte internacional. El Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona participa en el Team Europe del projecte ITrust com a col·laborador especialista.

Gabinet d'estudis socials i europeus
Veure en el plànol: