Educació i Esports

Àrea d'Educació i Esports

L’Àrea d'Educació i Esports està integrada pel Servei Municipal d'Esports i el Servei d'Educació.

Responsables polítics


Sra. Isabel Mudaràs Sra. Maria Isabel Muradàs i Vàzquez
Tinenta d'alcaldia de l'Àrea d'Educació i Esports

e-mail - Tel. 972 419 000 (centraleta)
Twitter Facebook LinkedIn
 

Competències de l'àrea

EDUCACIÓ

1. Oficina Municipal d'Escolarització
2. Caseta de la Devesa. Centre d'Educació Ambiental
3. Escoles bressol
4. Organisme Autònom d'Educació Musical
5. Recursos Educatius
6. Gestió escolar
7. Consell Municipal d'Educació
8. Consells Escolars de Centres
9. Taules Territorials

ESPORTS

1. Servei Municipal d'Esports
2. Promoció de l'esport
3. Esport de base
4. Equipaments i pavellons municipals

Àrea d'Educació i Esports
Veure en el plànol: