Regidoria d'Educació i Esports

La Regidoria d'Educació i Esports està integrada pel Servei Municipal d'Esports i el Servei d'Educació.

Responsable política


Sra. Isabel Mudaràs Sr. Josep Pujols Romeu
Regidoria delegada d'Educació i Esports
de l'Àrea de Cultura, Benestar Social i Ciutadania

e-mail - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1252
Twitter
Regidoria d'Educació i Esports
Veure en el plànol: