Sostenibilitat

Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació

Responsables polítics

Eduard Berloso - CIUSr. Eduard Berloso Ferrer
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació

  e-mai 
 
Narcís Sastre Fulcarà - CIUSr. Narcís Sastre Fulcarà
Regidoria delegada de Paisatge i Habitat Urbà
Regidoria delegada de Relacions Internacionals i Smart City

e-mail - Tel. 972 419 004
Twitter
 

Cristóbal Sánchez - CIUSr. Cristóbal Sànchez Torreblanca
Regidoria delegada de Cooperació

e-mail - Tel. 972 010 250
 

Eva Palau i Gil - CIUSra. Eva Palau i Gil
Regidora delegada de Salut

  e-mail - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 3651 
Twitter
 

Competències de l'àrea

ASSOCIACIONS I PARTICIPACIÓ

1. Polítiques de Barri
2. Associacionisme
3. Registre d'Entitats
4. Ocupació de la Via pública
5. Voluntariat
6. Participació
7. Regidories de barri
8. Pressupostos participats
9. Bústia d'avisos


SOSTENIBILITAT

1. Sostenibilitat
2. Aigües de Girona
3. TRARGISA
4. Girona + Neta
5. Serveis ambientals
6. Serveis funeraris i cementiris
7. Brigades de cementiris
8. Brigades de DDD, plagues i animals
9. Brigades de parcs i jardins
10. Pla integral de residus i serveis de neteja
11. Taula de sostenibilitat
12. Control de plagues i animals


PAISATGE I HABITAT URBÀ

1. Medi Ambient i Natural
2. Devesa: Gestió i Pla especial
3. Quatre Rius i Una Sèquia
4. Qualitat ambiental i inspecció
5. Qualitat sonora i contaminacions
6. Sistemes naturals i biodiversitat
7. Brigada Medi Ambient
8. Gestió energètica
9. Canvi climàtic


COOPERACIÓ

1. Cooperació al desenvolupament
2. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
3. Cooperació i agermanaments


SALUT

1. Salut Pública
2. Centre Jove de Salut Integral

 

  

Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació