Igualtat, Drets Socials,
Treball, Joventut i
Seguretat

Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat

L'atenció social, les polítiques d'habitatge, els joves, la seguretat, les polítiques d'ocupació i la prevenció de riscos laborals són els eixos de l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat.

Responsables polítics


Sílvia Paneque - PSC-CPSra. Sílvia Paneque Sureda
Tinenta d'alcaldia de l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat
Portaveu (PSC-CP)

 e-mail - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1523
Bloc Twitter Facebook
 
Elisabeth Riera Alemany - PSC-CPSra. Elisabeth Riera Alemany
Regidoria delegada de Seguretat en el Treball
Regidoria delegada de Joventut

e-mail - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1523
Twitter Facebook
 
Joaquim Rodríguez Vidal - PSC-CPSr. Joaquim Rodríguez Vidal
Regidoria delegada d'Ocupació

 e-mail - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1523
Twitter Facebook
 
Manuel Martín Vertedor - PSC-CPSr. Manuel Martín Vertedor
Regidoria delegada de l'Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

 e-mail - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1523
 

Competències de l'àrea


SERVEIS SOCIALS I HABITATGE

1. Equips d'Atenció Social Primària
2. Plans comunitaris
3. Benestar i família
4. EAIA. Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència
5. Equip d'intervenció en situacions de violència domèstica
6. Llar d'avis de Taialà
7. Centres socials
8. Consell Municipal de la Gent Gran
9. Igualtat de gènere
10. Inclusió social
11. Consorci la Sopa
12. Ajudes d'Emergència
13. Consell de Cohesió Social
14. Comissió Ciutat i Igualtat
15. Xarxa de Centres Cívics
16. Habitatge social: Habitatges de Girona
17. Oficina Municipal d'Habitatge
 

SEGURETAT

1. Seguretat Ciutadana
2. Policia Municipal
3. Agents cívics
4. Protecció Civil
5. Objectes perduts
6. Dipòsit de vehicles
7. Plans d'Emergència
 

SEGURETAT EN EL TREBALL

1. Prevenció i Avaluació de Riscos Laborals
 

JOVENTUT

1. Joventut
2. Consell Local de Joventut
3. Centres joves
 

OCUPACIO

1. Ocupació
2. Foment de l'ocupació
 

UNITAT MUNICIPAL D'ANÀLISI TERRITORIAL (UMAT)

1. Unitat municipal d'anàlisi territorial

Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat
Veure en el plànol: