Mobilitat i Via Pública

Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

Gestionar la mobilitat i la via pública i vetllar per una ciutat segura són alguns dels atributs de l’Àrea de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, que actua com a sala de màquines de la ciutat.

Responsable polític


Sr. Joan Alcala Sr. Joan Josep Alcalà i Quiñones
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Urbanisme, Activitats,
Mobilitat i Via Pública

e-mail - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1105
Twitter
 

Competències de l'àrea

URBANISME I ACTIVITATS

1. Urbanisme
2. Llicències
3. Oficina del Pla General Municipal
4. Planejament i gestió de l'ús del sòl
5. Inspecció urbanística
6. Disciplina urbanística
7. Plans especials
8. Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA)
9. Oficina de projectes

MOBILITAT I VIA PUBLICA

1. Mobilitat
2. Coordinació de la Via Pública
3. Circulació
4. Pla d'Accessibilitat
5. Pla de Mobilitat
6. Estació d'autobusos
7. Transports Municipals del Gironès
8. Gestió de la Via Pública
9. Multes
10. Taula de Mobilitat
11. Unitat operativa de serveis
12. Brigades de manteniment i obres

Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
Veure en el plànol: