Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública

L’Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública Urbanisme s'encarrega de planejar, dirigir, coordinar i fer el seguiment dels projectes d'obres d'equipaments i infraestructures que es fan en sòl urbà. També gestiona la mobilitat i la via pública i vetllar per una ciutat segura.

Responsable polític


Sr. Joan Alcala Sr. Joan Josep Alcalà i Quiñones
4è Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Urbanisme, Activitats,
Mobilitat i Via Pública

e-mail - Tel. 972 419 000 (centraleta) + Ext. 1105
Twitter
 
Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública
Veure en el plànol: