Associacionisme

Des de l'Ajuntament es dóna suport a les entitats de la ciutat inscrites en el Registre Municipal d'Entitats amb l’objectiu de desenvolupar, enfortir i consolidar l’associacionisme a la ciutat. Aquest suport es materialitza a través de la cessió de recursos per a la realització de les activitats que les entitats organitzen i que són obertes a la participació de la ciutadania en general.

Amb l’objectiu de donar suport al teixit associatiu de la ciutat, hem adquirit dos equips de so, un petit envelat, un servei de creació de pàgines web, material informàtic, un equip de llums i una furgoneta. Així mateix, si una entitat necessita realitzar qualsevol consulta pot adreçar-se al Servei d'Associacionisme, encarregat de portar a terme l'assessorament en matèria d'associacionisme. També posem a la vostra disposició el Reglament regulador de les institucions de la participança i la gestió de conflictes per facilitar-vos la participació en la vida pública de la ciutat.