Aula

 

  

  

Funcionament de l'itinerari formatiu

L’Aula d’Escriptura es proposa que els alumnes aprenguin a escriure textos convincents i seductors, i a comprendre i contextualitzar grans obres de la literatura universal. L’itinerari formatiu parteix d’un curs de base sobre l’elaboració de textos escrits i s’especialitza en gèneres segons els interessos i aptituds de cada alumne.

Al final de l’itinerari formatiu de quatre mòduls els alumnes disposaran de les eines i els recursos necessaris per enfrontar-se al full en blanc gràcies a la formació rebuda mitjançant classes, lectures, conferències i exercicis.

Tots els cursos de l’Aula d’Escriptura parteixen de dues conviccions. La primera, que sense llegir textos modèlics i heterogenis no és possible avançar en l’escriptura. La segona, que sense supervisió costa molt més aprendre a escriure. Els mòduls estan concebuts de manera que una part substancial de cada classe està dedicada a comentar el que s’ha llegit i el que s’ha escrit a casa.

Itinerari organitzat per mòduls

L’AE s’organitza en quatre mòduls consecutius, d’un quadrimestre cadascun. Durant el primer mòdul els estudiants segueixen un curs comú, Text i Estil, que resulta indispensable per als cursos posteriors: dibuixa les fronteres comunes a la prosa, la poesia, el cinema i el teatre (llenguatge, talent, composició, oralitat i escriptura) i ressegueix els elements que trobem en tots els textos (paraula, frase, paràgraf, puntuació). En paral·lel, l’alumne llegeix set llibres de la literatura universal, i assisteix a set conferències en què s’analitza cada obra.

En el segon mòdul, els estudiants han de triar entre l’itinerari de prosa, el de poesia, o el de cinema i teatre. Aquests grups es portaran a terme si hi ha un mínim d'alumnes inscrits per poder-los realitzar. Els alumnes llegeixen set obres més de la literatura universal.

El segon any, arriben dos mòduls més. En el tercer mòdul es completa l’especialització iniciada en el mòdul anterior: prosa 2, Poesia 2 i Teatre i Cinema 2. Després de llegir set llibres d’autors catalans vius, els alumnes tenen l’oportunitat de conversar amb ells i fer-los preguntes en set sessions exclusives.

Finalment, al llarg del quart i últim mòdul cada estudiant desenvolupa un projecte vinculat al seu itinerari: un recull de poemes, un relat llarg o uns quants de curts, un assaig, una peça teatral, un guió de curtmetratge... Com que només disposa de quinze setmanes (aquest any, entre el 3 de febrer i el 19 de maig), no cal que el resultat sigui un llibre. En comptes d'estructurar-se en forma de classes setmanals, en aquest mòdul cada estudiant té assignat un tutor que fa un seguiment individual del projecte, sobretot de manera virtual, i també de manera presencial un mínim de tres vegades. Les trobades poden tenir lloc al Centre Cultural La Mercè o en un espai establert per professor i alumne. Es calcula que cada treball requereix deu hores de tutorització.