Aula

 

  

  

Mòdul 1

En el primer mòdul tots els estudiants segueixen un curs comú d'introducció al text, que resulta indispensable per als cursos posteriors: dibuixa les fronteres comunes a la prosa, la poesia, el cinema i el teatre (llenguatge, talent, composició, oralitat i escriptura) i ressegueix els elements que trobarem en tots els textos (paraula, frase, paràgraf, puntuació).

Text i estil

Curs de 28 hores lectives

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA:
Comú a tots els estudiants. Amb exercicis.

1. L’escriptura

1. Tècnica i talent
2. Oralitat, lectura i escriptura
3. Per a què serveix el llenguatge?

2. La construcció del text

4. Característiques del text
5. El text com a edifici
6. El procés de composició
3. Elements del text
7. Unes paraules sobre la gramàtica
8. Registres i models de llengua
9. Teoria del paràgraf
10. La frase: ordre i llargada
11. Observacions sobre el lèxic
12. Puntuació, la dama invisible
13. Convencions: cursiva, cometes, negreta. majúscula

4. L’estil

14. Què és l’estil?


Grans obres de la literatura universal 1

Aquest curs analitza set grans obres de la literatura universal escrites en diversos gèneres. Es porta a terme de forma quinzenal perquè l’alumne tingui temps suficient d’aprofundir en les lectures entre una i altra classe.

Curs de 5 sessions

PROGRAMA DE LECTURES:

- Mariana Alcoforado, Cartes d'amor de la monja portuguesa
  (Àtic dels Llibres / Angle editorial / Acantilado)
- Charles Baudelaire, Les flors del mal -selecció- (la Butxaca)
- Dorothy Parker, narracions completes -selecció- (Quaderns Crema/Lumen)
- Thomas Wolfe, El nen perdut (Viena)
- Josep Roth, La llegenda del Sant Bevedor (Viena)