Aula

 

  

  

Mòdul 2

En el segon mòdul, els estudiants poden triar entre l'itinerari de prosa o poesia, sempre que hi hagi un mínim de matriculats per poder tirar cada gènere endavant.

OPCIÓ 1. Poesia 1

Aquest curs consta d'una introducció als grans temes de la poesia universal i d'un repàs dels recursos principals que serveixen per plasmar-los. Paral·lelament, es llegiran i comentaran poemes dels grans corrents poètics de tots els temps.

Professora: Rosa Font

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA:

1. La poesia: què entenem per poesia?

1. Opinions de diversos escriptors
2. Els grans temes: l’amor (1)
3. Els grans temes: l’amor (2)
4. Els grans temes: la mort
5. Els grans temes: el pas del temps
6. Els grans temes: l’entorn, el paisatge
7. Els grans temes: la creació poètica

2. Els mecanismes formals que regeixen alguns poemes

8. El ritme, la rima, la mètrica. Tipus d’estrofes. Recursos fònics, sintàctics, estructurals i semàntics (1)
9. El ritme, la rima, la mètrica. Tipus d’estrofes. Recursos fònics, sintàctics, estructurals i semàntics (2)
10. El llenguatge poètic i les seves possibilitats expressives. Relació entre el poema i la seva forma poètica. El poema en vers i el poema en prosa
11. La poesia popular. La cançó
12. La tanka i el haiku. La poesia oriental
13. L’estructura del poema
14. El valor de la paraula en la creació poètica. La metàfora i el símbol


OPCIÓ 2. Prosa 1

Aquest curs presenta els elements principals de la narratologia, és a dir, el catàleg de formes que pot adoptar una narració determinada, posant èmfasi sobretot en el relat curt.

Professors: Vicenç Pagès, Mercè Cuartiella, Joaquim Noguero

Curs de 28 hores lectives

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA:

1. La comunicació. La literatura
2. Genealogia i tipologia del conte
3. El conte com a artifici i artefacte
4. Les característiques del conte: el text ideal
5. L’estil. La gràcia
6. Fets i personatges
7. El narrador. La distància
8. L’ordre
9. La velocitat
10. El ritme. L’eufonia
11. Realisme i versemblança
12 . Maneres de fer parlar
13. Maneres de fer pensar
14. Veus i àmbits


ASSIGNATURA COMUNA. Grans obres de la literatura universal 2

Aquest curs analitza grans obres de la literatura universal escrites en diversos gèneres. Es porta a terme de forma quinzenal perquè l'alumne tingui temps suficient d'aprofundir en les lectures entre una i altra classe. Curs de 5 sessions

Professora: Margarida Casacuberta

PROGRAMA DE LECTURES1

- Honoré de Balzac, El coronel Chabert (traducció de J. M. Muñoz Lloret), L'Avenç, 2012
- Thomas Mann, La mort a Venècia (traducció de Joan Fontcuberta),Proa, 2013
- W. H. Auden, Un altre temps: poemes escollits (traducció de Marcel Riera), Edicions de 1984, 2018
- Natalia Ginzburg, Lèxic familiar (traducció d'Elena Rodríguez), Àtic dels Llibres, 2018
- Zadie Smith, Dents blanques (traducció d’Ernest Riera), La Magrana, 2005

1 Les traduccions i editorials són orientatives, però qualsevol altra versió del llibre és vàlida per al seguiment del curs.