Aula

 

L’Aula d’Escriptura es proposa que els alumnes aprenguin a escriure textos convincents i seductors, i a comprendre i contextualitzar grans obres de la literatura universal. L’itinerari formatiu parteix d’un curs de base sobre l’elaboració de textos escrits i s’especialitza en gèneres segons els interessos i aptituds de cada alumne.

Al final de l’itinerari formatiu de quatre mòduls els alumnes disposaran de les eines i els recursos necessaris per enfrontar-se al full en blanc gràcies a la formació rebuda mitjançant classes, lectures, conferències i exercicis.

Tots els cursos de l’Aula d’Escriptura parteixen de dues conviccions. La primera, que sense llegir textos modèlics i heterogenis no és possible avançar en l’escriptura. La segona, que sense supervisió costa molt més aprendre a escriure. Els mòduls estan concebuts de manera que una part substancial de cada classe està dedicada a comentar el que s’ha llegit i el que s’ha escrit a casa.
 

 

Mòdul 4 

Tutories de professors a l’Aula d’Escriptura

En el Mòdul 4 l'alumne, que ja compta amb una formació de tres mòduls en lectura i escriptura, desenvolupa un projecte literari propi vinculat al seu itinerari: poesia, relat, guió teatral o de curtmetratge, etc. Ho fa guiat per un tutor que segueix de forma personal la seva evolució, amb trobades presencials i contacte virtual.