Aula

Antologia de textos dels alumnes

PROMOCIÓ 2017-2019

PROMOCIÓ 2016-2018

PROMOCIÓ 2015-2017

PROMOCIÓ 2014-2016

PROMOCIÓ 2013-2015

Aula d'escriptura de Girona

L'Aula d'escriptura és un espai de formació en escriptura i lectura de l'Ajuntament de Girona, amb la col·laboració de la Universitat de Girona. S'emmarca en la programació de l'Escola Municipal d'Humanitats. Les sessions es porten a terme al Centre Cultural la Mercè.