Aula

Documentació

Dossiers de treball  |   Antologies de textos
 

 

Dossiers de treball

Mòdul 1: setembre - desembre de 2013

Text i estil

Professors: Vicenç Pagès Jordà i Lluís Muntada

PDF Dossier de Vicenç Pagès

PDFDossier de Lluís Muntada

 

Mòdul 2: febrer - maig de 2014

Poesia 1

Professora: M. Rosa Font

PDFDossier de Rosa Font

 

Teatre i Cinema 1

Professor: Joan Solana

PDFDossier de Joan Solana

 

Prosa 1

Professora: Montserrat Escartín i Vicenç Pagès

PDFDossier de Montserrat Escartín

PDFDossier de Vicenç Pagès - Part 1

PDFDossier de Vicenç Pagès - Part 2

 

 

  

organitza Ajuntament de Girona i col·labora UdG