Aula

Normativa

ADMISSIÓ

L’itinerari formatiu només admet persones majors de 18 anys o que els compleixin l'any en curs.

Els tallers d’escriptura poden tenir un màxim de 15 alumnes i un mínim de 8. Els grups amb menys de 8 alumnes matriculats seran suspesos. Pel que fa als curs Grans obres de la literatura universal, el màxim és de 60 persones. Aquests cursos són obligatoris per als alumnes de l’escola, però en cas que tinguin places vacants seran oberts als ciutadans.

Cada mes de setembre comença una promoció nova de l’escola d’escriptura. En aquests cursos són admesos tants alumnes com places disponibles tingui cada curs. Les places s’atorguen seguint l'ordre d'inscripció. Els alumnes que ja han cursat un mòdul anterior tenen garantit el seu lloc en el mòdul següent si han superat el primer.

Les persones que no obtenen plaça entren en una llista d'espera a fi de cobrir possibles vacants. L'accés a una plaça disponible es fa per rigorós ordre d'inscripció. En cas de vacant, es comunicarà a la primera persona de la llista la possibilitat de cobrir la plaça. Al cap de vint-i-quatre hores, si no s’ha rebut confirmació d’aquesta matrícula, s’oferirà la plaça a la persona següent de la llista d’espera.

Els alumnes de l’escola disposen d’un carnet que els acredita com a tals en els descomptes i avantatges que els corresponen.

CONSULTES

En cas de dubtes sobre l’escola, es pot sol·licitar l'entrevista a través del web o telèfon del centre.

La direcció de l’escola resta a disposició dels alumnes per a qualsevol comentari, queixa o suggeriment.

Informació: els alumnes de l'escola reben informació de les activitats de l’Escola Municipal d’Humanitats. Si no hi estan interessats, han de manifestar-ho expressament i per escrit a la direcció de l’escola.

MATRÍCULES

Devolucions: la matrícula no es retorna una vegada començat el curs.

Avantatges i descomptes per a alumnes i professors: els alumnes d’aquesta escola tenen els mateixos descomptes que dóna el Carnet Cultural de Girona. 

Els preus dels mòduls es mantenen al llarg de tot l’itinerari començat per l’alumne.

AVALUACIÓ I TÍTOL FINAL

L'Aula d'escriptura és presencial. L'assistència és obligatòria com a mínim en el 80 % de les sessions (incloent-hi les conferències de cada mòdul, Grans obres de la literatura universal / En primera persona).

L’ aprenentatge de l’alumne serà avaluat per part del professor amb els exercicis de classe, que cal lliurar de forma regular.

Al final de l’itinerari formatiu (superats els 4 mòduls) l’alumne tindrà un certificat signat per l’Ajuntament de Girona que acredita els seus coneixements en lectura i escriptura.

RESPONSABILITATS DE L'ALUMNAT

Estar inscrit en els cursos, amb la matrícula pagada.

Atendre les instruccions del professor responsable del taller i respectar les normes de convivència correctes en espais públics i d'activitats col·lectives, tot mantenint un tracte de respecte envers els companys de classe i els professors.

En cas que l'alumne deixi el curs, ha de comunicar- ho a la secretaria per permetre posar la seva plaça a disposició pública.

La matriculació als cursos suposa l'acceptació d'aquesta normativa.

ALTRES TEMES

La llengua vehicular de l’escola és el català, i és el que utilitzen els professors a l’aula.

No és permès fumar en cap zona del Centre Cultural la Mercè.