Aula

L'Aula d'escriptura és un espai de formació en escriptura i lectura de l'Ajuntament de Girona.

L'itinerari formatiu es divideix en quatre mòduls quadrimestrals (que fan un total de dos cursos lectius) al final dels quals l'alumne s'haurà format en tècniques d'escriptura creativa i haurà enriquit les seves lectures.

L'Aula d'escriptura s'emmarca en la programació de l'Escola Municipal d'Humanitats, la qual cosa permet als alumnes completar la seva formació amb totes les propostes culturals, i sobretot literàries, de l'escola en particular i de l'Ajuntament de Girona en general (més activitats literàries).

Les sessions es porten a terme al Centre Cultural la Mercè.
 

IDEARI

L’Aula d’escriptura es basa en la idea que es pot aprendre a escriure, de la mateixa manera que es pot aprendre a pintar o a tocar un instrument. L’energia destinada a aprendre no es tradueix automàticament en talent o en èxit, però sí que millora les capacitats de l’alumne, li facilita l’intercanvi de punts de vista i li proporciona una perspectiva més àmplia.

No proposem una fórmula unitària ni una drecera màgica per a cada text, ja que la importància del final en un conte, de la rima en un poema o de l’adjectivació en unes memòries no responen a lleis universals. El que pretenem és que cada alumne trobi la seva pròpia manera d’escriure.

És per això que durant el primer any es llegeixen deu obres de la literatura universal, comentades per professors universitaris. Durant el segon any, es llegeixen sis obres d’autors vius, que vénen a l’Aula d’escriptura a parlar-ne amb els alumnes i a respondre les seves preguntes.

Els exercicis són constants des de la primera setmana: els professors són escriptors que proporcionen consells i correccions individualitzades. En cada mòdul, l’alumne té un professor diferent, amb un estil propi, uns autors preferits, una manera complementària d’entendre l’escriptura.

Els dos any s’organitzen en quatre mòduls. El primer és comú a tothom. El segon i el tercer són específics, ja que cada alumne opta per la prosa o la poesia  (els cursos es realitzen si hi ha suficients alumnes que ho sol·liciten). Durant el quart mòdul, l’alumne escriu el text que desitja, tutoritzat per un escriptor o un especialista.

Ens agrada la paraula taller perquè ens acosta a l’artesania, a l’aprenentatge, a les provatures no sempre reeixides, a la humilitat. Ens agrada la paraula club perquè volem ser selectius, aconseguir textos que valgui la pena rellegir, compartir uns gustos que impliquen una disciplina.

David Foster Wallace ho diu molt bé a L’escombra del sistema: et convidem “a jugar a un joc que consisteix a fer una sèrie d’intents molt envitricollats d’arribar a esbrinar quines són les regles del joc”.