Aula

 

Mòdul 2

Prosa 1

Professors: Vicenç Pagès, Quim Noguero i Mercè Cuartiella
(es faran tres grups si hi ha inscrits suficients)

Aquest curs presenta els elements principals de la narratologia, és a dir, el catàleg de formes que pot adoptar una narració determinada, posant èmfasi sobretot en el relat curt.

 

1. La comunicació. La literatura
2. Genealogia i tipologia del conte
3. El conte com a artifici i artefacte
4. Les característiques del conte: el text ideal
5. L’estil. La gràcia
6. Fets i personatges
7. El narrador. La distància
8. L’ordre
9. La velocitat
10. El ritme. L’eufonia
11. Realisme i versemblança
12. Maneres de fer parlar
13. Maneres de fer pensar
14. Veus i àmbits

 

Poesia 1

Professora: M. Rosa Font

Aquest curs consta d'una introducció als grans temes de la poesia universal i d'un repàs dels recursos principals que serveixen per plasmar-los. Paral·lelament, es llegiran i comentaran poemes dels grans corrents poètics de tots els temps.

 

1. La poesia: què entenem per poesia?

1. Opinions de diversos escriptors
2. Els grans temes: l’amor (1)
3. Els grans temes: l’amor (2)
4. Els grans temes: la mort
5. Els grans temes: el pas del temps
6. Els grans temes: l’entorn, el paisatge
7. Els grans temes: la creació poètica

2. Els mecanismes formals que regeixen alguns poemes

8. El ritme, la rima, la mètrica. Tipus d’estrofes. Recursos fònics, sintàctics, estructurals i semàntics (1)
9. El ritme, la rima, la mètrica. Tipus d’estrofes. Recursos fònics, sintàctics, estructurals i semàntics (2)
10. El llenguatge poètic i les seves possibilitats expressives. Relació entre el poema i la seva forma poètica. El poema en vers i el poema en prosa
11. La poesia popular. La cançó
12. La tanka i el haiku. La poesia oriental
13. L’estructura del poema
14. El valor de la paraula en la creació poètica. La metàfora i el símbol

 

Guió teatral i audiovisual 1

Professor: Joan Solana

En aquest mòdul es tracta la creació i els principals elements que tenen en comú el teatre i el cinema (personatges, trames, espai, temps, diàleg), així com les principals maneres d’entendre cadascuna d’aquestes arts.

 

1. Teatre i cinema: del text a l’obra
2. La llavor immortal: els grans arguments de la ficció occidental
3. La creació de mirades i veus. Instàncies narratives
4. El personatge I
5. De la “intriga” a la “trama”
6. Els espais teatrals i els espais cinematogràfics
7. El temps
8. El diàleg teatral
9. El diàleg cinematogràfic
10. Teatre: el model Shakespeare
11. Teatre: El model Txèkhov
12. Teatre: El model Büchner
13. Teatre: Models contemporanis I. (Tony Kushner; Wajdi Mouawad; Falk Richter; Rafael Spregelburd...)
14. Cinema: model institucional i models no institucionals

 

Grans obres de la literatura universal

Professora: Mita Casacuberta

Aquest curs analitza set grans obres de la literatura universal escrites en diversos gèneres. Es porta a terme de forma quinzenal perquè l'alumne tingui temps suficient d'aprofundir en les lectures entre una i altra classe.
 

PROGRAMA DE LECTURES
- Cants, Giacomo Leopardi
- Spleen de Paris, Charles Baudelaire
- La mort d'Ivan Ílitx, Lev Tolstoi
- Casa de nines, Henrik Ibsen
- El jardí dels Finzi-Contini, Giorgio Bassani