Aula

 

Mòdul 2

Prosa 1

Professors: Montserrat Escartín / Vicenç Pagès

Aquest curs presenta els elements principals de la narratologia, és a dir, el catàleg de formes que pot adoptar una narració determinada, posant èmfasi sobretot en el relat curt.

 

1. Presentació i calendari del mòdul
2. Introducció als principals conceptes de narratologia.
3. Components d’un conte: per on començar?
4. Com trobar la història: tradició i originalitat
5. Components d’un conte: el què i el com
6. Components d’un conte: qui?
7. Components d’un conte: on i quan?
8. Components d’un conte: la veu que l’explica
9. Característiques d’un bon conte: assolir objectius
10. Eines per escriure un conte
11. Tècniques de grans creadors: Edgar Allan Poe
12. Tècniques de grans creadors: Anton Txékhov
13.Tècniques de grans creadors. Ernest Hemingway
14. Tècniques de grans creadors Julio Cortázar
15. Avaluació dels contes lliurats pels alumnes i repàs dels errors que cal evitar 

 

Poesia 1

Professora: M. Rosa Font

Aquest curs consta d'una introducció als grans temes de la poesia universal i d'un repàs dels recursos principals que serveixen per plasmar-los. Paral·lelament, es llegiran i comentaran poemes dels grans corrents poètics de tots els temps.

 

1. La poesia: què entenem per poesia?
            1. Opinions d’uns quants escriptors.
            2. Els grans temes : l’amor (1)
            3. Els grans temes: l’amor (2)
            4. Els grans temes: la mort
            5. Els grans temes: el pas del temps
            6. Els grans temes: l’entorn, el paisatge
            7. Els grans temes: la creació poètica
 

2. Els mecanismes formals
            8. El ritme, la rima, la mètrica. Tipus d’estrofes. Recursos fònics, sintàctics,
                 estructurals i semàntics (1)
            9. El ritme, la rima, la mètrica. Tipus d’estrofes. Recursos fònics, sintàctics,
                 estructurals i semàntics (2)
            10. El llenguatge poètic i les seves possibilitats expressives. Relació entre el poema i 
                 la seva forma poètica. El poema en vers i el poema en prosa
            11. La poesia popular. La cançó
            12. La tanka i el haiku. La poesia oriental
            13. L’estructura del poema
            14. Les veus del poema. Qui parla en el poema? Dir i voler dir. Suggerir
            15. El valor de la paraula en la creació poètica. La metàfora i el símbol

 

Guió teatral i audiovisual 1

Professor: Joan Solana

En aquest mòdul es tracta la creació i els principals elements que tenen en comú el teatre i el cinema (personatges, trames, espai, temps, diàleg), així com les principals maneres d’entendre cadascuna d’aquestes arts.

 

1. Teatre i cinema: del text a l’obra
2. La llavor immortal: els grans arguments de la ficció occidental
3. La creació de mirades i veus. Instàncies narratives
4. El personatge I
5. De la “intriga” a la “trama”
6. Els espais teatrals i els espais cinematogràfics
7. El temps
8. El diàleg teatral
9. El diàleg cinematogràfic
10. Teatre: el model Shakespeare
11. Teatre: El model Txèkhov
12. Teatre: El model Büchner
13. Teatre: Models contemporanis I. (Tony Kushner; Wajdi Mouawad; Falk Richter; Rafael Spregelburd...)
14. Cinema: El model institucional
15. Cinema: Models no institucionals

 

Grans obres de la literatura universal

Professors: Xavier Pla i  Jordi Garcia

Aquest curs analitza set grans obres de la literatura universal escrites en diversos gèneres. Es porta a terme de forma quinzenal perquè l'alumne tingui temps suficient d'aprofundir en les lectures entre una i altra classe.
 

PROGRAMA DE LECTURES
- Cants, Giacomo Leopardi
- Spleen de Paris, Charles Baudelaire
- La mort d'Ivan Ílitx, Lev Tolstoi
- Casa de nines, Henrik Ibsen
- El jardí dels Finzi-Contini, Giorgio Bassani
- Les ciutats invisibles, Italo Calvino
- Res no s’oposa a la nit, Delphine de Vigan

 

  

organitza Ajuntament de Girona i col·labora UdG