Aula

 

Mòdul 3

Prosa 2

Professors: Josep Pujol i Eva Vázquez

El curs de Prosa 2 té dues vessants. D’una banda, continua l’aproximació narratològica, ara aplicada al món de la novel·la, tot i que els alumnes continuen fent pràctiques a l’entorn del relat curt. De l’altra, s’introdueix l’estudi de la prosa de no ficció: periodisme, assaig, escriptura del jo… Si el nombre de matriculats ho permet, cada alumne haurà de triar entre Prosa de ficció i Prosa de no ficció.
 

Prosa de ficció
Professor: Josep Pujol Programa

1. Les regles del joc. Presentació.
2. Si una nit d'hivern un viatger. Posem-nos-hi: la inventio.
3. La llavor immortal. Arguments i temes.
4. Contra el joc de daus. La trama, la dispositio.
5. Egos experimentals. Els personatges.
6. Una qüestió de perspectiva. El punt de vista.
7. I una qüestió de veu. Monodies i polifonies.
8. El temps retrobat. El sentit de temps, el sentit de lloc.
9. Un altre món és possible. Nivells de realitat i ficció.
10. El pa llescat. Estructures novel·lesques.
11. Els maons i el ciment. Una novel·la es fa amb paraules.
12. Entre la comoditat i el risc. Els gèneres dins la novel·la.
13. L'amic invisible. El lector, el mercat.
14. A collibè dels gegants. Consells de narradors il·lustres.
15. Una habitació pròpia. El viatge s’acaba.
 

Prosa de no ficció
Professora: Eva Vázquez

1. La mirada periodística: informar, condensar i narrar

1.1. Les paraules i els fets: la realitat en un titular
1.2. L’article: completesa i concisió
1.3. La crònica: recreació i detall
1.4. El reportatge: les veus múltiples
1.5. L’entrevista: formalització de la conversa

2. Les escriptures del jo

2.1. El dietari: existeix el text sense lector?
2.2. Les memòries: la construcció literària del record
2.3. Les biografies: còmplices i desmitificadors
2.4. Les cartes: el destinatari únic, el corresponsal traït
2.5. El testimoniatge de l’indicible: una poètica de l’horror

3. La descoberta de l’altre: els llibres de viatges

4. El discurs especulatiu: l’assaig

4.1. Documentació i creació: una lectura de lectures
4.2. El treball acadèmic: entre la hipòtesi i les convencions
4.3. La crítica literària i artística
4.4. Estètica del fragment: màximes i aforismes. Presentacions, pròlegs i epílegs

Poesia 2

Professors: Lluís Lucero 

El curs de Poesia 2 té dues vessants. D'una banda, s'estudien les formes clàssiques (apariats, quartets, sonets…) , i de l'altra s'exploren les formes més noves en què es manifesta la poesia (versos blancs i lliures, poesia visual…). Si el nombre de matriculats ho permet, els alumnes podran triar entre Formes Clàssiques i Formes Noves.
 

Poesia: formes clàssiques i formes noves
Professors: Lluís Lucero

1. Les veus del poema. Qui parla en el poema? Dir i voler dir. Suggerir.
2. Les maneres de dir el poema (l’elocució del vers).
3. L’accent i el ritme. La rima.
4. Mètrica isosil·làbica: art menor (amb cesura i sense).
5. Mètrica isosil·làbica: art major (decasíl·lab, dodecasíl·lab, alexandrí).
6. Poesia culta: el sonet i la sextina.
7. Anisosil·labisme i mètrica complexa.
8. La mètrica accentual i l’adaptació dels models clàssics greco-llatins.
9. Vers lliure i prosa retallada.
10. Prosa rítmica, prosa poètica, poema en prosa.
11. La imatge eloqüent: cal·ligrama, poesia visual, poema objecte.
12. El camí de l’abstracció: poesia “gramatical” i poesia fonètica.
13. Poesia oriental (tanka, haikú) i poesia popular (cançó, rodolí,...)
14. L’humor poètic: epigrama, sàtira...
15. L’estructura del llibre de poemes.
 

Guió teatral i audiovisual 2

Professors: Marc Crehuet i Jordi Prat

En aquest curs es desenvolupen alguns dels elements que ja apareixien a Teatre i Cinema1: el personatge, el temps, el diàleg i els models. Si el nombre de matriculats ho permet, cada alumne haurà de triar entre Teatre i Cinema.

Guió audiovisual

1. Pluja d’idees
2. La sinopsi
3. El tractament
4. L’escaleta
5. Les seqüències (i els diàlegs)
6. La reescriptura
7. El treball amb actors
8. Els últims retocs
 

Guió teatral

1. L’escena com a unitat
2. Les acotacions
3. Tipologia de personatges: individu i tipus
4. Tipologia de personatges: estereotip, arquetip, al·legòric
5. Modalitats de l’enunciació: el monòleg
6. Modalitats de l’enunciació: el diàleg
7. Modalitats de l’enunciació: el col·loqui i el cor
 

En primera persona

Els escriptors expliquen com han escrit el seu llibre

- Antoni Puigverd, La finestra discreta. Quadern de la roda del temps (dijous 24 de setembre)
- Laia Noguera, Caure (dijous 8 d'octubre)
- Imma Monsó, Tot un caràcter (dijous 22 d'octubre)
- Josep Maria Fonalleras, La sala d’estar és un camp de futbol (dijous 5 de novembre)
- Eduard Márquez, Vint-i nou contes menys (dijous 19 de novembre)
- Josep Pujol, Tres tríptics (dijous 3 de desembre)
- Jaume Cabré, Les veus del Pamano (dijous 17 de desembre)

 

 

  

organitza Ajuntament de Girona i col·labora UdG