Ajuntament de Girona

Avís legal

Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Girona únicament per a la resolució d’aquesta tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament de Girona o al registre telemàtic habilitat al web www.girona.cat.