Girona,

Sol·licitud d'acreditacions

Per a actuar al carrer, accedir al sistema de reserves i acollir-se al projecte Girona, carrers de música, els músics hauran de presentar la sol·licitud d’admissió al projecte “carrers de música” i’ acreditar-se presencialment a l’Espai Marfà (C. de baix, 2 17006 Girona; horari d’atenció al músic: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h) o a les diferents seus de l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (veure adreces i horaris).

Els músics interessats en participar, hauran d’acreditar formació o experiència musical. Els infants menors de 14 anys només poden accedir al projecte en el marc d'una activitat educativa.

El termini d’obtenció de l’acreditació és obert. Les acreditacions seran anuals i personalitzades.

Els músics acreditats a Girona, carrers de música formaran part d’un registre de músics amb autorització per interpretar música al carrer i tindran accés al sistema de reserves de punts d’interpretació musical. L’autorització serà vigent durant l’any natural en que s’hagin acreditat. Aquesta autorització estarà subjecte als punts i horaris fixats en cada reserva, i a totes les condicions establertes en la normativa de funcionament.

Modalitats de carnet

Hi ha tres modalitats de carnet:

Individual (1 integrant)

Grups (2 a 5 integrants)

Escoles o projectes formatius

Ser integrant d’un carnet de grup no dóna accés al sistema de reserves de forma individual. Per aquest motiu s’ha de fer una nova alta al sistema com a músic individual.

Documentació que cal presentar per acreditar-se

Instància específica

Original i fotocòpia d’un document legal que l’acrediti (DNI, NIE o passaport).

2 fotografies de carnet (3cm x 4cm)

Documentació que acredita formació musical (Currículum o certificat d’estudis)
 

NOTA:
Si es vol sol·licitar a través d'Internet cal que la persona interessada disposi d’un certificat electrònic reconegut per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert), és a dir, un idCAT, e-DNI, T-CAT o el Camerfirma per a empreses. Els certificats electrònics de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) també són vàlids.

El servidor on s'allotja la seu electrònica utilitza un certificat de seguretat de CATCert (https) i es possible que el navegador presenti un avís de seguretat, ja que aquest tipus de certificació no ve instal·lada per defecte (cal que afegiu la seu com a lloc d'excepció).

2 El model d'instància s'ha de presentar per registre general de l'Ajuntament de Girona de forma presencial o per correu postal. El registre el trobareu a les Oficines d'Informació i Atenció Ciutadana [veure adreces i horaris].